• Wednesday June 29,2022

introduktion

Vi förklarar vad som är introduktionen av ett verk, text, bok eller uppsats och vilka funktioner det har. Dessutom, vad är dess element.

Med introduktionen blir läsaren bekant med ämnet.
  1. Vad är introduktionen?

Introduktionen är den inledande delen av en text, vare sig i en uppsats, en bok eller en forskningsartikel . I den första delen placeras texten i ett specifikt sammanhang och uttrycker vanligtvis en sammanfattning av vad som kommer att förklaras eller utvecklas i texten. I inledningen blir läsaren bekant med ämnet.

Inledningen motsvarar handlingen och effekten av att introducera något eller introducera sig själv i något (denna definition kommer från den latinska termen från vilken detta ord har kommit till oss). På samma sätt gäller även begreppet förberedelse, vanligtvis relaterat till en redogörelse för ett ämne.

I en vetenskaplig, teknisk eller spridande text kommer introduktionen troligen att ha andra namn, såsom sammanfattning, syntes eller förord . Du kan till och med betrakta det första kapitlet i boken eller avhandlingen som en introduktion. Inledningen föregår emellertid alltid kapitel 1.

Efter introduktionen utvecklas textens kropp, även kallad utveckling och slutligen utfallet, slutet eller slutsatsen, beroende på typen av text i fråga.

Element som en introduktion måste ha i en forskningsuppsats

  • Utveckla en kort beskrivning av ämnet för arbetet. Här måste läsaren få en uppfattning om vad vi ska prata om nästa.
  • För det andra bör det anges hur arbetet tänktes och varför det gjordes.
  • Därefter kan information om hur undersökningen har genomförts och metoden eller metoderna läggas till.
  • En kort sammanfattning av utvecklingen kan introduceras som ett förskott. Det bör inte vara särskilt omfattande eller repetitivt.
  • I en uppsats kommer huvudidéerna i introduktionen i slutsatsen att tas om.

Å andra sidan finns introduktionen också i musik, vilket är den inledande delen av ett verk eller en sång, även kallad "intro" på samtalsspråk. Detsamma händer i ett litterärt verk, där introduktionen placerar oss i tid och rum samt introducerar oss till de karaktärer som kommer att genomföra de viktigaste handlingarna i verkets utveckling, vare sig det är en roman eller en berättelse.

Se även: Monografi.

Intressanta Artiklar

Vattenekosystem

Vattenekosystem

Vi förklarar vad vattenlevande ekosystem är och hur de klassificeras (hav eller sötvatten). Funktioner och exempel. Marina ekosystem är extremt varierande och rika på fauna och flora. Vad är ett vattenlevande ekosystem? Ett vattenlevande ekosystem är allt det ekosystemet som utvecklas i en vattenmassa av olika storlekar och natur , som inkluderar hav, sjöar, floder, träsk, bäckar, laguner och kuster. De spela

CPU

CPU

Vi förklarar vad en CPU är och några av dess huvudfunktioner. Dessutom språket som används av denna datorkomponent. Mikroprocessorerna på ett chip har ersatt CPU: erna. Vad är CPU? CPU är en förkortning för Central Processing Unit . CPU är en grundkomponent i persondatorn eller datorn som bearbetar data och utför matematisk-datorberäkningar. CPU tillhan

Exotiska arter

Exotiska arter

Vi förklarar vad en exotisk art är, dess skillnad med de inhemska arterna och skadedjur. Dessutom exempel på exotiska arter. Många gånger används de exotiska arterna för att modifiera vissa livsmiljöer. Vad är en exotisk art? I biologin kallas det för en exotisk art, en introducerad art, en icke-infödd art, en främmande art, en art som alla är infödda. de som komme

Destillerat vatten

Destillerat vatten

Vi förklarar för dig vad som är destillerat vatten och hur är sammansättningen av denna vätska. Dessutom dess egenskaper, egenskaper och olika användningsområden. Destillerat vatten är rent från mikroorganismer och möjliga föroreningar. Vad är destillerat vatten? Det destillerade vattnet är en form av nämnda vätska (H2O) som har genomgått destillationsprocedurer för att ta bort alla dess upplösta tillsatser och föra det till ett tillstånd av m xima renhet. Denna process kan s

färg

färg

Vi förklarar vad färgen och de olika egenskaperna har. Dessutom hur primära och sekundära färger bildas. Färgen är ett intryck som produceras i våra ögon. Vad är färgen? När vi pratar om färg, menar vi ett intryck som produceras i våra synliga organ (ögon) och tolkas av våra nervcentra (hjärna), av en specifik ljuston i det kromatiska spektrumet tico. Alla färger fin

incest

incest

Vi förklarar vad som är incest och biologiska och sociala förklaringar av dess förbud. Dessutom, vad är exogamy och vad består det av. Incest är kulturellt fördömda, stämplade och till och med lagligt förbjudna. Vad är incest? Det kallas `` incest '' för sexuella relationer konsenserad vilka involverar T som bröder, föräldrar och barn, morföräldrar och ättlingar eller någon annan biologisk bilaga mellan dem. I vissa fall sträc