• Monday January 24,2022

StatusQuo

Vi förklarar vad status quo och termens ursprung. Dessutom dess olika betydelser och vad den hänvisar till.

Denna term hänvisar till den aktuella situationen för ett givet ögonblick.
  1. Queselstatusquo?

Statu quo, uttalas vanligt och status c o (lägg till ), är en term från latin Det används som en synonym för situationen vid en viss tidpunkt.

Det kommer från en mer omfattande latinsk adress: stat status quo ante bellum, som bokstavligen betyder saken före kriget och hänvisar till truppernas återkomst i en väpnad konflikt, återvända till utgångspunkten innan våld släpptes utan att vinna eller förlora territorium, vilket motsvarar ett slags empate mellan sidorna. Det är en princip som används i internationella fördrag om ämnet.

Detta begrepp används för att hänvisa till den aktuella situationen för ett givet ögonblick i en nation, ett system eller ett historiskt ögonblick, särskilt inom den politiska sfären eller sociologiska.

När man talar om status quo, läggs alluktion till maktbalansen i kraft i taget, eller systemet som råder i ett samhälle, eller hur det är.

På detta sätt är agenterna, processerna eller argumenten som gynnar status quo de som anses vara konservativa: de uppskattar hur saker är och förstår inte att det finns ett behov av förändring, det vill säga de är motsatsen till revolutionärer eller avantgarde. Den senare å andra sidan förespråkar en ny ordning, en annan ordning, och om de lyckas kommer de i sin tur att bli pro-status quo.

Därför kan termen användas för en mängd olika situationer eller sammanhang, men alltid med hänvisning till det sätt där saker är eller, på samma sätt, till traditionen n, till de ärvda värdena och hur saker alltid har gjorts .

Denna specifika term bör inte förväxlas med namnet på det brittiska rockbandet Status quo (med s i slutet av det första ordet), bildat 1962 och ursprungligen kallades The Scorpions, The Spectres y Traffic Jam.

Se även: Uppfattning.

Intressanta Artiklar

respekt

respekt

Vi förklarar vad respekt är, exempel och fraser om detta övervägande. Dessutom är dess synonymer och förhållande till tolerans. Respekt är något som måste ges till varandra. Vad är respekt? När vi hänvisar till respekt gör vi det i en form av övervägande och utvärdering som kan göras gentemot en person , en idé eller en institution, och som vanligtvis kan bestå av en eller flera av följande beteenden: Följ vissa protokoll- eller beteendekoder. Visa tolerans så län

Irona

Irona

Vi förklarar vad järn är och vilka typer av järn som ofta används. Dessutom exempel på denna retoriska figur och vad sarkasm är. Ironi överför information som strider mot meddelandet som sägs eller skrivs. Vad är järnet? Det är känt som en retorisk figur som består av att överföra information helt i strid med meddelandet som sägs eller skrivs och kan användas både för syftet att mottagaren känner igen den ironiska vändningen och därmed genererar en viss känsla för humor eller medverkan, eller att han inte kan upptäcka den och uttrycket utgör ett slags brott. I den meningen åtföljs van

Jordöversättning

Jordöversättning

Vi förklarar vad som är översättningen av jorden och konsekvenserna av denna rörelse. Den hastighet den når och jordens rotation. Översättelsens rörelse når en resa på 930 miljoner kilometer. Vad är översättningen av jorden? Jordens översättning är en av de rörelser som planeten gör och består av att gå runt solen. Det tar 365 dagar o

innovation

innovation

Vi förklarar vad innovation är och vilka saker som krävs för en innovation. Dessutom är dess relation till forskning och utveckling. Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Vad är innovation? Innovation definieras enligt Dictionary of the Royal Spanish Academy på två sätt: Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Människor innov

medborgare

medborgare

Vi förklarar för dig vad en medborgare är och utvecklingen av denna term i historien. Dessutom vad det betyder att vara en bra medborgare. Människor som tillhör en specifik nation talas ofta om. Vad är en medborgare? Begreppet medborgare hänvisar till de som utövar sitt medborgarskap , ett villkor som kännetecknar den nämnda kategorin aktiviteter och som kan definieras som en serie erkännanden uttryckta i rättigheter och skyldigheter, både individuella och sociala. På vardagso

Olympiska spelen

Olympiska spelen

Vi förklarar för dig vad de olympiska spelen är och vad är deras ursprung och historia. Dessutom listar vi alla olympiska discipliner. OS går tillbaka till den grekiska antiken (runt 800-talet f.Kr.). Vad är de olympiska spelen? Olympiska spelen (olympiska spelen) (eller även de olympiska spelen ) är världens största internationella idrottsevenemang , där idrottare som representerar praktiskt taget alla tävlande tävlar. befintliga