• Friday December 3,2021

Beräkningsblad

Vi förklarar vad ett kalkylblad är och vad är datorns historia. Dessutom vad det är för och några exempel.

Kalkylarket används för att ange alfanumerisk information.
  1. Vad är ett kalkylblad?

'' Beräkningsblad '' eller '' elektronisk mall '' betyder en typ av digitalt verktyg som består av ett dokument som består av rader och kolumner i en tabell och därmed bildar celler där alfanumerisk information kan matas in och relateras på ett logiskt, matematiskt eller sekventiellt sätt.

Beräkningsarken är ett datorverktyg med enorm tillämpning och giltighet inom de mest olika områdena för mänsklig aktivitet i världen idag. Från administratörer, revisorer, forskare och lagerhanterare, till yrken som är mindre givna till matematik drar nytta av det och dess förmåga att automatisera vissa operationer, t.ex. data eller kombinationer av de fyra huvudmatematiken: tillägg, subtraktion, multiplikation och delning.

Således är ett beräkningsblad ett mångsidigt datorverktyg som kan anpassas till olika behov och ofta i kontorprogramvarupaket som Microsoft Office, Free Office, OpenOffice, etc.

Se även: Kontorsautomation.

  1. Historik för kalkylbladet

Det första elektroniska databladet skapades 1972 och utnyttjade algoritmer som redan patenterats ett par år tidigare av Pardo y Landau. Hans tillkännagivande ägde rum i artikeln ` ` Budgetering Modeller . Bricklin.

Enligt Bricklin uppstod idén från ett omfattande diagram ritat på en tavla av en professor vid sitt universitet, som uppfattade en fel beräkning nästan i slutet, var tvungen att återvända att lyfta upp det från början och radera allt hårt arbete. Ser det, föreställde Bricklin möjligheten till ett interaktivt kalkylblad där dessa uppgifter var mycket enklare.

Det första kalkylbladet hette VisiCalc, och det var oerhört viktigt eftersom det väckte uppmärksamhet från affärsvärlden och administrationen till persondatorer (PC) fram till dess Hade som en hobby.

  1. Vad är ett kalkylblad för?

Ett kalkylblad tillåter en mängd olika funktioner, till exempel:

  • Ange data i listor eller sekvenser av operationer, spara och skriva ut dem.
  • Sortera listor och datauppsättningar med hjälp av alfabetiska eller andra kriterier.
  • Tillämpa formler och formella operationer på datamängder för att få resultat.
  • Diagram på olika sätt (kaka, bar, etc.) datauppsättningar och operationer.
  • Bygg automatiserade digitala mallar.
  1. Exempel på kalkylblad

Ett par exempel på en tabell eller ett kalkylblad kan vara:


Intressanta Artiklar

Ordbehandlare

Ordbehandlare

Vi förklarar vad en ordbehandlare är och lite historia om det här datorverktyget. Dessutom dess fördelar och några exempel. En ordbehandlare har olika teckensnitt, storlekar, färger och textformat. Vad är en ordbehandlare? Textprocessorn är en typ av program eller datorprogram vars huvudfunktion är att skapa eller modifiera textdokument , skrivna på en dator. Det kan

patriarkatet

patriarkatet

Vi förklarar vad patriarki är och några exempel på detta begrepp. Dessutom är dess likheter med matriarkin. Mäns dominans över kvinnor kan ses på alla områden. Vad är patriarki? Patriarki är en grekisk term och betyder, etymologiskt, "förälderregering." För närvarande används detta begrepp för att hänvisa till de samhällen där Män har makt över kvinnor. I samhällen klassifi

Solsystem

Solsystem

Vi förklarar vad solsystemet är och vilka egenskaper det är. Hur det bildas och vad är solsystemets planeter. Det finns åtta huvudplaneter i solsystemet. Vad är solsystemet? Solsystemet är det planetära sammanhanget där vår planet Jorden är belägen : en krets där åtta planeter hela tiden kretsar om en enda stjärna, solen. Naturligtvis

Privaträtt

Privaträtt

Vi förklarar för dig vad privaträtten är och vad dess grenar är. Dessutom skillnaderna mellan offentlig rätt och privaträtt. Privaträtten reglerar privata handlingar bland privata medborgare. Vad är privaträtten? Privaträtten är en gren av positiv lag (den som uttryckligen beaktas i de lagar och juridiska organ som skrivs) som ägnas åt regleringen av de olika aktiviteterna och förhållandena mellan privata medborgare , baserat på en situation med laglig jämlikhet mellan dem. Privaträtt skilj

Straffrätt

Straffrätt

Vi förklarar vad strafflagstiftningen är, dess egenskaper och de delar som komponerar den. Objektiv och subjektiv straffrätt. Straffrätten ansvarar för att straffa dem som bryter mot lagen. Vad är strafflagen? Straffrätt förstås som den gren av lagen som ansvarar för att reglera och tänka på straffkapacitet , det vill säga straff, som staten reserverar för dem som bryter mot reglerna för samexistens eller uppförande, alltid baserat på en proportionalitetsprincip och opartiskhet. Den straffrätts

demokrati

demokrati

Vi förklarar vad demokrati är och vilka typer av demokrati som finns. Dessutom, vad är dess mål och vad är den allmänna viljan. Demokrati är ett sätt att organisera människors röst. Vad är demokrati? Demokrati är en form av social organisation där riktningen och ägandet ligger i kraften i det totala samhället som helhet. Demokrati upp