• Thursday June 4,2020

vinkel

Vi förklarar vad en vinkel är och hur de analyseras. Funktioner med vinklar och grader. Vilka typer av vinklar finns?

En vinkel är en storlek som kan analyseras och jämföras med andra.
  1. Vad är vinkel?

Vinkeln är den del av planet mellan två halvlinjer med ett gemensamt ursprung som kallas ett toppunkt . I andra fall hänvisas till öppningen som bildas av två sidor som startar från den gemensamma punkten, eller fokuserar på planets rotation med avseende på dess ursprung.

Dessa koncept motsvarar geometri, som är en av grenarna för matematik, men som hittar otaliga tillämpningar inom många andra områden, såsom teknik, optik eller astronomi. a. I alla fall hänvisas till en gemensam punkt, med två linjer som startar från den punkten och genererar en viss öppning, representerad av en båge. Graden av öppning av dessa bågar (och inte deras förlängning) representeras av vinkeln, oavsett hur långt eller nära toppunktet görs.

Vinkelbegreppet hänvisar då till en storlek som kan analyseras och jämföras med andra, så det finns operationer mellan dem. För detta görs mätningen av vinklarna i grader, minuter och sekunder. Den första (representerad av tecknet ) är lika med 60 av den andra (representerad av ), vilket i sin tur är lika med 60 av det tredje (representerat av ).

Antalet grader kan uppgå till 360, vilket anses vara den kompletta svängen. För att ge ett dagligt exempel som exemplifierar detta kan vi se klockan på nålar: ständigt bildar nålarna vinklar. Klockan 12, när de två nålarna pekar exakt på samma sida, är vinkeln 0 . Vid 3 blir det 90, 6 av 180, 9 270 270, och vid 12-tiden blir det igen 360, och det kommer att återgå till starta.

När det gäller operationer med vinklar kan vi lägga till dem ihop, subtrahera dem från varandra eller multiplicera dem och dela dem med hela siffror. Om det är känt att vinkeln är mellan två halvlinjer kan man säga att en linje alltid kan dras som delar upp i två delar lika med vinkeln. Den linjen kallas bisektorn, och vilken punkt som helst på den equidistlinjen på båda sidorna av vinkeln.

Se även: Trigonometri.

  1. Typer vinklar

En nollvinkel är den som mäter 0 °.

Det finns många typer av vinklar som kan ges i planet, några exempel anges nedan:

  • Nil. Nollvinkeln är den som mäter 0 °, den akuta är den som mäter mellan 0 ° och 90 °, rektum den som mäter 90 °, den stumpa som mäter mellan 90 ° och 180 °, den konkava är den som mäter mer 180 ° och den kompletta är 360 °.
  • Tilläggs. Den kompletterande vinkeln är den vinkel som saknas från en befintlig en för att lägga till 180 °, medan den komplementära vinkeln är den som saknas för att lägga till 90 °.
  • Angränsande. Två vinklar kommer att vara intill varandra om de är i följd med avseende på en linje, och kommer att motverkas av toppningen om sidorna är förlängningar av sidorna i en annan vinkel.

Mer i: Typer vinklar.

Utanför dessa användningar relaterade till matematik kan bara två gemensamma användningar av termen nämnas : å ena sidan talar vi om vinklar för att hänvisa till objektets hörn. Å andra sidan används termen för att hänvisa till synpunkter, till sätten att se saker från en persons syn.

Intressanta Artiklar

Global uppvärmning

Global uppvärmning

Vi förklarar vad den globala uppvärmningen är och vilka orsaker är. Dessutom, vilka konsekvenser och effekter har det; Hur kan vi undvika det. Orkaner, torka, översvämningar och stormar har ökat sin frekvens. Vad är den globala uppvärmningen? Global uppvärmning är ett fenomen som orsakas av den gradvisa temperaturökningen i jordens klimatsystem.Detta betee

Trafikkedjor

Trafikkedjor

Vi förklarar vad trafikkedjorna är, deras egenskaper och vilka typer som finns. Dessutom, vad är trafiknivån och exempel. I en trafikkedja beror varje länk på att de andra ska bestå. Vad är trafikkedjorna? Det är känt som livsmedelskedjan, livsmedelskedjan eller livsmedelskedjan till mekanismen för överföring av organiskt material (näringsämnen) och energi genom s av de olika arter av levande varelser som utgör ett biologiskt samhälle eller ett ekosystem. Det namn kommer

Kardinalpoäng

Kardinalpoäng

Vi förklarar vad kardinalpunkterna är och för vilka dessa fyra riktningar kan användas. Dessutom dess olika betydelser. Namnen på de fyra kardinalpunkterna är av germansk ursprung. Vilka är kardinalpunkterna? De fyra sinnena eller riktningarna som i ett kartesiskt referenssystem tillåter rumslig orientering på en karta eller i något område på jordytan kallas kardinalpunkter. Kardinalpu

regeringen

regeringen

Vi förklarar vad regeringen är och vilka funktioner de måste utföra. Dessutom, vilka är de olika formerna av regeringen. Regeringen består av ledare för statens verkställande gren. Vad är regeringen? Regeringen är den myndighet som leder en politisk enhet och vars uppgift är att administrera och kontrollera staten och dess institutioner , utöva myndighet och reglera samhället. En regering

Förlust av vinst

Förlust av vinst

Vi förklarar vad som är den förlorade vinsten och när denna situation inträffar. Dessutom beräkningsmetoder och exempel på vinstförlust. I många fall erbjuder försäkringsgivare sin försäkrade ersättning för förlorade vinster. Vad är förlustfri vinst? Det är prat om en upphörande vinstlag när en form av egendomsskada inträffar som består i hinder för en legitim ekonomisk vinst eller förlust av en ekonomisk vinst som ett resultat av handlingar eller beslut från tredje part. Förlust av förlust, med

utformning

utformning

Vi förklarar för dig vad designen är och vad dess huvudsakliga egenskaper är. Dessutom, vad är den grafiska, industriella och arkitektoniska designen. Formgivarna gör ingenting mer än att skapa fysiska, grafiska eller andra föremål. Vad är designen? Ordet design har ett mycket brett spektrum av definitioner, eftersom det gäller många områden av mänsklig kunskap på ett mer eller mindre differentierat sätt. Men genom desi