• Wednesday June 29,2022

tålamod

Vi förklarar vad tålamod är och varför det betraktas som ett värde. Dessutom några fraser om denna mänskliga förmåga.

Tålamod kan motstå irriterande, irriterande eller motståndssituationer.
 1. Vad är tålamod?

Det är känt som "tålamod" mot den mänskliga förmågan att motstå eller tolerera irriterande, irriterande eller motståndssituationer för att uppnå ett önskat mål eller göra det på ett önskat sätt.

På detta sätt kan patienter tåla yttre förhållanden med en rättvis stämning, det vill säga genom att kontrollera sina känslor och veta hur de ska vänta eller fortsätta i sitt beteende.

Termen " tålamod" kommer från latin, särskilt ordet " pati " ( sufrir ), arv efter det grekiska pathos . Därför är han släkt med en patient (sjukhus): den som lider. Det är kanske därför kristendomen antar det som en av dess andar, eftersom denna tidiga religion värderade kroppens lidande som ett sätt att höja sig till Gud.

Tålamod är emellertid ett vanligt drag bland personligheter som betraktas som mogna eller upplysta, inte bara i västerländsk tradition utan även i östra. Zen-buddhismen representerar ofta sina kloka män som oändligt tålamod, fria från brådskande och missbruk av ungdomar eller okunnighet.

Ofta tolkas 'tålamod' som förmågan att vänta på att saker inträffar utan att förutse eller oroa sig överdrivet, men bör inte i den meningen förväxlas med komfort, depression eller apati. a.

"Tålamod" är, till skillnad från dessa, en aktiv hållning mot de händelser som önskas ske. Det motsatta av tålamod är otålighet, det vill säga problem, hast, förtvivlan.

Se även: Entusiasm.

 1. Tålamod som värde

Tålamod har betraktats som ett värde av olika mänskliga kulturella traditioner, och idag betraktas det som ett drag i varje mogen personlighet. Tålamod kan dock ses på olika sätt och i olika situationer:

 • Tålamod som uthållighet Talenten att stå emot i situationer med långsamhet, långvarig förtryck eller väntan, såsom byråkratiska förfaranden, väntrum i läkaren eller Försening av ett transportmedel är en av de viktigaste formerna av tålamod. Patienterna förtvivlar inte när de möter dessa situationer, och förstår att det att bli frustrerad och lämna tävlingen tidigt inte får dem att gå över mållinjen. Istället kommer att insistera på sin uppgift trots den irriterande väntan och kommer så småningom att ge dem vad de strävar efter.
 • Tålamod som tolerans . En annan värdefull form av tålamod är den som uppvisas för irriterande, irriterande eller motsatt beteende hos andra individer. I stället för att rasa, bry eller ta sig in på värdelösa slagsmål, som vanligtvis inte löser någonting, kan tålmodiga människor tolerera oenighet, låta andra uttrycka sig trots att de inte håller med eller ens väntar på rätt tid för att ge sin åsikt tid. På detta sätt kan tålamod också leda till assertivitet.
 • Tålamod som självkontroll . Ett annat emblematiskt fall av tålamod är det som inträffar när vi tvingas skjuta upp något som vi önskar mycket, när information inte omedelbart avslöjas eller vi befinner oss i en stressande, våldsam eller skrämmande situation. Tålamod kan då läggas på som en metod och låta oss komma med ett svalt huvud på den bästa vägen till vårt mål. Det vill säga tålamod kan bestå av att vänta på det perfekta ögonblicket för att genomföra en önskad handling.
 1. Fraser om tålamod

Vissa fraser och ordspråk relaterade till tålamod kan vara följande:

 • Allt kan erhållas genom uthållighet och tålamod.
 • Tålamod är vägen till visdom.
 • Frukten av bittert tålamod är söt.
 • Den som är lärare i tålamod kan vara i allt annat.
 • Tålamod är koncentrerad styrka.
 • Det bästa väntar.
 • Guds tid är perfekt.
 • Inte mycket tidigt står upp tidigt.
 • Lätt kommer, enkla löv.
 • Tålamod är hopp med en lampa på.
 • Rom erövrade inte på en dag.
 • Dropp för dropp fylls glaset.
 • Lite efter lite kommer du långt.
 • Droppe efter droppe, vattnet borrar stenen.
 • Tålamod är hoppkonsten.

Intressanta Artiklar

budget

budget

Vi förklarar vad budgeten är och varför detta dokument är så viktigt. Dess klassificering och vad som är en budgetuppföljning. Budgeten är avsedd att förhindra och korrigera ekonomiska fel. Vad är budget? Budgeten är ett dokument som tillhandahåller katter och vinster för en viss byrå , företag eller enhet, vare sig privat eller statligt, inom en viss tidsperiod. Officiella bu

Politiska vetenskaper

Politiska vetenskaper

Vi förklarar vad de politiska vetenskaperna är och vad deras ursprung var. Studieobjekt, arbetsmarknad och statsvetenskapsgrenar. De politiska vetenskaperna bildar professionella som är villiga till ett mycket mångfaldigt arbetsområde. Vad är de politiska vetenskaperna? Det kallas politisk vetenskap, eller även politik, för samhällsvetenskap som är intresserad av att studera teoretiska och praktiska aspekter av politik , det vill säga system politiska och regeringssamhällets beteenden, för att upprätta en korrekt och objektiv metod i dessa frågor, baserat på verklighetens iakttagelse. Liksom al

accent

accent

Vi förklarar vad accenten är och de olika betydelser som detta begrepp har. Dessutom några grundläggande regler för accentuering. Accenten kan vara skriven eller inte, beroende på accentueringsreglerna. Vad är accenten? Accenten, inom ett ord, är en som vi uttalar starkare eller mer intensivt. Alla o

Forskningstekniker

Forskningstekniker

Vi förklarar vad forskningsteknikerna är och vad de är till för. Dessutom vilka typer av tekniker som finns och några exempel. Fältforskning är en teknik som låter dig närma dig studieobjektet. Vilka är forskningsteknikerna? Forskningstekniker är uppsättningen verktyg, procedurer och instrument som används för att få information och kunskap. De används en

Endokrin system

Endokrin system

Vi förklarar vad det endokrina systemet är och dess huvudfunktioner. Dessutom de körtlar som komponerar det och möjliga sjukdomar. Det endokrina systemet genererar och distribuerar hormoner genom blodomloppet. Vad är det endokrina systemet? Det är känt som endokrina körtlar osistema av secrecin internaal uppsättning vävnader och organ i den mänskliga kroppen (och andra högre djur) som ansvarar för generering n och distribution genom blodomloppet av ämnen avsedda för reglering av vissa funktioner i organismen, känd som hormoner . I likhet med n

innovation

innovation

Vi förklarar vad innovation är och vilka saker som krävs för en innovation. Dessutom är dess relation till forskning och utveckling. Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Vad är innovation? Innovation definieras enligt Dictionary of the Royal Spanish Academy på två sätt: Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Människor innov