• Wednesday June 29,2022

matematik

Vi förklarar vad som är matematiskt och på vilka områden denna vetenskap kan tillämpas. Dessutom, vad är dess grenar av studier.

Matematik bygger främst på logik.
 1. Vad är matematik?

Det matematiska ordets etymologi hänvisar till det grekiska matematik, som kan översättas som "studie av ett ämne . " Det definieras som den formella och exakta vetenskapen som, baserat på logikprinciperna, studerar egenskaperna och förhållandena mellan abstrakta enheter. Detta begrepp "abstrakta enheter" inkluderar bland annat siffror, symboler och geometriska figurer.

Studiet av matematik ändrades över tid: fram till 1800-talet var det begränsat till studier av kvantiteter och utrymmen, men med vetenskapliga framsteg dök matematikfält fram Etik som överskred de två, som krävde deras omdefinition.

Matematik har mycket relation med andra vetenskaper. För det första förlitar den sig främst på logik och dess strategier för demonstration och slutsatser. Det är därför matematik är en objektiv vetenskap: den kan bara modifieras genom att demonstrera förekomsten av matematiska fel, för vilka säkert en stor del av det vetenskapliga paradigmet med vilket Det fungerar.

Metoden ligger sedan i att analysera de abstrakta enheterna för att producera hypoteser och antaganden, göra avdrag och därmed närma sig matematisk kunskap, som, som sagt, antas vara korrekt och sann. Dessa avdrag görs med stöd av definitioner (begränsningar av något med avseende på allt annat) och axiomer (lokaler accepterade utan behov av en demonstration).

Se även: Exakta vetenskaper.

 1. I vilka fält gäller matematik?

Matematik är viktigt inom områden som ekonomi.

Tillämpningen av matematik visas på nästan alla livsområden. Låt oss se en liten recension:

 • I vardagen. där matematiska beräkningar, eller mätningar och jämförelser görs med stor försiktighet. Så allmänt är matematiken i våra liv att många experter anser frånvaron av matematiska föreställningar som en variant av analfabetism.
 • I exakt och naturvetenskap. I många fall (t.ex. teknik eller fysik) beror själva dess existens på matematikens tillvägagångssätt. Inom biologi eller kemi är matematik också mycket viktigt.
 • Inom samhällsvetenskapen. såsom ekonomi eller psykologi, som förlitar sig på matematiska begrepp.
 • Även inom andra discipliner och inom konst (musik, skulptur, teckning). de har använts och matematiska resurser används.
 1. Vad är matematikens grenar?

Geometri studerar figurerna och deras kopplingar till rymden.

Matematik är indelad i olika grenar, som dykt upp över tid och är dedikerade till specifika delar av denna vetenskap. Dessa är några av dem:

 • Aritmetik. Förstå antalet studier. Förutom naturliga siffror innehåller det alla rationella, verkliga och komplexa siffror. De operationer som utförs med dessa nummer ingår i denna gren.
 • Geometri. Det inkluderar studier av figurer och deras kopplingar till rymden. Den inkluderar bland annat trigonometri och beskrivande geometri.
 • Sannolikhet och statistik . Det inkluderar analys av trender baserade på ett urval; Det är av stort intresse för samhällsvetenskapen.
 • Algebra. Det är grenen som analyserar strukturer, utför aritmetiska operationer genom bokstäver eller symboler.

Personen som studerar matematik kallas en matematiker . De kan nämnas som enastående matematiker genom historien Pythagoras, Archimedes, René Descartes eller Isaac Newton, som bidrog med viktiga begrepp till ämnet.

Slutligen sägs det att en händelse är matematisk eller att den inträffar matematiskt när den presenteras med stor noggrannhet eller regelbundenhet, vilket sticker ut just för det attributet.

Intressanta Artiklar

budget

budget

Vi förklarar vad budgeten är och varför detta dokument är så viktigt. Dess klassificering och vad som är en budgetuppföljning. Budgeten är avsedd att förhindra och korrigera ekonomiska fel. Vad är budget? Budgeten är ett dokument som tillhandahåller katter och vinster för en viss byrå , företag eller enhet, vare sig privat eller statligt, inom en viss tidsperiod. Officiella bu

Politiska vetenskaper

Politiska vetenskaper

Vi förklarar vad de politiska vetenskaperna är och vad deras ursprung var. Studieobjekt, arbetsmarknad och statsvetenskapsgrenar. De politiska vetenskaperna bildar professionella som är villiga till ett mycket mångfaldigt arbetsområde. Vad är de politiska vetenskaperna? Det kallas politisk vetenskap, eller även politik, för samhällsvetenskap som är intresserad av att studera teoretiska och praktiska aspekter av politik , det vill säga system politiska och regeringssamhällets beteenden, för att upprätta en korrekt och objektiv metod i dessa frågor, baserat på verklighetens iakttagelse. Liksom al

accent

accent

Vi förklarar vad accenten är och de olika betydelser som detta begrepp har. Dessutom några grundläggande regler för accentuering. Accenten kan vara skriven eller inte, beroende på accentueringsreglerna. Vad är accenten? Accenten, inom ett ord, är en som vi uttalar starkare eller mer intensivt. Alla o

Forskningstekniker

Forskningstekniker

Vi förklarar vad forskningsteknikerna är och vad de är till för. Dessutom vilka typer av tekniker som finns och några exempel. Fältforskning är en teknik som låter dig närma dig studieobjektet. Vilka är forskningsteknikerna? Forskningstekniker är uppsättningen verktyg, procedurer och instrument som används för att få information och kunskap. De används en

Endokrin system

Endokrin system

Vi förklarar vad det endokrina systemet är och dess huvudfunktioner. Dessutom de körtlar som komponerar det och möjliga sjukdomar. Det endokrina systemet genererar och distribuerar hormoner genom blodomloppet. Vad är det endokrina systemet? Det är känt som endokrina körtlar osistema av secrecin internaal uppsättning vävnader och organ i den mänskliga kroppen (och andra högre djur) som ansvarar för generering n och distribution genom blodomloppet av ämnen avsedda för reglering av vissa funktioner i organismen, känd som hormoner . I likhet med n

innovation

innovation

Vi förklarar vad innovation är och vilka saker som krävs för en innovation. Dessutom är dess relation till forskning och utveckling. Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Vad är innovation? Innovation definieras enligt Dictionary of the Royal Spanish Academy på två sätt: Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Människor innov