• Friday October 22,2021

modell

Vi förklarar vad en modell är och vad är de formella och informella modellerna. Dessutom de olika betydelserna som denna term har.

En modell kan vara en person som tar på sig ett plagg för att visa det.
  1. Vad är en modell?

Begreppet modell kommer från den italienska modellen, som är en minskning av modus, vilket betyder sätt . Sanningen är att termen har ett enormt antal användningsområden, men alla har gemensamt att en modell är ett sätt, det är något som kan abstraheras och analyseras utanför dess enkla tillämpning. n praktiken.

För det kanske är det bästa sättet att starta en analys av termen att stanna vid systemmodeller. Dessa modeller är förenklade representationer av verkligheten, som lyckas ta den till ett område där det är lättare att ge studien och jämföra variabler.

Mentala modeller är de framställningar som görs på ett imaginärt sätt om verkligheten. Varje individ kommer att ha sitt eget system av övertygelser, värderingar och tankar som kommer att leda dem till att modellera vad de ser på olika sätt. Nästan alla vetenskaper har som en av de viktigaste uppgifterna att modellera för att teoretisera om frågor som utvecklas i praktiken.

I allmänhet kan representationerna av modellerna göras med ritningar, grafer eller matematiska uttryck, men det kan också behöva göras skriftligt. Dessa vetenskapliga modeller (inklusive matematiska, fysiska, ekonomiska och medicinska modeller) kan karakteriseras på olika sätt:

  • De formella modellerna är de som uttrycks från ett specifikt och specifikt språk. Det är de enda modellerna som har stor precision, vilket gör dem mycket lättare att applicera och jämföra exakt. Beräkning har inneburit ett kvantesprång i dessa typer av modeller, med en mycket större förmåga att simulera scenarier.
  • Informella modeller det är de som också uttrycker sig, men inte från ett formellt och exakt språk utan på ett symboliskt sätt. De kan manifesteras i skriftlig eller muntlig form, såväl som från kausala förhållanden med symbologier som pilar.

Å andra sidan förstås det i den vetenskapliga världen genom modell till en annan fråga: all vetenskaplig forskning är inramad i ett sammanhang av tid och rum, att även om forskaren Om jag vill abstrahera, kommer jag på något sätt att generera en serie konsensus, en uppsättning metoder som definierar den vetenskapliga disciplinen vid den tiden.

Ordet paradigm men också ' modell ' hänvisar till dessa metoder, som inkluderar den typ av frågor som forskaren ska ställa, hur undersökningsresultaten tolkas, den utrustning som finns tillgänglig för att utföra experiment och etisk konsensus i forskning. Dessa modeller är inte eviga, tvärtom uppstår situationer som får dem att förändras platt.

Ur en konstnärlig synvinkel är en modell en person som poserar för en skulptur, teckning eller visuellt uttryck. När det gäller mode är en modell en klänning med unika egenskaper, vilket gör en viss klädtillverkare och skiljer sig från alla andra plagg av samma märke, särskilt genom dess design.

Modellordet används emellertid också för att hänvisa till personen som tar på sig ett plagg eller tillbehör för att visa det till tredje part . Det är märkligt att det här uttrycket används eftersom det bekräftas från många områden att varumärken letar efter människor med mycket likartade kroppar, i allmänhet mycket magra och attraktiva. På detta sätt är det möjligt att praktiskt komma fram till en modellering av människokroppen.

I människors beteende är en modell en referenspunkt som kommer att vara användbar för att försöka reproducera den . Det kallas en förebild, och det kan uppstå när en person observerar en annan och känner att han skulle vilja komma dit han kom, eller när en person agerar korrekt, och de andra förväntas efterlikna sitt beteende. Detta kallas också en modellmedborgare. Det överskrider till och med människors individualitet, och du kan prata om ett modellland när någon vill imitera sin politik, eller ett modellföretag när en annan vill upprepa en upplevelse som hon bodde på.

Det kan tjäna dig: Atomic Models.

Intressanta Artiklar

Kemisk nomenklatur

Kemisk nomenklatur

Vi förklarar vad som är den kemiska nomenklaturen, nomenklaturerna i organisk och oorganisk kemi och den traditionella nomenklaturen. Den kemiska nomenklaturen namnger, organiserar och klassificerar de olika kemiska föreningarna. Vad är den kemiska nomenklaturen? I kemi är det känt som en nomenklatur (eller kemisk nomenklatur) till uppsättningen regler som bestämmer sättet att namnge eller kalla de olika kemiska material som är kända för människor, beroende på elementen som sammansättningen och andelen därav. Liksom inom bi

Beräkningsblad

Beräkningsblad

Vi förklarar vad ett kalkylblad är och vad är datorns historia. Dessutom vad det är för och några exempel. Kalkylarket används för att ange alfanumerisk information. Vad är ett kalkylblad? '' Beräkningsblad '' eller '' elektronisk mall '' betyder en typ av digitalt verktyg som består av ett dokument som består av rader och kolumner i en tabell och därmed bildar celler där alfanumerisk information kan matas in och relateras på ett logiskt, matematiskt eller sekventiellt sätt. Beräkningsarke

Cncer

Cncer

Vi förklarar vad cancer är och vem som kan få denna sjukdom. Dessutom de olika behandlingar som finns. Cancern har sitt ursprung i en vävnad när reproduktionen av celler inte har någon kontroll. Vad är cancer? Cancer är en sjukdom orsakad av malig , autonomt reproducerande celler. Det baseras huvudsakligen på den okontrollerade multiplikationen av celler som hamnar invaderar resten av de friska vävnaderna. Cancer ä

FTP

FTP

Vi förklarar vad en FTP är och vad detta protokoll är till för. Dessutom vad en FTP-klient är och hur en FTP-server fungerar. Anslutningar via en FTP är utformade för att vara snabba. Vad är en FTP? Inom datavetenskap kallas det FTP (akronym på engelska av File Transfer Protocol , det vill säga File Transfer Protocol ) till ett protokoll för överföring av information mellan system anslutna till ett TCP-nätverk (akronym på engelska av Transmission Transmission Protocol , det vill säga Transmission Control Protocol) som är baserat på klient-serverarkitekturen. Med andra ord är

International System of Units (SI)

International System of Units (SI)

Vi förklarar för dig vad International System of Units är, hur det skapades och vad det är för. Dessutom dess grundläggande och derivat. Det internationella enhetssystemet är det mest använda i hela världen. Vad är det internationella enhetssystemet? Det är känt som International System of Units (förkortat SI) till systemet för mätenheter som används i praktiskt taget hela världen . Det används vid

amensalismo

amensalismo

Vi förklarar vad amensalism är och några exempel på denna biologiska relation. Dessutom vad kommensalism består av. I amensalism är den som skadas vanligtvis den minsta. Vad är amensalism? Amensalism är en biologisk relation som upprättas mellan två organismer där den ena hindrar den andra från att växa och utvecklas (eller till och med överleva). I amensalism