• Monday March 8,2021

Organisk lag

Vi förklarar för dig vad den organiska lagen är och varför denna lag är så viktig. Dessutom några exempel på organiska lagar.

Den mest omedelbara juridiska antecedenten av en organisk lag finns i fransk lag.
  1. Vad är en organisk lag?

Organiska lagar är de som hänvisas till frågor som är så viktiga för nationen, att deras godkännande kräver ett konsensus- och godkännandeförfarande av den lagstiftande grenen, vanligtvis innehas av parlamentet, nationella församlingen eller kongressen . Vanligtvis hänvisar de organiska lagarna till frågor som är avgörande för landets demokratiska liv, till exempel grundläggande konstitutionella normer, offentliga friheter eller artikulering av statens makter.

Organiska lagar betraktas som ett slags mellanliggande steg mellan vanliga lagar och den konstitutionella texten, så godkännande, ändring eller upphävande av dessa typer av lagar i ett parlament det kräver i allmänhet något mer än enkel majoritet (absolut majoritet eller någon form av kvalificerad majoritet), enligt vad som fastställs i detta avseende av den nationella rättsliga ramen. Det bör noteras att inte alla länder har en rättslig ram som överväger organiska lagar.

Den mest omedelbara rättsliga antecedenten av en organisk lag finns i fransk lag, särskilt i texten till konstitutionen från 1958, med vilken den grundades franska republiken.

Se även: Författningsrätt.

  1. Betydelsen av organiska lagar

Organiska lagar utgör ett användbart verktyg för att genomföra väsentliga eller viktiga förändringar i hur staterna fungerar, utan att behöva ändra eller omformulera den konstitutionella ramen, som i princip kommer att innebära återuppbyggnad av Replikera eller inleda någon form av ändrings- eller konstituerande församlingsprocess, som alltid representerar en lång, svår och riskfylld process. I den meningen är de organiska lagarna ett mellanliggande utlopp för hantering av djupa förändringar i viktiga frågor för staten.

  1. Exempel på organiska lagar

Några exempel på organiska lagar är följande:

  • Organisk lag om finansiering av politiska partier (Spanien, 2007). Där de befogenheter som reglerar tillgång till pengar till politiska partier är etablerade, för att undvika och straffa korruption.
  • Organisk arbetsrätt (Venezuela, 2012). Där de lagliga arbetsvillkoren i det landet ombyggs, vilket skapar en ny rättslig ram som reglerar arbetskraftsrelationer.
  • Constitution Organic Law (Chile, 1980). Det definierar några viktiga konstitutionella föreskrifter beträffande förvaltningen av staten (val, gruvkoncessioner, politiska partier, etc.). Denna lag finns i konstitutionen.
  • Domstolens organiska lag (Argentina, 1998). Organiseras av rättsväsendet och dess instanser i den autonoma staden Buenos Aires, som har sin egen oberoende rättsliga regim.
  • Organic Law of Citizen Security (Spanien, 2015). Lag som ersatte den organiska lagen om skydd för medborgarsäkerhet 1992 och som skapade mycket kontrovers på grund av en viss odemokratisk stämning genom att omfrasera de kriminella föreskrifterna om spansk rättvisa.

Intressanta Artiklar

fattigdom

fattigdom

Vi förklarar vad fattigdom är, dess orsaker, konsekvenser och vilka typer av fattigdom som finns. Dessutom siffror i Mexiko och världen. 1 miljard människor i världen är i extrem fattigdom. Vad är fattigdom? Fattigdom är ett socioekonomiskt tillstånd där resurser är knappa eller de verktyg som krävs för att skaffa dem regelbundet. De som lide

ekonomi

ekonomi

Vi förklarar vad ekonomin är och vad som är syftet med studien. Dessutom dess betydelse och de olika grenarna eller typerna av ekonomi. Bland annat studerar ekonomin beteendet på finansmarknaderna. Vad är ekonomin? Ekonomin (eller Ekonomiska vetenskaper ) är en samhällsvetenskap vars intresse är de sätt på vilka ett samhälle organiserar sig för att tillgodose sina behov material och immateriella material, genom en produktionscykel, distribution och utbyte av varor som idealiskt förvaras över tid. Ekonomin är

användbarhet

användbarhet

Vi förklarar vad verktyg är och vad som är verktyg vid redovisning. Dessutom är vad som är marginell nytta, brutto och nettovinst. Inom ekonomi är nytta det intresse eller nyttan som härrör från åtnjutandet av en vara eller en tjänst. Vad är verktyget? På området ekonomi talas det om "användbarhet" för att hänvisa till måttet på konsumenttillfredsställelse när man förvärvar en produkt eller tjänst . Med andra ord hänvisar

Ekonomisk utveckling

Ekonomisk utveckling

Vi förklarar för dig vad ekonomisk utveckling är och vilka olika uppfattningar som söker den. Fri marknad och statlig intervention. Länderna bedriver ekonomisk expansion på olika sätt. Vad är ekonomisk utveckling? Ekonomisk utveckling kan definieras som förmågan att producera och få förmögenhet , och detta kan vara både på personlig utveckling och även tillämpas på länder eller regioner. Antingen i ett el

beteende

beteende

Vi förklarar vad beteendet är och vilka typer av beteenden som finns. Vilka faktorer som reglerar den och dess roll i individens anpassning. Beteenden avser synliga och externa faktorer hos individer. Vad är beteendet? Beteende avser människors beteende . Inom psykologin är det underförstått att beteende är uttrycket för individens särdrag, det vill säga manifestationen av personlighet. Det är dä

Kemisk emulsion

Kemisk emulsion

Vi förklarar vad en kemisk emulsion är, vad dess faser är, hur den klassificeras och vilka exempel vi finner i vardagen. En emulsion är en blandning av blandbara vätskor. Vad är en emulsion? Det förstås genom kemisk emulsion eller helt enkelt emulgera den mer eller mindre homogena föreningen av två icke blandbara vätskor , det vill säga att den inte blandas fullständigt med andra. Emulsioner