• Sunday September 25,2022

värde

Vi förklarar vad ett värde är och vilka värderingar människor har. Dessutom, vad de är till för, och vilka typer av värden.

Värden fungerar som en tolkande guide i utvecklingen av vardagen.
  1. Vilka är värdena?

Värden är specifika egenskaper som ämnen tillhandahåller föremål eller ämnen . Och det är genom dem vi kan lägga vikt vid dessa objekt eller inte, men det inkluderar också sekeser eller händelser.

Värdena är baserade på attributen och uppfattningen som försökspersonerna har om omvärlden där de utför sin verksamhet som tillåter en ordning enligt graden av vikt.

Se även: Etiska värden.

  1. Vad är värdena för?

Samhällen har olika värderingar på vilka sätt att agera.

Värden fungerar som en tolkande guide i utvecklingen av vardagen . Eftersom vi främst är en subjektiv fråga kan vi säga att det skulle vara mindre konfliktfullt att bekräfta att värdena är av universell karaktär, men vi anser att de i allmänhet kännetecknas på detta sätt.

Verkligheten är att värdena är historiska, det vill säga att deras ursprung är relaterat till ett specifikt socialt och kulturellt sammanhang som direkt påverkar deras befruktning och bildning.

På detta sätt kan vi notera att i samhällen har de olika värden på vad som är sätten att agera, beteende, moral, samexistens, etc.

Samtidigt som denna skillnad inträffar finns det en motsatt process som tenderar mot enighet och universalisering av vissa värden. Exempel på detta är värderingarna om fred, solidaritet, tolerans etc.

Sanningen är att det finns en motsägelse som främst kolliderar när motsatta ståndpunkter berör känsliga frågor som abort, dödshjälp, politisk eller väpnad intervention och andra frågor där de värden som eftersträvas uppfyller andra kulturella begränsningar som har olika värderingar.

  1. Typer av värden

Utöver denna fråga är det användbart att klassificera de olika värdena enligt specifika kriterier i:

  • Personliga värden : Det är de som är oundgängliga och från vilka människor styrs i sitt dagliga liv. Många gånger kommer de från den direkta erfarenheten som människor har och samlar.
  • Sociokulturella värden : Det är de allmänna kanonerna som fungerar och är en del av kulturen i ett givet samhälle. Utöver den allmänna eller hegemoniska hårda kärnan i samhället, som kan sammanfalla med personliga värden eller specifika sociala grupper, gnuggar de eller sammanställer ständigt med andra värden. Det bör beaktas att en mångfald av flera värderingar existerar tillsammans i ett givet samhälle och historiskt ögonblick.
  • Materiella värden : de deponeras på föremål och varor som får människan att bestå. Till exempel vad som är nödvändigt för mat eller skydd.
  • Andliga värden : De som hänvisar till den aktivitet som människor utför, är baserade på immateriella aspekter. Och de förstår vikten vi ger för de aktiviteter vi gör och värderar som konstnärligt eller religiöst uttryck.
  • Morala värderingar : Detta är beteenden som ett visst samhälle accepterar och förstår att de är väsentliga för att upprätthålla den sociala ordningen. Dessa faller socialt på varje enskild medborgare, tyst och praktiskt kräver deras acceptans. Och i många fall ger samhället påföljder för dem som kränker dem genom rättslig, kriminell etc.

Mer i: Typer av värden

Intressanta Artiklar

Rationell kunskap

Rationell kunskap

Vi förklarar vad rationell kunskap är, vilka typer av kunskap som den omfattar. Dessutom dess egenskaper och några exempel. Rationell kunskap uppstår från analysen av verklighetens fenomen. Vad är rationell kunskap? Rationell kunskap är allt vi kan få genom användning av mänskligt förnuft , det vill säga genom mental förståelse av fenomenen med verklighet som fångar våra sinnen och deras analys enligt igenkännbara, påvisbara, förståelige metoder. Detta innebär att

spyware

spyware

Vi förklarar vad spionprogram är och hur du skyddar dig mot denna skadlig programvara. Dessutom hur man tar bort det och hur anti-spyware fungerar. Spyware är avsett att samla in information och skicka den till tredje part. Vad är spionprogram? Det är känt inom datavetenskap som ` ` spyware '' eller `` spyware '' för en typ av skadlig programvara (skadlig programvara) som fungerar i ett datorsystem på ett osynligt sätt och samlar in information Tekniskt, personligt eller konfidentiellt och skicka det via Internet till tredje part, utan datoranvändarens godkännande. Den här t

population

population

Vi förklarar vad som är befolkning, vad är de olika betydelserna för detta begrepp och de studier som genomförs i detta avseende. För sociologin är befolkningen en uppsättning människor eller saker som kan analyseras. Vad är befolkningen? Befolkningsbegreppet har sitt ursprung i den latinska termen ” populat o” , och avser en bildad grupp människor som bor på en viss plats eller region . Det är värt at

utbildning

utbildning

Vi förklarar för dig vad som är bildandet och vad är ursprunget till detta begrepp. Dessutom de olika formationer som finns. Militärträning tränar män fysiskt och känslomässigt. Vad är träning? Termen formation kommer från det latinska "formatet" och hänvisar till form något , till utseendet och externa egenskaper hos saker. Det finns fle

ritning

ritning

Vi förklarar vad ritningen är och varför det är ett uttrycksverktyg. Typer av ritningar och element som används. Konstnären utför ett mentalt verk före ritningen. Vad är ritning? Ritning är konst och teknik för ritning . Genom att rita handlingen fångas en bild på ett papper, en duk eller något annat material med olika tekniker. Ritningen är

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation

Vi förklarar vad assertiv kommunikation är och vilka är dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom klassificering, tekniker och exempel. Assertiv kommunikation drar fördel av faktorer som är typiska för den kommunikativa processen. Vad är assertiv kommunikation? Vi kallar assertiv kommunikation till de kommunikationsformer som är utformade eller avsedda att förmedla ett budskap mycket mer effektivt , och dra nytta av faktorer i den kommunikativa processen och andra som, till och med är externa, , följa med den och påverka dess effektivitet. Kom ihåg a