• Friday December 3,2021

punktlighet

Vi förklarar vad punktlighet är och hur det beaktas i olika kulturer. Problemen som orsakas av instabilitet. Svansteori.

I vissa kulturer är tiden inte lika viktig som i andra.
  1. Vad är punktlighet?

Punktlighet är ett mänskligt beteende som gör att vi anländer i tid till platserna, vid den exakta tidpunkten som vi tidigare överenskommit. Människor använder vissa instrument för att ha kunskap om tiden, till exempel klockor.

Punktlighet är i princip en kvalitet som förvärvats av människor, som betraktas som en dygd att fullgöra leveransen av en uppgift eller fullgöra en skyldighet inom den angivna tiden och fullständigt åtagit sig att fullgöra. n av den här.

I vissa kulturer är tiden inte lika viktig som i andra och därför är vissa människor inom dessa kulturer fria att inte uppfylla tidsfristerna och scheman. I dessa kulturer är det inte dåligt att vara försenad för möten eller inte uppfylla tidsfristen.

I kulturer där punktlighet uppskattas anses emellertid bristen på det respektlöst och övervägas med en annan person, uppgift eller skyldighet; det kan till och med tas som en förolämpning . Den som kommer sent eller inte uppfyller de fastställda tidsfristerna, utesluts från mötena eller arbetet avvisas; nästan på detta sätt hängande dem socialt för vad som anses som ett åsidosättande av tal.

Dessutom: Vad är åtagandet?

  1. Punktlighet som ett värde

Punktlighet betraktas som ett värde. Det är en disciplin som består av att vara i tid för att uppfylla våra skyldigheter : en familjemiddag, en samlingsvän, ett jobb att leverera, ett möte på kontoret, etc. . Det finns till och med företag som kräver att deras anställda, genom att underteckna ett avtal, kommer i tid till sina dagliga jobb och straffas för motsatt åtgärd.

Idén om punktlighet i vardagen är en disciplin. Det är, med tiden, det är möjligt att förändra en instimulerad livsstil och gå lite efter lite och vända sig till punktlighet. Detta är så nödvändigt för att skapa vår personlighet av karaktär, ordning och effektivitet, eftersom det gör att vi kan njuta av fler ögonblick i vardagen, organiserade och utan att vara på språng för att komma fram enligt schema.

Punktlighet kräver en organisation som går från den minsta nivån i livet i samhället, till den största nivån som vi kommer att se senare med exempel på punktlighet, beroende på den plats du upptar i samhället. Punktlighet tillåter oss att återvinna tidens värde, även att utföra vårt arbete och aktiviteter under lämpliga förutsättningar för att kunna göra dem.

O punktligheten indikerar en ointresse som ofta ger en negativ poäng, när det gäller jobb och stora aktiviteter, såväl som besväret för dem som arbetar med oss.

  1. Punktlighet i vardagen

Många gånger är punktföretag transportföretagens ansvar.

I transportmedlet tas punktlighet vanligtvis som ett viktigt värde, eftersom för fritids- eller affärsresor många gånger är kombinationer av transportmedel nödvändiga och det tyvärr inte alltid beror på hur punktlig användaren är, men att Det är företagens ansvar som tillhandahåller dessa tjänster.

Många flygnavigeringsföretag strävar efter att skapa en bild av respekt för användaren, som erbjuder punktlighet bland sina huvudvärden, liknar de garantier som erbjuds av tåg, som har en stor punktlighet när det gäller ankomster och avgångar från deras formationer .

  1. Köteori

Med tanke på villkoren för punktlighet som beskrivs ovan bör vi beakta att användningen av det är viktigt överallt . När vi sedan analyserar några saker som vi väntar dagligen finner vi en avvikelse som till och med kan göra oss arg.

Till exempel, när vi tar tur med läkaren eller köper en biljett för att resa med buss eller flyg, krävs det en viss punktlighet så att vi inte missar möten eller biljetten vid försening, men om läkarna tar tid eller bussen och planet är försenat, vi måste vänta utan att anklaga missnöje.

Med dessa exempel vill vi exemplifiera, redundans, köteori, vilket förklarar att värdena på tid, beroende på om du är en kund eller en leverantör, varierar . Detta skulle indikera att det relativa värdet skulle vara enkelt att minska om ytterligare leverantörer (läkare, flygplan, bussar) används, vilket ökar kostnaden för det totala beloppet som ska betalas för rutten, i fråga om transportmedel, och av behandling, för läkare och andra som är dedikerade till att tillhandahålla tjänster.

Intressanta Artiklar

kvinnomord

kvinnomord

Vi förklarar vad feminicid eller femicid är, dess orsaker och dess relation till machismo. Dessutom är situationen för feminicider i Mexiko. Femicid är mordet på en kvinna för det enkla faktum att vara en kvinna. Vad är en femicid? När vi talar om feminicid eller femicid menar vi mordet på en kvinna helt enkelt för att hon är en kvinna . Det är ett

affärsman

affärsman

Vi förklarar vad en entreprenör är och varifrån detta koncept uppstår. Dessutom, vilka typer av företagare och vad är deras roll. Ordet entreprenör kommer från termen franc s entrepeneur. Vad är en entreprenör? Entreprenören eller entreprenören (från latin prehendere , fångst) är den personen som har den strategiska kontrollen över ett ekonomiskt företag , fattar besluten relaterade till att sätta produktionsmålen, fastställa medel mer adekvat för att uppnå dessa mål och organisera administrationen. Inte varje företagare

ICT

ICT

Vi förklarar vad som är informationsteknologi och kommunikation och vad de är till för. Fördelar, nackdelar och exempel. IKT tillåter omedelbar kommunikation idag oavsett avstånd. Vad är IKT? När vi talar om IKT eller informationsteknologi och kommunikation , hänvisar vi till en mångfald grupp praxis, kunskap och verktyg kopplade till konsumtion och överföring av information och utvecklats från den svindlande teknologiska förändringen som mänskligheten har genomgått under de senaste decennierna, särskilt till följd av utseendet på Internet. Det finns inget tyd

galenskap

galenskap

Vi förklarar vad galenskap är och hur denna patologi utvecklats genom historien. Galenskapen i samhället och dess symptomatologi. Galenskap betraktas som berövande av bedömning eller användning av förnuft. Vad är galenskap? Galenskap består av en patologi eller störning av mentala förmågor . Det defini

Speciell värme

Speciell värme

Vi förklarar vad specifikt värme är och vilka enheter det är. Dessutom de formler som den använder och några exempel. Den specifika värmen varierar beroende på materiens fysiska tillstånd. Vad är specifik värme? I fysiken förstås specifik värme , specifik värmekapacitet eller specifik värmekapacitet som den mängd värme som ett ämne eller ett termodynamiskt system är kan absorbera innan temperaturen ökar i en enhet. Det vill säga, spec

förhistoria

förhistoria

Vi förklarar vad förhistoria är, perioder och stadier där den är uppdelad. Dessutom hur förhistorisk konst var och hur historia är. Förhistorien organiserar primitiva samhällen som fanns före forntida historia. Vad är förhistoria? Traditionellt förstår vi genom förhistorien den tidsperiod som har gått sedan uppkomsten av de första homididerna på jorden, det vill säga människans förfader Homo sapiens , fram till de första komplexa samhällena i det senare och framför allt till uppfinningen av skrift, en händelse som inträffade först i Mellanöstern, omkring 3300 f.Kr. Ur akademisk synvinkel