• Tuesday May 11,2021

programvara

Vi förklarar vad programvara är och de olika syftena med denna uppsättning program. Dessutom de typer av programvara som finns.

Användarinformation och bearbetade data integrerar programvaran.
  1. Vad är programvara?

Termen mjukvara är ett engelskt ord som har tagits av andra språk som spanska för att hänvisa till vissa applikationer inom datavetenskap. Denna term betecknar den logiska utrustningen på en dator, i motsats till de fysiska aspekterna av den.

Programvaran består av en uppsättning program som är utformade för att uppfylla en viss funktion inom ett system, oavsett om dessa utförs av användare eller av samma företag som är dedikerade till information. tica.

Konceptet med programvara, som vi sa tidigare, komponerar den logiska delen av ett datorsystem, vilket gör att den kan fungera. Detta betyder då att inte bara programmen är och bildar en mjukvara, utan informationen om användaren och bearbetade data integrerar programvaran, eftersom den är en del av alla immateriella och icke-fysiska komponenter.

(Programvara - Översikt.)

Se även: Datorantivirus.

  1. Huvudtyper av programvara

En applikationsprogramvara är utformad för att utföra en eller flera uppgifter i taget.
  • Systemprogramvara: Denna grupp klassificerar de program som ger användaren möjlighet att interagera med systemet för att sedan utöva kontroll över hårdvaran. Systemprogramvara erbjuds också som stöd för andra program. Exempel: operativsystem, servrar etc.
  • Programmeringsprogramvara : Program som är direkt utformade som verktyg som gör det möjligt för en programmerare att utveckla datorprogram. Olika tekniker som används och specifikt programmeringsspråk påverkar deras användning. Exempel: kompilatorer, multimedia redaktörer etc.
  • Applikationsprogram: Program som är utformade för att utföra en eller flera specifika uppgifter samtidigt, för att kunna automatiseras eller hjälpa till. Exempel: videospel, kontorsapplikationer etc.

Det kan tjäna dig: Kontorsautomation.

Intressanta Artiklar

Ov  parosdjur

Ov parosdjur

Vi förklarar vad ägglediga djur är och hur dessa djur klassificeras. Dessutom typer av ägg och exempel på ägg. Ov parosdjur kännetecknas av att ägg läggs. Vad är ov papa djur? Oviparösa djur är de vars reproduktionsprocess inkluderar avsättning av ägg i en viss miljö, inom vilken avkommet kulminerar deras embryonformningsprocess och mognad, tills senare dyker upp som en tränad individ. Termen ovov pa

Princip för bevarande av energi

Princip för bevarande av energi

Vi förklarar för dig vad som är principen om energibesparing, hur den fungerar och några praktiska exempel på denna fysiska lag. lägga till Vad är principen om energibesparing? Principen om bevarande av energi eller lagen om bevarande av energi , även känd som den första principen för termodynamik, säger att den totala energimängden I ett isolerat fysiskt system (det vill säga utan någon interaktion med andra system) kommer det alltid att förbli detsamma, förutom när det omvandlas till andra typer av energi. Detta sammanfatt

Utopisk kommunism

Utopisk kommunism

Vi förklarar för dig vad utopisk kommunism är och hur dessa socialistiska strömmar uppstår. Skillnader mellan utopisk och vetenskaplig kommunism. Utopisk kommunism slutade under 1800-talet. Vad är utopisk kommunism? Uppsättningen av socialistiska strömmar som fanns under det artonde århundradet när filosoferna Karl Marx och Frederick Engels kom fram med sina teorier om en vetenskaplig kommunism, det vill säga kallas utopisk kommunism. skyddade

Virtuella samhällen

Virtuella samhällen

Vi förklarar vad en virtuell gemenskap är och vad de är till för. Funktioner och exempel på olika virtuella gemenskaper. Det uppskattas att det för närvarande finns cirka 40 miljoner virtuella gemenskaper online. Vad är virtuella gemenskaper? Virtuella samhällen kallas vissa grupper av ämnen (individer, grupper och institutioner) som koncentrerar sina ansträngningar till beställning av data som behandlas på Internet, baserat på onlinetjänster. Med andra ord

Vetenskaplig kunskap

Vetenskaplig kunskap

Vi förklarar vad vetenskaplig kunskap är och vad den bedriver. Egenskaper för vetenskaplig kunskap och konkreta exempel. Vetenskaplig kunskap bygger på forskning och bevis. Vad är vetenskaplig kunskap? Den vetenskapliga kunskapen är den uppsättning verifierbar kunskap som ges av vissa tack vare stegen som beaktas i den vetenskapliga metoden. Det v

Surt regn

Surt regn

Vi förklarar vad surt regn är och orsakerna till detta miljöfenomen. Dessutom dess effekter och hur det skulle vara möjligt att stoppa det. Syra regn är utspädningar i vatten av koldioxid, salpetersyra, svavelsyra eller svavelsyra. Vad är det sura regnet? Det är känt som "regnig syra" till ett miljöfenomen av skadlig natur , som uppstår när den istället för vatten faller ut från atmosfären cidosorgnicos olika former av produkten av den kemiska reaktionen entrealgunos typesof oxider Ellay gaseosospresentes i den kondenserade vattenångan I molnen Dessa organiska oxider representerar en