• Monday March 8,2021

Mänskliga värderingar

Vi förklarar vad mänskliga värderingar är, hur de påverkar människors handlingar och vilka typer av mänskliga värden som finns.

Värdena i vår kultur påverkar och definierar våra handlingar.
  1. Vad är mänskliga värden?

Värden avser egenskaper, egenskaper och egenskaper hos en person, ett objekt eller en handling som anses vara positiv eller som har stor betydelse i deras sammanhang. Liksom många andra termer innehåller detta ord olika betydelser med olika egenskaper vardera.

Mänskliga värden är de universella begrepp som påverkar människors beteende och som finns i alla kulturer och samhällen med avseende på vad som anses vara rätt och fel.

Dessa värden har funktionen att höja mänskligt liv till dess maximala uttryck och maximal kapacitet. De har vanligtvis en relation med etiska och moraliska begrepp, även med filosofiska och religiösa positioner.

Se även: Värdenstyper

  1. Typer av mänskliga värden

Nonviolence avvisar aggression som ett verktyg för att lösa en konflikt.

Följande är exempel som överensstämmer med mänskliga värden:

  • Ärlighet. Det är en kvalitet hos människor där personen beslutar att agera alltid baserat på sanning och äkta rättvisa. På detta sätt skulle hon behöva ge det som motsvarar alla människor, inklusive henne själv. För att vara ärlig måste du vara äkta, äkta och i grund och botten vara en objektiv person. Att vara ärlig är att respektera andra lika mycket som dig själv.
  • Punktlighet. Det är värdet som uppstår när ansträngningen görs för att vara i tid på rätt plats för att uppfylla vissa skyldigheter, vare sig det är ett möte på jobbet, en utflykt med vänner eller ett jobb som vi lovade att leverera i tid. Punktlighet är en grundläggande egenskap för att leva med människorna omkring oss och för att kunna uppnå de mål och åtaganden vi antar. Vi kommer alltid att få bra resultat om vi är punktliga eftersom det tillåter oss att få fler jobb, utföra vårt arbete på ett mer produktivt sätt och också får vi dem att ha mer förtroende för oss.
  • Ansvar. Även om denna kvalitet är av avgörande betydelse, är det vanligare att människor märker ansvarslöshet hos andra än när de gör saker som de borde vara. Att vara ansvarig är att kunna uppfylla både moraliska och juridiska skyldigheter som du tidigare har åtagit dig. Det mest positiva resultatet av ansvaret är att du kan få andras fulla förtroende inom alla områden där människor förhåller sig.
  • Ödmjukhet. Det är en kvalitet hos de människor som är blygsamma och respektfulla. Enligt religiösa såväl som filosofiska definitioner är ödmjukhet relaterad till frånvaron av egot.
  • Justice. För det första betraktas det som handlingen att vara rättvis och i sin tur rättvis. Det är moralisk rättfärdighet som bygger på etik, lag, rationalitet, naturrätt, rättvisa eller religion.
  • Kärlek. Det är en helt känslomässig dygd, där de viktiga och osjälviska uttryck och attityder som återspeglas hos de människor som besitter denna kvalitet samlas.
  • Paz. Detta tillstånd inträffar endast när det inte finns några konflikter relaterade till våld. Dess huvudsakliga kännetecken är lugn och dess mål är inte att känna rädsla för våld. I sin tur kan det förklaras som frånvaro av fientlighet.
  • Icke-våld. Det är en ideologi och en etisk-politisk praxis som syftar till att avvisa användningen av våld och aggression som ett verktyg för att lösa en konflikt. Det främsta skälet till detta avslag är för att de hävdar att våld är det enda som resulterar som mer våld. Dess huvudmål är att humanisera de olika samhällena genom att satsa och värdera livet och därmed ignorera och förebygga konflikter.

Mer i: Vilka är värdena?

Intressanta Artiklar

Sydamerika

Sydamerika

Vi förklarar vad Sydamerika är, de länder som utgör denna region och dess huvudstäder. Dessutom är dess ekonomi och klimat. Sydamerikas område är 18, 2 miljoner kvadratkilometer. Vad är Sydamerika? När vi pratar om Sydamerika, Sydamerika eller Sydamerika, ska regionen på denna kontinent hänvisas till ekvatorns linje ner , och det utgör ett enda subkontinentalt block annat än Nordamerika, Centralamerika och Karibiska öarna. Sydamerikansk

Strategisk planering

Strategisk planering

Vi förklarar vad strategisk planering är och vad denna process består av. Varför det är viktiga och strategiska planeringsmodeller. Strategisk planering söker bästa resursanvändning för att uppnå ett mål. Vad är strategisk planering? Med strategisk planering eller strategisk planering hänvisar vi vanligtvis till en systematisk process, det vill säga metodiskt, för att genomföra planer för att uppnå önskade mål och resultat. . Det är en typ av

General Manager

General Manager

Vi förklarar för dig vad en chef är inom affärsområdet, hans funktioner, ansvar och kraven för tjänsten. Verkställande direktören eller verkställande direktören är spetsen för affärspyramiden. Vad är en chef? Termen general manager, CEO eller till och med CEO (av den engelska verkställande direktören ) används för att hänvisa till en av de högsta ledarna i den hierarkiska strukturen i världen av verksamhet. Han är det högsta an

spänning

spänning

Vi förklarar vad spänningen är och vilka spänningstyper som finns. Vad består dessutom av Ohms lag och hur mäts denna storlek? Spänning är arbetet i ett elektriskt fält på en partikel. Vad är spänningen? Det är känt som `` spänning '', elektrisk potentialskillnad eller elektrisk spänning till den storlek som står för skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter bestämd eller också förstås det som arbetet per enhet av elektrisk laddning som på ett partikel utövar ett elektriskt fält för att kunna flytta det mellan två bestämda punkter. När två punkter som uppvisa

Felacin

Felacin

Vi förklarar vad en fellatio är, termens ursprung och vad denna praxis består av. Dessutom hur det ansågs i historien fram till idag. Fellatio är en vanlig praxis inom parsex. Vad är fellatio? Det är känt som 'inflation' (från latin) Fellare, chupar ) en övning av oralsex utförd på penis och testiklar, i vilka de stimuleras av kontakt med läppar, tunga och mun, och kan eller inte kan leda till orgasm. Det är vanl

Matens täthet

Matens täthet

Vi förklarar vad densitet är och vilken typ av densitet som finns. Exempel på den absoluta densiteten för olika ämnen. Eftersom isen är mindre tät än vatten, flyter den på toppen. Vad är materialets densitet? Densiteten är en skalstyrka , som ofta används i fysik och kemi, vilket avser mängden massa som finns i en viss kropp eller ämne. Det represen