• Friday October 22,2021

Värden för ett företag

Vi förklarar vad affärsvärden är och vad är deras betydelse. Lista med exempel på värden och deras definition.

När allt kommer omkring har en organisation andan hos dem som arbetar i den.
 1. Vilka är värdena för ett företag?

Ett företags värderingar är uppsättningen etiska och professionella principer genom vilka det väljer att vägleda sin verksamhet och som på något sätt betecknar andan i det. Värdena är företagets personlighet, eftersom de sammanfattar i sex eller sju koncept (det är inte tillrådligt att välja många fler) hur man går vidare från det.

Värdena bör inte återspegla önskan eller förväntningarna hos företagets styrelseledamöter eller grundare, inte heller de specifika uppgifterna för företaget (som alla tillhör dess uppdrag och vision), utan principerna verklig, aktuell, baserad på vilken företagets kultur bygger på.

För att formulera eller hitta ett företags värden, försök bara att svara på några frågor:

 • Vad tror vi på som företag?
 • Om företaget var en individ, vad skulle det då vara?
 • Vilka aspekter av vårt beteende ägnar vi mer uppmärksamhet åt?

En uppsättning väl definierade värden kommer att vara nyckeln till att överföra till teamet de etiska och professionella förväntningarna som företaget förväntar sig av dem som individer och kommer att fungera som en form av affärsutbildning inom det. När allt kommer omkring har en organisation andan hos dem som arbetar i den.

Dessutom: Vad är uppdrag och vision?

 1. Varför är värderingarna för ett företag viktiga?

Utan väldefinierade värden och framför allt väl etablerade i sin personal kommer ett företag att ha en oberäknelig eller oregelbunden offentlig bild, vilket innebär att dess kundkrets och investerare inte kommer att veta med säkerhet vilken typ av beteenden att förvänta sig av det. Allt detta är skadligt för företagets trovärdighet, och i tider med sociala nätverk och kundlojalitet är få saker viktigare än att övertyga målgruppen att de kan lita på organisationen .

Det finns inga bra och dåliga värden i sig. Det handlar helt enkelt om arbetsställningar för verksamhetsåret som dock får konsekvenser för den interna och externa organisationen.

 1. Exempel på företagsvärden

Lagarbete tjänar till att utöva tolerans, respekt och omtanke.

Några exempel på affärsvärden är:

 • Kvalitet. Det är lätt och vanligt att lova kvalitet, men att åta sig det betyder att insistera på processerna tills den produkt eller tjänst som erhållits är bäst möjligt, det vill säga att inte nöja sig med mindre.
 • Solidaritet. Ge handen till de behövande, sätta kollektiva välfärd till vinst, vet hur man kan begränsa företagens konkurrenskraft inom och utanför organisationen.
 • Ansvar. Detta innebär en blandning av tacksamhet, lojalitet och uppriktighet, som i affärsmässiga termer är synonymt med socialt och samhällsengagemang inte bara med kundkretsen utan med samhället.
 • Förtroende. Att ge det får det. Förtroende har att göra med förtroende för det engagerade ordet och på den andras goda önskemål, även när det så småningom innebär besvikelse eller inför större självkrav.
 • Lagarbete. I tider med extrem individualism blir gemensam ledning och lagarbete ett mycket efterfrågat värde, som tjänar till att utöva tolerans, respekt och omtanke.
 • Uppriktighet. Företagens uppriktighet har att göra med öppen kommunikation, ansvarsskyldighet och ärliga inställningar till allmänheten och den försäkrade kundkretsen.
 • Originalitet. Strävan efter ens egen väg, även när det innebär risk och större krav.
 • Konkurrenskraft. Ansträngningen att vara den första, ta målet som destination för att nå så snabbt som möjligt.
 • Enkelhet. Satsa på de enkla, enkla, mest hanterbara och enkla processerna som kan genomföras utan att offra uppnåendet av affärsmålen.

Intressanta Artiklar

Kemisk nomenklatur

Kemisk nomenklatur

Vi förklarar vad som är den kemiska nomenklaturen, nomenklaturerna i organisk och oorganisk kemi och den traditionella nomenklaturen. Den kemiska nomenklaturen namnger, organiserar och klassificerar de olika kemiska föreningarna. Vad är den kemiska nomenklaturen? I kemi är det känt som en nomenklatur (eller kemisk nomenklatur) till uppsättningen regler som bestämmer sättet att namnge eller kalla de olika kemiska material som är kända för människor, beroende på elementen som sammansättningen och andelen därav. Liksom inom bi

Beräkningsblad

Beräkningsblad

Vi förklarar vad ett kalkylblad är och vad är datorns historia. Dessutom vad det är för och några exempel. Kalkylarket används för att ange alfanumerisk information. Vad är ett kalkylblad? '' Beräkningsblad '' eller '' elektronisk mall '' betyder en typ av digitalt verktyg som består av ett dokument som består av rader och kolumner i en tabell och därmed bildar celler där alfanumerisk information kan matas in och relateras på ett logiskt, matematiskt eller sekventiellt sätt. Beräkningsarke

Cncer

Cncer

Vi förklarar vad cancer är och vem som kan få denna sjukdom. Dessutom de olika behandlingar som finns. Cancern har sitt ursprung i en vävnad när reproduktionen av celler inte har någon kontroll. Vad är cancer? Cancer är en sjukdom orsakad av malig , autonomt reproducerande celler. Det baseras huvudsakligen på den okontrollerade multiplikationen av celler som hamnar invaderar resten av de friska vävnaderna. Cancer ä

FTP

FTP

Vi förklarar vad en FTP är och vad detta protokoll är till för. Dessutom vad en FTP-klient är och hur en FTP-server fungerar. Anslutningar via en FTP är utformade för att vara snabba. Vad är en FTP? Inom datavetenskap kallas det FTP (akronym på engelska av File Transfer Protocol , det vill säga File Transfer Protocol ) till ett protokoll för överföring av information mellan system anslutna till ett TCP-nätverk (akronym på engelska av Transmission Transmission Protocol , det vill säga Transmission Control Protocol) som är baserat på klient-serverarkitekturen. Med andra ord är

International System of Units (SI)

International System of Units (SI)

Vi förklarar för dig vad International System of Units är, hur det skapades och vad det är för. Dessutom dess grundläggande och derivat. Det internationella enhetssystemet är det mest använda i hela världen. Vad är det internationella enhetssystemet? Det är känt som International System of Units (förkortat SI) till systemet för mätenheter som används i praktiskt taget hela världen . Det används vid

amensalismo

amensalismo

Vi förklarar vad amensalism är och några exempel på denna biologiska relation. Dessutom vad kommensalism består av. I amensalism är den som skadas vanligtvis den minsta. Vad är amensalism? Amensalism är en biologisk relation som upprättas mellan två organismer där den ena hindrar den andra från att växa och utvecklas (eller till och med överleva). I amensalism