• Sunday July 12,2020

konstverk

Vi förklarar vad ett konstverk är och vad dessa typer av objekt är avsedda för. Dessutom hur det kan klassificeras och dess egenskaper.

Konstverket är en produkt av den så kallade Fine Arts.
 1. Vad är ett konstverk?

Ett 'konstverk' eller ett konstnärligt verk betyder ett objekt som skapats med konstnärliga tekniker och med ett statiskt eller socialt syfte. Det vill säga, det är traditionellt produkten av den så kallade Fine Arts: målning, skulptur, litteratur, musik, dans, teater, film, tecknad fotografering.

Det är emellertid inte lätt att definiera ett konstverk, eller begränsa användningen av detta uttryck, som också kan användas för att metaforiskt hänvisa till något mycket väl gjort, någon väldigt vacker eller bara något att vi gillar för mycket. Och denna svårighet beror på att det också är svårt att definiera konst själv.

Faktum är att de godtyckliga kriterierna för vad som är eller inte är konst idag är en fråga om debatt och det finns inget enda vetenskapligt kriterium. Konst är en historisk och social konstruktion, till vilken transcendentala värden för den mänskliga civilisationen tillskrivs . Dessa kan vara historiska (dokumentära), estetiska (tekniska) eller symboliska (sociala).

Traditionellt antas att ett 'konstverk' är ett objekt som representerar de mest transcendenta universella värderingarna av mänskligheten, eller som i alla fall innebär en viktig reflektion över dem. Men inte alltid Dessa kriterier uppfylls lika för alla.

Museer, som skyddande och urval av konstnärer, kan anklagas för att följa ett ideologiskt, kulturellt eller något annat partiskriterium, så deras kriterier bör inte vara Hade för en absolut sanning. På grund av dess natur kan många konstnärliga verk inte lagras i ett museum .

Å andra sidan har idén om konstnärligt arbete varit föremål för kritik och dekonstruktion, eftersom konst sprider sig mot mer oförutsägbara och mindre kontrollerbara varianter, mer modern och vågad, mindre kopplad till historisk tradition. Museerna för modern konst tenderar faktiskt att vara scenen för denna debatt, kring vad som kan betraktas som ett verk.

Se även: Populär konst.

 1. Vad är ett konstverk för?

Konstverk påminner oss om hur mycket vi ignorerar världen och oss själva.

Det enklaste svaret på denna fråga är: inte alls. Konst har inte ett specifikt syfte att uppfylla, en roll eller ett verktyg . Det kan användas som dekoration, som ett historiskt dokument eller som en utforskning av känslorna i en era, som en som försöker kontrollera vad som är de vanligaste personliga perspektiven under en given period.

Men så komplexa som det kan verka har konstverk en enda och enkel uppgift: att påminna oss om vem vi är och var vi kommer ifrån, med vem vi bor i världen och hur mycket vi vet och hur mycket vi ignorerar det och oss själva.

 1. Typer av konstverk

Vi kunde klassificera konstverk enligt de tekniker som används för att göra dem:

 • Bildverk Frukt av målning och teckning eller illustration.
 • Skulpturverk Produkt av skulptur, abstrakt eller figurativ.
 • Musikaliska verk Frukt av den musikaliska kompositionen och som kan tolkas av artister med musikinstrument.
 • Litterära verk . Skrivet av författare av litteratur i deras genrer: poesi, uppsats, dramaturgi och berättelse.
 • Teaterverk Regisserad och iscensatt av en regissör och framförd av skådespelare, baserat på ett manus.
 • Filmverk . De som produceras av ett team och filmats i fotokänslig film.
 • Natursköna verk Produkt av andra former av visuell konst som kräver scen.
 1. Egenskaper hos ett konstverk

Konstverk måste kunna bevaras och visas för framtida generationer.

Återigen är det svårt att fastställa de egenskaper som är gemensamma för varje konstverk. Men låt oss komma överens om att ett mästerverk ska vara:

 • Hållbar . Det måste kunna bevaras och visas för framtida generationer.
 • Sammanhang. Verket existerar inte utan dess historiska sammanhang och utan allt vi kan säga om det, för allt detta är precis vad hon representerar.
 • Symboliska konstverk innehåller inte alltid ett uttryckligt meddelande, men de representerar betydelser och betydelser, det vill säga de innehåller implicita meddelanden som vi måste lära oss.
 • Värdet . Dess värde är inte nödvändigtvis mätbart i pengar eller värdefulla varor, men har ett kulturellt värde, eftersom det är ett oupprepbart objekt.
 • Original Det finns inga andra identiska med konstverket, men det är något unikt och oupprepbart.
 1. Konstspråk

Det förstås av konstnärligt språk eller konstspråk som innebär att en konstnärlig form använder för att överföra dess innehåll : målning och skulptur är framträdande visuellt, medan filmografi är audiovisuellt och filmen är rent hörselmusik.

Det kallas språk eftersom konst endast existerar i den utsträckning som det kommunicerar ett meddelande, även om det inte alltid är mycket tydligt eller lätt att dechiffrera.

Intressanta Artiklar

Administrativ redovisning

Administrativ redovisning

Vi förklarar vad administrativ redovisning är, dess mål, dess betydelse för ett företag och andra egenskaper. Ledningen använder administrativ redovisning för att analysera företaget. Vad är administrativ redovisning? Det kallas administrativ bokföring eller ledningsredovisning för en filial av bokföringsföretaget som ägnas åt administration av företag och organisationer . Dess funktion

Rovdjur och rov

Rovdjur och rov

Vi förklarar vad som är rovdjur och byte, vilka är skillnaderna mellan rovdjur och rovdjur och exempel på rovdjur. Rovdjuret jakter rovet för att livnära sig på det och därmed få energi. Vad är rovdjur och byte? Predation är ett viktigt system i livscykeln . Det är en mekanism för överföring av kol och energi, från de enklaste livsformerna till de mest komplexa, och utövar också ett tryck på den kända arten som ett naturligt urval, som inte är mer än konkurrensen om att överleva och reproducera, och är en av de mest effektiva motorerna för evolution. Nämnda system består se

tringulo

tringulo

Vi förklarar allt om triangeln, dess egenskaper, element och klassificering. Dessutom, hur dess areal och omkrets beräknas. Trianglarna är plana och grundläggande geometriska figurer. Vad är en triangel? Trianglar eller trianglar är plana, grundläggande geometriska figurer som har tre sidor i kontakt med varandra på vanliga punkter som kallas vertikaler. Namnet

Kommunikation i organisationer

Kommunikation i organisationer

Vi förklarar vad kommunikation i organisationer är, dess betydelse och klassificering. Funktionerna som den uppfyller och element. Organisationskommunikationen styrs av personalavdelningen. Vad är kommunikation i organisationer? Kommunikationen i organisationerna har att göra med spridningen av meddelanden för att överföra insidan, prestationer och krav till medlemmarna som följer det . Även o

Svampreproduktion

Svampreproduktion

Vi förklarar hur svampar reproduceras och egenskaperna hos dessa levande saker. Dessutom, hur är deras sexuella och asexuella reproduktion. Svampar reproduceras genom sporer. Vad är reproduktion av svampar? Svampar är levande varelser som tillhör svampriket ( filyl ) , sammansatt av flercelliga eukaryota varelser andra än växter och djur. De kä

Plastkonster

Plastkonster

Vi förklarar vad de är och vilka typer av plastkonst som finns. Dessutom: historia, egenskaper och exempel på plastkonst. Målning är den mest klassiska av alla plastkonster. Vad är plastkonst? När vi talar om plastkonst hänvisar vi till teknikerna för utarbetande av konstverk där material och element som kan formas , modifieras eller omvandlas av konstnären används. Dessa elem