• Thursday July 9,2020

PowerPoint

Vi förklarar vad PowerPoint är, det berömda programmet för att skapa presentationer. Dess historia, funktioner och fördelar.

PowerPoint erbjuder flera mallar för att skapa presentationer.
  1. Vad är PowerPoint?

Microsoft PowerPoint är ett datorprogram som syftar till att göra presentationer i form av bilder . Det kan sägas att de tre huvudfunktionerna i detta program är: infoga en text och ge det önskade formatet genom en redigerare, infoga och ändra bilder och / eller grafik, och visa glider kontinuerligt med ett visst system, den här funktionen är den mest karakteristiska för Power Point.

PowerPoint föddes 1987 tillsammans med resten av programmen som ingår i Microsoft Office av Bill Gates. I början var bilderna svarta och vita och hade de mest grundläggande verktygen när det kom till ritning. Men de grafiska presentationerna skulle aldrig vara desamma efter denna fantastiska uppfinning.

Både på arbetsplatsen, för att göra presentationer på en konferens eller på utbildningsområdet, som används för att förklara klasser, är användningen av detta program mycket frekvent, i kombination, om så önskas, med andra. ingår i paketet Kontor (som är fallet med Word och Excel).

Samtidigt erbjuder det sina användare möjligheten att kombinera bilder och texter, förutom att de kan lägga till musik eller animationer. Det erbjuder oss ett stort urval av alternativ och funktioner så att våra verk kan vara så kreativa och attraktiva som möjligt för åskådarna. Det kommer att vara en utmaning för användaren att kunna uppnå en perfekt presentation och kunna representera sina idéer och sitt mål i dessa bilder.

För att göra arbetet mer fullständigt erbjuder PowerPoint ett stort antal mallar, typsnitt, standardbilder och animationer så att presentationerna blir ännu mer originella. Som ett specifikt program för presentationer är det mycket effektivare än till exempel Word-programmet.

För närvarande erbjuder PowerPoint sina användare olika funktioner som hjälper till att skapa unika presentationer . För att kunna skapa bilder mellan flera användare på olika datorer, kunna kombinera och jämföra olika versioner av presentationer, kunna redigera och arbeta videor inom dem, skapa 3D-bilder, lägga till skärmdumpar och att automatiskt kunna spara verken om de stänger av misstag är de några av de många funktioner som den senaste versionen av PowerPoint har idag.

Se även: Slide.

Intressanta Artiklar

Finansiell kredit

Finansiell kredit

Vi förklarar vad skattelättnaden är, vad är dess huvudsakliga mål och tillbehör som denna typ av balans har. Skattekredit kan användas som ett ekonomiskt verktyg för att generera mer kapital. Vad är skattelättnaden? Skattesaldot är känt som det saldo som en fysisk eller juridisk person har till förmån när han skickar in sina skatter , och som normalt representerar ett avdragsgill belopp från deras slutbetalning. vid vissa vill

Celsius grader (  C)

Celsius grader ( C)

Vi förklarar för dig vad Celsiusgraderna är och vem var skaparen av denna måttenhet. Vad är också Kelvin och Farenheit? Graderna Celsius representeras av symbolen C. Vad är graderna Celsius ( C)? Celsiusa är llamagrados enhet medicin errneamenteconocida comogrados centgradosy temperatur representeras av symbolen C. Denna

Subliminal reklam

Subliminal reklam

Vi förklarar vad subliminal reklam är, dess historia och typer som finns. Dessutom dess huvudfunktioner och några exempel. Subliminal reklam innehåller meddelanden som inte upptäcks med blotta ögat. Vad är subliminal reklam? Subliminal reklam kallas alla typer av annonser, vanligtvis visuella eller audiovisuella, som innehåller ett oupptäckligt meddelande till det blotta ögat och som uppmuntrar konsumtion eller som mobiliserar tittaren i en viss riktning. Det är e

Gluclisis

Gluclisis

Vi förklarar vad glykolys är, dess faser, funktioner och betydelse i ämnesomsättningen. Dessutom vad som är glukoneogenes. Glykolys är mekanismen för att erhålla energi från glukos. Vad är glykolys? Glykolys eller glykolys är en metabolisk väg som fungerar som ett första steg för kolhydratkatabolism i levande varelser. Det består v

Epistemologa

Epistemologa

Vi förklarar vad epistemologi är, filosofins gren som studerar kunskap. Vad är dess funktion, historia och de olika strömmarna. Epistemologi studerar principerna, grunden och metoderna för kunskap. Vad är epistemologi? Epistemologi är filosofins gren som studerar kunskapsteorin , med både objektet och ämnet som kommer att få tillgång till kunskap, samt kunskapens gränser. Termen kom

fascismen

fascismen

Vi förklarar för dig vad fascism är och vad som kännetecknar denna ideologi. Dessutom dess expansion till Tyskland med nazismen. Nazismen var en diskriminerande och våldsam regim med extrem rasism. Vad är fascism? "Fascismen" var en politisk rörelse eller / eller ideologi som främjades av Benito Mussolini i Europa mellan 1918 och 1939. Ordet