• Friday December 3,2021

lechery

Vi förklarar för dig vad otydlighet är och varför det betraktas som en synd för religion. Dessutom snygghet som materialistiskt koncept.

En snurrig person har inte förmågan att kontrollera sina sexuella önskningar.
  1. Vad är svindel?

Begreppet håravfall hänvisar till den sexuella lust som en person känner och lustar utan kontroll . Lascivious betyder en person som inte har förmågan att titta på andra på ett sätt som inte är sjukligt och känner sexuell lust för honom.

En snygg person har inte förmågan att kontrollera dessa sexuella önskemål, det är en frånvaro av gränserna som varje person måste leva inte bara med sig själv utan också i samhället.

Se även: Intersexual.

  1. Lasciviousness i religion

De troende anser att det är otrevligt för allt olämpligt sexuellt beteende.

Lasciviousness fördöms av många religioner, speciellt för katolisismen. Generellt sett är det i dessa religioner främst att ungdomar inte faller i lasciviousness, eftersom detta är en dödlig synd och inte tillåter någon person som är i nåd, det vill säga utan synder.

De troende anser att det är otrevligt för allt olämpligt sexuellt beteende, till exempel dans. När man namnger dansen verkar det inte som att det har något dåligt, men det hänvisar inte till alla slags danser, utan till de som vanligtvis övas i diskotek eller klubbar där tonåringar och även vuxna deltar.

Dessa danser inkluderar en viss nivå av kroppskontakt i ett sammanhang av avledning och okontrollerad kontroll utan gränser, främst förstärkt av den överdrivna konsumtionen av alkoholhaltiga drycker som för närvarande orsakar mycket skada i j Vénès.

Summan av dessa åtgärder resulterar i helt olämpligt beteende, eftersom tonåringen eller vuxen befinner sig i ett tillstånd där de inte har all nödvändig medvetenhet för att kunna bestämma vad de ska göra eller inte göra.

Denna religion anser också att människan kan bli en slav mot svindel genom att vara helt utsatt för sina egna sjuka tankar och förvandla honom till ett helt svagt varelse inför frestelsen.

De hävdar också att Gud var skaparen av själva sexualiteten, men inte med ett lustigt och njutningsändamål för vilket man vanligtvis praktiserar det, men med syftet att två personer, när de går i äktenskap, kan känna önskan att skapa. Det vill säga, det enda syftet med sexualitet är mänsklig reproduktion, inte njutning och nöje.

Människor som fattar beslutet att utöva en religion som kristendomen har och måste vara villiga att acceptera en rad mandat som måste följas, en av dem är förtrycket av alla typer av sexuell lust som ligger utanför äktenskapet, tvärtom, detta skulle betraktas som skumligt beteende.

Homosexualitet såväl som pedofili anses också vara otrevligt beteende, eftersom dessa handlingar inte är tillåtna i religionen.

Varje sexuell inställning som inte följer mandaten betraktas som en dödlig synd, beroende på religion. Hos vissa kvinnor straffas de ofta på ett mycket hårt sätt för att ha den typen av beteende, medan det i andra inte är så många begränsningar, så att män eller kvinnor kan ha sex utan behov av ett tidigare äktenskap.

  1. Lasciviousness som materialistisk koncept

Den okontrollerade aptiten efter något betraktas också som snygg.

Lasciviousness kan inte bara förstås som okontrollerade sexuella önskningar och beteenden, utan kan också hänvisa till alla materialistiska begrepp, det vill säga den obetydliga aptiten till något.

Det finns en störning som helt och hållet härrör från den smedighet som kallas hypersexualitet . Denna störning kännetecknas av önskan att utöva sex med stor frekvens, detta kallas också könsmissbruk.

Flera specialister hävdar dock att hypersexualitet inte bör betraktas som ett "problem" eller störning, utan att det inträffar genom impulser.

Det är också viktigt att lyfta fram att människor som lider av denna störning generellt upplevt sexuellt trauma i sin barndom eller tonår, så att det i framtiden blir ett stort problem för att dessa människor inte kan sätta sina egna gränser för något som tillhör till deras integritet, liksom deras egen sexualitet.

Vissa personlighetsstörningar, såsom bipolaritet, kan utlösa en del olämpligt beteende hos människor, till exempel att de inte har sexuell kontroll över sig själv.

Samma effekt kan framställas genom konsumtion av olika droger, droger eller alkohol, eftersom de tillfälligt förändrar medvetandet.

Intressanta Artiklar

karaktär

karaktär

Vi förklarar för dig vad en karaktär är i ett konstnärligt verk och hur de klassificeras. Dessutom viktigheten av huvudpersonen. I fall som teater förverkligas karaktärerna av skådespelare. Vad är en karaktär? När man talar om en karaktär, är antydningar gjorda av människor, djur eller andra individer , vanligtvis av en fiktiv, fantastisk eller imaginär karaktär, som deltar i handlingen om en konstnärligt verk, till exempel en filmberättelse, en bild eller en litterär berättelse. Karaktärerna är sk

IMN

IMN

Vi förklarar vad en magnet är, vilka egenskaper det är och hur de fungerar. Dessutom klassificering, magnetfält och applikationer. En magnet är ett material med naturliga eller konstgjorda ferromagnetiska egenskaper. Vad är en magnet? En kropp av vilket material som helst som kan producera ett magnetfält och locka sig själv eller lockas till en annan magnet mot någon annan kropp av järn, kobolt eller andra metaller kallas magnet. ferromag

Matter i fysik

Matter i fysik

Vi förklarar vad som är frågan i fysiken och vilka är dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom de stater där det presenteras och dess struktur. Ämne är resultatet av reaktionerna och egenskaperna hos baskomponenter. Vad är materia (fysiskt)? Enligt fysikens tillvägagångssätt är materien inte mer än något ämne som är utrustat med sin egen massa och har förmåga att ockupera ett rum vid en given tidpunkt. Alla fysiska för

mitos

mitos

Vi förklarar vad mitos är och de olika faserna av denna form av reproduktion. Vad är dessutom meios? Slutet på mitos är cellmultiplikation. Vad är mitos? Det kallas den vanligaste formen av asexuell reproduktion av eukaryota celler , det vill säga de som har en kärna där deras kärna finns. komplett genetiskt material. Denna pr

Finansiell kredit

Finansiell kredit

Vi förklarar vad skattelättnaden är, vad är dess huvudsakliga mål och tillbehör som denna typ av balans har. Skattekredit kan användas som ett ekonomiskt verktyg för att generera mer kapital. Vad är skattelättnaden? Skattesaldot är känt som det saldo som en fysisk eller juridisk person har till förmån när han skickar in sina skatter , och som normalt representerar ett avdragsgill belopp från deras slutbetalning. vid vissa vill

verso

verso

Vi förklarar vad en vers är, dess relation till en stroff och de typer av vers som finns. Dessutom några exempel och kärleksvers. Verserna beskriver en poetisk och dynamisk bild i dikts kropp. Vad är en vers? En baksida är en enhet där en dikt vanligtvis är uppdelad, överlägsen i storlek än foten, men sämre än strofen. De beskrive