• Sunday September 25,2022

konstverk

Vi förklarar vad ett konstverk är och vad dessa typer av objekt är avsedda för. Dessutom hur det kan klassificeras och dess egenskaper.

Konstverket är en produkt av den så kallade Fine Arts.
 1. Vad är ett konstverk?

Ett 'konstverk' eller ett konstnärligt verk betyder ett objekt som skapats med konstnärliga tekniker och med ett statiskt eller socialt syfte. Det vill säga, det är traditionellt produkten av den så kallade Fine Arts: målning, skulptur, litteratur, musik, dans, teater, film, tecknad fotografering.

Det är emellertid inte lätt att definiera ett konstverk, eller begränsa användningen av detta uttryck, som också kan användas för att metaforiskt hänvisa till något mycket väl gjort, någon väldigt vacker eller bara något att vi gillar för mycket. Och denna svårighet beror på att det också är svårt att definiera konst själv.

Faktum är att de godtyckliga kriterierna för vad som är eller inte är konst idag är en fråga om debatt och det finns inget enda vetenskapligt kriterium. Konst är en historisk och social konstruktion, till vilken transcendentala värden för den mänskliga civilisationen tillskrivs . Dessa kan vara historiska (dokumentära), estetiska (tekniska) eller symboliska (sociala).

Traditionellt antas att ett 'konstverk' är ett objekt som representerar de mest transcendenta universella värderingarna av mänskligheten, eller som i alla fall innebär en viktig reflektion över dem. Men inte alltid Dessa kriterier uppfylls lika för alla.

Museer, som skyddande och urval av konstnärer, kan anklagas för att följa ett ideologiskt, kulturellt eller något annat partiskriterium, så deras kriterier bör inte vara Hade för en absolut sanning. På grund av dess natur kan många konstnärliga verk inte lagras i ett museum .

Å andra sidan har idén om konstnärligt arbete varit föremål för kritik och dekonstruktion, eftersom konst sprider sig mot mer oförutsägbara och mindre kontrollerbara varianter, mer modern och vågad, mindre kopplad till historisk tradition. Museerna för modern konst tenderar faktiskt att vara scenen för denna debatt, kring vad som kan betraktas som ett verk.

Se även: Populär konst.

 1. Vad är ett konstverk för?

Konstverk påminner oss om hur mycket vi ignorerar världen och oss själva.

Det enklaste svaret på denna fråga är: inte alls. Konst har inte ett specifikt syfte att uppfylla, en roll eller ett verktyg . Det kan användas som dekoration, som ett historiskt dokument eller som en utforskning av känslorna i en era, som en som försöker kontrollera vad som är de vanligaste personliga perspektiven under en given period.

Men så komplexa som det kan verka har konstverk en enda och enkel uppgift: att påminna oss om vem vi är och var vi kommer ifrån, med vem vi bor i världen och hur mycket vi vet och hur mycket vi ignorerar det och oss själva.

 1. Typer av konstverk

Vi kunde klassificera konstverk enligt de tekniker som används för att göra dem:

 • Bildverk Frukt av målning och teckning eller illustration.
 • Skulpturverk Produkt av skulptur, abstrakt eller figurativ.
 • Musikaliska verk Frukt av den musikaliska kompositionen och som kan tolkas av artister med musikinstrument.
 • Litterära verk . Skrivet av författare av litteratur i deras genrer: poesi, uppsats, dramaturgi och berättelse.
 • Teaterverk Regisserad och iscensatt av en regissör och framförd av skådespelare, baserat på ett manus.
 • Filmverk . De som produceras av ett team och filmats i fotokänslig film.
 • Natursköna verk Produkt av andra former av visuell konst som kräver scen.
 1. Egenskaper hos ett konstverk

Konstverk måste kunna bevaras och visas för framtida generationer.

Återigen är det svårt att fastställa de egenskaper som är gemensamma för varje konstverk. Men låt oss komma överens om att ett mästerverk ska vara:

 • Hållbar . Det måste kunna bevaras och visas för framtida generationer.
 • Sammanhang. Verket existerar inte utan dess historiska sammanhang och utan allt vi kan säga om det, för allt detta är precis vad hon representerar.
 • Symboliska konstverk innehåller inte alltid ett uttryckligt meddelande, men de representerar betydelser och betydelser, det vill säga de innehåller implicita meddelanden som vi måste lära oss.
 • Värdet . Dess värde är inte nödvändigtvis mätbart i pengar eller värdefulla varor, men har ett kulturellt värde, eftersom det är ett oupprepbart objekt.
 • Original Det finns inga andra identiska med konstverket, men det är något unikt och oupprepbart.
 1. Konstspråk

Det förstås av konstnärligt språk eller konstspråk som innebär att en konstnärlig form använder för att överföra dess innehåll : målning och skulptur är framträdande visuellt, medan filmografi är audiovisuellt och filmen är rent hörselmusik.

Det kallas språk eftersom konst endast existerar i den utsträckning som det kommunicerar ett meddelande, även om det inte alltid är mycket tydligt eller lätt att dechiffrera.

Intressanta Artiklar

Etiska värden

Etiska värden

Vi förklarar vad etiska värden är och några exempel på denna uppsättning värden. Dessutom estetiska och moraliska värden. De etiska värdena håller reglerna i ett samhällsspel tydliga. Vilka är de etiska värdena? När vi talar om 'etiska värden' hänvisar vi till sociala och kulturella begrepp som styr en individs eller en organisations beteende . Det vill säga,

Livskvalitet

Livskvalitet

Vi förklarar för dig vad som är livskvaliteten och vilka sätt att mäta det. Faktorer som påverkar det och indikatorer på livskvalitet. För att mäta livskvaliteten används ofta statistisk information. Vad är livskvaliteten? Betydelsen av livskvalitet är komplex, eftersom det är ett koncept som vi använder för att hänvisa till bland annat ekonomiska, sociala och politiska variabler som direkt påverkar människors liv. Det finns dock i

amfibie

amfibie

Vi förklarar för dig vad amfibier är, vad är deras ursprung och deras huvudsakliga egenskaper. Dessutom hur dessa djur och exempel klassificeras. Amfibier transporterar materie och energi från vatten till land och vice versa. Vad är amfibier? Amfibier är kända som terrestriska ryggradsdjur som ägnar en god del av sina liv åt en vattenmiljö och som går igenom en period av metamorfos under deras utveckling: en serie djupa morfologiska förändringar som skiljer varje av stadierna i dess livscykel, och som generellt innebär en period av vattenlevande liv. Med andra ord

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi förklarar vad Latinamerikansk bom i litteraturen var, dess egenskaper och återkommande teman. Dessutom de viktigaste författarna. Författare som Miguel ngel Asturias ändrade paradigmerna i latinamerikansk litteratur. Vad var den latinamerikanska boom ? Begreppet Latin American Boom betyder ett litterärt och redaktionellt fenomen som ägde rum på 1960- och 1970-talet , då litterära verk av en grupp unga latinamerikanska författare spridits i stor utsträckning och uppskattat i Europa och stora delar av världen. Dessa verk

Bindvävnad

Bindvävnad

Vi förklarar vad bindväv är och hur klassificerar det. Dessutom, vilka olika funktioner har dessa vävnader. Bindvävnadscellerna är vanligtvis ganska separerade från varandra. Vad är bindväv? Det är känt under namnet bindväv eller bindväv till en mångfaldig uppsättning organiska vävnader för fyllning, stöd och anslutning av organismen , det vill säga som ansluter, separerar och upprätthåller de olika systemen i organ som utgör kroppen av levande varelser. Bindvävnaden är vanl

Arbetarklass

Arbetarklass

Vi förklarar för dig vad arbetarklassen är och hur uppkomsten av denna sociala klass. Egenskaper för arbetarklassen. Marxismen. Arbetarklassens ursprung är kopplat till kapitalismens ursprung. Vad är arbetarklassen? Från den industriella revolutionen (1760-1840) kallas det arbetarklassen, arbetarklassen eller helt enkelt proletariatet till den sociala klassen som tillhandahåller arbetskraften för produktion, konstruktion och tillverkning , mottagande Jag ändrar en ekonomisk övervägande (lön) utan att bli ägare till de produktionsmedel som de arbetar i. Namnet arbet