• Friday December 3,2021

broschyr

Vi förklarar vad en informations- eller kommersiell broschyr är och vad den är till för. Vilken information de sprider och hur de bör struktureras.

Broschyrerna fungerar som ett informationsmedium. Se den kompletta broschyren här.
  1. Vad är en broschyr?

En broschyr är en text tryckt på små ark med olika former som fungerar som reklamverktyg . De levereras vanligtvis för hand för allmänheten med information av intresse om restauranger, barer, turistplatser eller liknande, även om de också används för samma ändamål som finns kvar i olika butiker så att den som besöker dem kan ta broschyren som intresserar dig.

Broschyrer finns som kommunikationsmedel sedan tryckpressen uppfanns i Europa på 1500-talet. De var inte som de nuvarande, eftersom det var broschyrer eftersom det var den enda formen för befintlig utskrift: en fasett med en kort text.

Det vanligaste häftet är det rektangulära som har två ansikten och levereras på gatan, det finns många former, till exempel triptyk. Broschyrer är användbara för att sprida information av alla slag, de levereras inte nödvändigtvis för att sälja en produkt eller tjänst. Till exempel kan broschyrer om platser där husdjur kan adopteras eller om djurmissbruk levereras som en samvetskampanj.

Grafiska formgivare eller publicister är de som bäst kan utforma broschyrerna, eftersom de just har studerat grafiska tekniker som gör att de kan anpassa allt efter storlek Broschyr, kundkrav och andra detaljer.

I allmänhet motsvarar informationen i broschyrerna inte specifika ämnen, men det som söks är att allmänheten i allmänhet kan förstå vad de läser . Texten måste vara kortfattad och till den punkten måste den snabbt visa sin avsikt med nyckelord och om möjligt komplettera informationen med bilder.

Det kan tjäna dig: informativ text.

Intressanta Artiklar

kvinnomord

kvinnomord

Vi förklarar vad feminicid eller femicid är, dess orsaker och dess relation till machismo. Dessutom är situationen för feminicider i Mexiko. Femicid är mordet på en kvinna för det enkla faktum att vara en kvinna. Vad är en femicid? När vi talar om feminicid eller femicid menar vi mordet på en kvinna helt enkelt för att hon är en kvinna . Det är ett

affärsman

affärsman

Vi förklarar vad en entreprenör är och varifrån detta koncept uppstår. Dessutom, vilka typer av företagare och vad är deras roll. Ordet entreprenör kommer från termen franc s entrepeneur. Vad är en entreprenör? Entreprenören eller entreprenören (från latin prehendere , fångst) är den personen som har den strategiska kontrollen över ett ekonomiskt företag , fattar besluten relaterade till att sätta produktionsmålen, fastställa medel mer adekvat för att uppnå dessa mål och organisera administrationen. Inte varje företagare

ICT

ICT

Vi förklarar vad som är informationsteknologi och kommunikation och vad de är till för. Fördelar, nackdelar och exempel. IKT tillåter omedelbar kommunikation idag oavsett avstånd. Vad är IKT? När vi talar om IKT eller informationsteknologi och kommunikation , hänvisar vi till en mångfald grupp praxis, kunskap och verktyg kopplade till konsumtion och överföring av information och utvecklats från den svindlande teknologiska förändringen som mänskligheten har genomgått under de senaste decennierna, särskilt till följd av utseendet på Internet. Det finns inget tyd

galenskap

galenskap

Vi förklarar vad galenskap är och hur denna patologi utvecklats genom historien. Galenskapen i samhället och dess symptomatologi. Galenskap betraktas som berövande av bedömning eller användning av förnuft. Vad är galenskap? Galenskap består av en patologi eller störning av mentala förmågor . Det defini

Speciell värme

Speciell värme

Vi förklarar vad specifikt värme är och vilka enheter det är. Dessutom de formler som den använder och några exempel. Den specifika värmen varierar beroende på materiens fysiska tillstånd. Vad är specifik värme? I fysiken förstås specifik värme , specifik värmekapacitet eller specifik värmekapacitet som den mängd värme som ett ämne eller ett termodynamiskt system är kan absorbera innan temperaturen ökar i en enhet. Det vill säga, spec

förhistoria

förhistoria

Vi förklarar vad förhistoria är, perioder och stadier där den är uppdelad. Dessutom hur förhistorisk konst var och hur historia är. Förhistorien organiserar primitiva samhällen som fanns före forntida historia. Vad är förhistoria? Traditionellt förstår vi genom förhistorien den tidsperiod som har gått sedan uppkomsten av de första homididerna på jorden, det vill säga människans förfader Homo sapiens , fram till de första komplexa samhällena i det senare och framför allt till uppfinningen av skrift, en händelse som inträffade först i Mellanöstern, omkring 3300 f.Kr. Ur akademisk synvinkel