• Thursday July 9,2020

Procedurer Manual

Vi förklarar vad en procedurmanual är och vilka mål den är. Det är viktigt för en organisation och några exempel.

Procedurmanualen är ett dokument för internt bruk i en organisation.
  1. Vad är en procedurmanual?

En procedurhandbok är ett dokument som ger information om de olika operationerna som utförs av en organisation, företag eller en viss avdelning. Den utarbetas av samma institution eller organisation där den används och presenterar sin information på ett detaljerat, ordnat, systematiserat och förståeligt sätt.

Den är utformad som ett administrativt verktyg för vardagligt bruk, eftersom det gör det möjligt att vägleda arbetarens prestanda i tvivel. Å andra sidan är det också ett instrument som underlättar den interna kontrollen av organisationen, eftersom den innehåller detaljerade uppgifter som måste utföras.

När vi talar om förfaranden, på detta område, hänvisar vi inte bara till konkreta åtgärder och arbetsuppsättningar, utan också till de material som de involverar, till i vilken ordning de ska utföras, vid den tidpunkt som de normalt bör ta och till den systematiska och sammanlänkade uppsättningen processer som resulterar i produktionen av företaget eller avdelningen.

Det kan tjäna dig: Intern kommunikation

  1. Mål för en procedurmanual

Procedurmanualer är avsedda att:

  • De underlättar utbildning och utbildning av personal.
  • De anger funktionerna och ansvaren för varje jobb, avdelning eller hela organisationen.
  • De ger en integrerad bild av de processer som utgör företagets eller organisationens arbete.
  • De komponerar organisationens processhistoria och får sedan dokumentärt värde.
  • De möjliggör utvärdering av arbetarnas prestanda baserat på det ideal som förväntas av företaget.
  1. Betydelsen av en procedurmanual

Om du är osäker kan de anställda läsa procedurhandboken.

Det är vanligt att små företag saknar procedurhandböcker. Detta kan bero på att de inte har haft tid för det, och inte heller är deras avdelningsområden eller ansvar helt definierade (om de har avdelningar alls). I andra fall har de helt enkelt inte sett behovet av att framställa ett dokument för framtiden.

Men när ett företag växer är det nödvändigt att granska, ifrågasätta och övervaka hur arbetet utförs . Dessutom kräver den nya personalen fasta, skriftliga guider för vad ditt arbete inkluderar. Å andra sidan fungerar procedurhandböcker som försäkring: det är att föredra att ha dem och inte behöva dem för att behöva dem och inte ha utvecklat dem.

  1. Exempel på procedurhandböcker

Några exempel på manualer för olika typer av procedurer är:

Fortsätt med: Management i administration


Intressanta Artiklar

Endotermiska reaktioner

Endotermiska reaktioner

Vi förklarar vad som är de endotermiska reaktionerna och några exempel på dem. Dessutom, vad är de exoterma reaktionerna. Endotermiska reaktioner är vanliga inom den kemiska isindustrin. Vad är endotermiska reaktioner? Endotermiska reaktioner förstås som vissa typer av kemiska reaktioner (det vill säga processen att omvandla två eller flera ämnen till olika). när de int

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Vi förklarar vad kvalitetsstyrning är och vad är ett kvalitetsstyrningssystem. Principer, total kvalitetsstyrning och ISO 9001-standard. Kvalitetshantering varierar beroende på standarderna för varje affärssektor. Vad är kvalitetsstyrning? Kvalitetshantering är en serie systematiska processer som gör det möjligt för alla organisationer att planera, genomföra och kontrollera de olika aktiviteter som den utför. Detta garan

Marinströmmar

Marinströmmar

Vi förklarar vad marinströmmar är och vilka typer som finns. Dessutom orsakerna till dess bildning och de viktigaste marinströmmarna. Marinströmmar involverar både kalla och varma vattendrag. Vad är havströmmar? Det kallas havströmmar, havsströmmar, en typ av rörelse, en kännetecken för de vatten som utgör hav och hav. De är omfatt

Riskhantering

Riskhantering

Vi förklarar vad riskhantering är, vilka olika typer av risker som finns och varför det är så viktigt. Riskhantering identifierar i förväg möjliga risker i en organisation. Vad är riskhantering? Riskhantering förstås som utvecklingen av en strategi fokuserad på identifiering och hantering av potentiella hot för en organisation eller ett projekt , och sedan fastställa lämpliga strategier för dess lansering. Det anses vara

förintelse

förintelse

Vi förklarar vad Holocaust är, dess historia och vad som var dess orsaker och konsekvenser. Dessutom vem som deltog och hur det slutade. Förintelsen har tolkats som den mest onödiga och farligaste sidan av människans förnuft. Vad var Förintelsen? Förintelse är ett ord som betyder säkring och som i Bibeln är kopplat till blodiga offer till Gud i Gamla testamentet. I samband

Biogeokemiska cykler

Biogeokemiska cykler

Vi förklarar vad som är de biogeokemiska cyklerna eller materiens cykler och vilka typer som finns. Kol-, fosfor- och kvävecykeln. Biogeokemiska cykler är kretsarna för förflyttning av materia. Vad är biogeokemiska cykler? Det är känt som biogeokemiska cykler eller materiecykler till kretsarna för utbyte av kemiska element mellan levande varelser och den omgivande miljön , genom en serie transportprocesser, produktion och nedbrytning n. Namnet ko