• Saturday September 26,2020

misin

Vi förklarar för dig vad uppdraget är, i dess olika användningsområden: affärsuppdrag, människors uppdrag och religiösa uppdrag.

Affärsuppdraget avser företagets mål och aktiviteter.
 1. Vad är uppdrag?

Uppdragsbegreppet förstås som fakulteten eller kraften som ges till en eller flera personer för att utföra en viss plikt eller uppdrag . Andra gånger definieras det som orsaken till att det är något eller någon. Och å andra sidan är detta ord relaterat till sändningen.

 • Det kan tjäna dig: Vision och Mission.
 1. Uppdrag för ett företag

Företagets uppdrag bör vara motiverande, konkreta, omfattande och möjliga.

Uppdraget, inom affärsområdet, avser målen för ett företag, dess verksamhet och hur det fungerar.

 • stridsplaner
 • funktioner
 • media
 • Fortsatta syften.

Uppdraget som inrättas av företaget bör vara motiverande, konkret, omfattande och möjligt (realistiskt, inte utopiskt).

 • För författarna OC Ferrel och Geoffrey Hirt Målet med en organisation är dess allmänna syfte. Svara på frågan Vad ska organisationen göra? .
 • Professor Rafael Mu iz Gonzales definierar uppdrag som Företagets raison d'être, villkorar sin nuvarande och framtida verksamhet, ger enhet, känsla av riktning och vägledning i strategiskt beslutsfattande. ” .
 • De tre författarna Stanton, Etzel och Walker definierar uppdraget som ”Ange vilka kunder det serverar, vilka behov det uppfyller och vilka typer av produkter det erbjuder. En uppdragsdeklaration å ena sidan anger generellt gränserna för organisationens aktiviteter ».

Expandera information om detta ämne:

 • På webben: Hur definierar jag ett företags uppdrag, vision och värderingar?
 1. Befolkningens uppdrag

Det finns författare som pratar om personliga uppdrag.

Detta koncept hänvisar till den resa som varje person vill göra under hela sitt liv . Denna plan innehåller de aktiviteter som genomförs dagligen och orsaken till dem och vilka är de viktigaste målen eller målen för var och en. Personligt uppdrag är en term kopplad till värden. Från dessa kommer målen som ska följas att definieras.

Det finns författare som också betonar varje persons dygder. De bekräftar att det är elementärt att känna lidenskaperna och gåvorna för att kunna använda dem på denna livsresa.

Det anses att personliga uppdrag inte är statiska utan snarare vardagliga personliga val, som tillåter modifieringar och vidhäftningar, för att förbättra och anpassa dem till specifika situationer. Denna orientering om önskningar och testamenter är medel för att få framgång.

 1. Religiösa uppdrag

Ett religiöst uppdrag kan vara processen där Guds ord överförs.

När man talar om religiösa uppdrag hänvisas till de troendes pilgrimsfärd i olika samhällen och till och med länder, i syfte att predika det heliga ordet.

Normalt skiljer man två typer av uppdrag, de som hänför sig till överföringen av kyrkan som institution och andra till Guds uppdrag i synnerhet och hans ord. Denna sekund är relaterad till sändning av Jesus och den Helige Ande . En av grunden för religiösa uppdrag är dialog. Inte bara med andra människor, utan också en dialog kopplad till missionärernas inre.

Det finns de som betraktar uppdragen som en process där Guds ord och deras sons läror överförs, men det finns de som tolkar det som ett sätt där de olika kulturerna förknippar och berikar varandra.

Under kolonitiden bosatte sig religiösa uppdrag i olika delar av Amerika, särskilt i Latinamerika, för att undervisa om deras religion och för att redogöra för deras tro till de ursprungliga folken. Många gånger bosatte de sig på platser som var mycket svåra att komma åt i dessa tider, till exempel missionärens djunglar i Argentina och uppfyllde uppdraget att evangelisera de infödda.

Intressanta Artiklar

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Vi förklarar vad de finansiella rapporterna är och vilka funktioner i dessa rapporter. Dessutom några av dess viktigaste funktioner. De finansiella rapporterna är användbara för företagets administrativa grupp. Vad är finansiella rapporter? De finansiella rapporterna är rapporter och dokument med ekonomisk information från en individ eller enhet. Även kän

roman

roman

Vi förklarar vad en roman är och vilka typer av romaner som finns. Hur är dess struktur och exempel. Berättelse och roman. Romanerna kännetecknas av att de har en komplex intrig. Vad är en roman? En roman består av en mer eller mindre omfattande litterär berättelse , vanligtvis av en fiktiv karaktär, där en serie händelser som förlängs med tiden berättas för att underhålla och tillhandahålla estetiskt nöje för sina läsare. Det är, tillsammans

Auttrofo

Auttrofo

Vi förklarar för dig vad som är ett autotrofiskt varelse och ett heterotrofiskt varelse. Vad innebär denna klassificering av levande varelser? Exempel på autotrofer. Växterna är autotrofiska, de tillverkar sina livsmedel genom fotosyntes. Vad är autotrof? När vi talar om autotrofiska organismer eller om automatisk näring, hänvisar vi alltid till en klassificering av levande varelser baserat på deras förmåga att få energi . Denna klassif

Erbjudandets lag

Erbjudandets lag

Vi förklarar vad erbjudandelagen är och vad leveranskurvan är för. Dessutom lagen om efterfrågan och vilka faktorer som avgör den. Leveranslagen rättfärdigar kvantiteten på en produkt på marknaden. Vad är lagen om leverans? Det är känt som lagen om erbjudandet, en ekonomisk och kommersiell princip som motiverar den tillgängliga kvantiteten på marknaden för en viss produkt (det vill säga dess erbjudande), baserat på dess krav. av konsumenter (

Den stationära statens teori

Den stationära statens teori

Vi förklarar för dig vad som är teorin om stadigt tillstånd, den perfekta kosmolytiska principen och bevisen som verkar motbevisa den. Enligt teorin om det stabila tillståndet är universums egenskaper konstant. Vad är teorin om stabil tillstånd? Det är känt som Theory of the Stationary State, Theory of the Stationary Universe eller Model of the Stationary Universe till en teori om universums ursprung, som föreslogs i mitten av det tjugonde århundradet av fysiker och astr Brittiska namnet James Jeans. Det grundl

expressionism

expressionism

Vi förklarar för dig vad expressionism är, dess egenskaper, abstrakt expressionism och tyska. Dessutom hans verk och författare. Ursprunget till expressionism ägde rum i Tyskland. Vad är expressionism? När vi talar om expressionism menar vi en konstnärlig och kulturell rörelse som uppstod i 1900-talets Tyskland och som omfattade ett stort antal skapare inom olika konstnärliga discipliner, som målning, skulptur, litteratur, arkitektur, film, teater, dans, fotografering, etc. Dess grun