• Monday January 24,2022

ansvar

Vi förklarar vad som är ansvar och vad som är principen om ansvar. Dessutom ansvar inom olika områden.

Ansvar är en dygd som finns i varje varelse som har frihet.
 1. Vad är ansvaret?

Ansvar är ett extremt brett koncept som upprätthåller en nära relation till det faktum att man antar alla de konsekvenser som genereras efter en handling som genomfördes medvetet och avsiktligt.

Ansvar anses vanligtvis som en av de mest betydelsefulla mänskliga principerna eftersom man genom den mänskliga förmågan som gör det möjligt för en person att kunna välja med tanke på de omständigheter som det nuvarande livet väljer, väljer hur han ska agera och förhålla sig med den andra.

Detta händer med viljan som är fri, det avgörs om konsekvenserna av alla handlingar som görs antas eller inte . Därför är naturligtvis en ansvarsfull person som efter att ha utfört en medveten handling gör sig skyldig till de konsekvenser som kan få av den, eftersom ansvaret är en dygd som finns i varje varelse som ha frihet

Efter samma tankegång är det viktigt att betona att för ansvaret som finns hos en person måste man tala om en person som har förnuft. På detta sätt som saknar samma, som Det är fallet om ett barn eller en obalanserad person inte kan hållas ansvarig för sina handlingar eftersom de agerade utan att vara medvetna om konsekvenserna.

Se även: Åtagande.

 1. Ansvarsprincip

För Hans Jonas fungerar varje varelse så att hans handlingar inte påverkar människans permanenthet.

När vi talar om ansvarsprincipen nämner vi omedelbart den tyska filosofen Hans Jonas (1903-1993) som baserat på grunden för det kantianska kategoriska imperativet utvecklade denna princip.

Denna princip fastställer att ansvaret är ett krav på miljölagstiftningen där var och en arbetar på ett sådant sätt att hans handlingar inte påverkar människans permanentitet på jorden.

 1. Ansvar inom olika områden

Men när vi tar hänsyn till tillämpningen av begreppet ansvar, är det uppenbart att det är möjligt att hitta det inom praktiskt taget alla områden, vare sig det är familj, politiskt, lagligt (bland andra).

Som exempel på det när vi står inför en familj är det vanligt att varje familjemedlem har en roll eller en uppgift som tilldelas en större organisation : ”I Pérez-familjen har Juan ansvar för att tvätta disken, Maria laga mat och Pedro klippa gräset "; I det här fallet är det tveklöst att varje barn har ett ansvar att uppfylla och det är upp till var och en av dem individuellt att utföra det (eller inte) och upprätthålla harmoni.

Inom politikområdet, till exempel, "President Cristina Fernández de Kirchner har ansvaret att uppfylla allt hon lovade sina väljare" eftersom det antas att när man förbinder sig till något måste man göra det, det är ansvaret i Ditt maximala uttryck.

I sin tur talas det om lagligt ansvar för att förklara bristen på en beteendeplikt som dikterats av en rättslig norm.

 1. Företagens sociala ansvar

Företaget måste kontrollera arbetarnas arbetsvillkor.

Inom affärsmiljön pratar vi om företagens eller företagens sociala ansvar. Detta är ett nytt sätt på vilket företag uppnår större mervärde och konkurrenskraft genom att frivilligt och aktivt bidra till miljömässiga, ekonomiska och sociala förbättringar.

Detta har ingen relation till efterlevnad av lagstiftning eftersom överensstämmelse med dem tas för givet, men har att göra med åtgärder som försöker bidra till samhället. Några exempel på företagens sociala ansvar kan vara:

 • Fördela intäkterna jämnt.
 • Vidta åtgärder mot klimatförändringar.
 • Arbeta mot korruption.
 • Undvik förorening, överdrivet avfallsproduktion och utnyttja energi och naturresurser rimligt.
 • Fortsätta företagets kontinuitet.
 • Kontrollera arbetarnas hälsa och arbetsförhållanden.
 • Implementera former av samarbete och förening av företag.
 • Ge medborgare användbara objekt.

Företagen utför alltmer socialt ansvar så att samhället har en god uppfattning om det och därmed förbättrar sin image avsevärt. Det är därför företag ofta insisterar på att genomföra viktiga spridningskampanjer så att människor är medvetna om sina handlingar.

Intressanta Artiklar

dikt

dikt

Vi förklarar vad en dikt är och vilka skillnader det är med poesi. Dessutom de delar som komponerar det och några exempel. Diktböcker kallas dikter och kan bestå av antologier. Vad är en dikt? En dikt är en litterär sammansättning av lyrikgenren , vanligtvis med kort förlängning, bestående av den subjektiva beskrivningen av ett emotionellt, existentiellt tillstånd eller av någon erfarenhet. För detta anv

Cvica

Cvica

Vi förklarar vad som är medborgerliga och några kännetecken för detta begrepp. Dessutom är det viktigt i samhället. Civics hänvisar till mänskligt medvetande kopplat till respektfullt beteende. Vad är Civic? Begreppet medborgare är ett uttryck härrörande från en medborgare, förstått som den medlem i samhället som har nått den sociala mognadnivån som är tillräcklig för att agera i enlighet med gällande regler. På detta sätt blir de

Massmedia för kommunikation

Massmedia för kommunikation

Vi förklarar vad massmedia är och vad som är de viktigaste. Funktioner, fördelar och nackdelar. Framväxten av massmedia är nära kopplad till tekniska framsteg. Vad är kommunikationsmassan? Massmedia eller massmedia är de kanaler eller instrument som gör det möjligt att överföra samma meddelande av ett stort antal människor samtidigt. På grund av

elektron

elektron

Vi förklarar vad en elektron är, vilka egenskaper den har och hur upptäckten av denna subatemiska partikel. Storleken på en elektrod är 1836 gånger mindre än protonerna. Vad är en elektron? En elektroelektron är en typ av subatomär partikel som har en negativ elektrisk laddning och som aktivt kretsar om atomkärnan (som består av protoner och neutroner), vilket i sin tur ger en positiv laddning. Storleken

stavelser

stavelser

Vi förklarar vad stavelserna är, vad de tekniska och unika stavelserna består av. Enkla, sammansatta, fria, låsta och exempel på stavelser. Alla ord har stavelser, från de längsta till de med bara en. Vad är stavelserna? Fonologiska enheter kallas stavelser där varje ord är indelat , enligt den minsta gruppering av dess ledade ljud, vilket i allmänhet betyder förening av en vokal och en eller flera konsonanter. Enkelt utt

Projektledning

Projektledning

Vi förklarar vad projektledningen är och vilka metoder de använder. Dessutom, vad är dess stadier, fördelar och vikt. I näringslivet är projektledningens strategi extremt ofta. Vad är projektledning? Projektledning är en affärsadministrationsdisciplin, vars studieobjekt omfattar planering, organisation, motivation och kontroll av resurserna som krävs för att uppnå ett specifikt syfte i förväg, det vill säga, uppnå ett mål. I denna mening d