• Wednesday March 3,2021

filosoferar

Vi förklarar för dig vad filosofi är som vetenskap och vad är dess ursprung. Dessutom, vad är filosofiseringen och vad är filosofins grenar.

Sokrates var en grekisk filosof som ansågs vara en av de största.
  1. Vad är filosofi?

Filosofi är den vetenskapen som syftar till att svara på stora frågor som fängslar människan (som universums ursprung; människans ursprung) för att uppnå visdom. Det är därför som en sammanhängande, såväl som en rationell analys måste startas för att nå en strategi och ett svar (på alla frågor).

Filosofin har sitt ursprung i sjunde århundradet f.Kr. i Grekland . Etymologin för ordet filosofi kommer från de grekiska rötterna philos (som betyder kärlek ) och sophia (som betyder visdom ). Det är därför filosofi betyder "kärlek till visdom."

En filosof är en person som desperat söker kunskap genom själva kunskapen . Hans motivation är vanligtvis nyfikenhet, vilket får honom att fråga om verklighetens principer och människans existens.

Se även: Antropologi.

  1. Vad är filosofiseringen?

Filosofiseringen handlar om erfarenheter av kontakt med världen omkring oss.

Det är ett karakteristiskt tillstånd hos människan . Det avser inte en specifik kunskap, men det är en naturlig och förväntad attityd hos människan i förhållande till universum och sig själv. Filosofiseringshandlingen bygger på upplevelser av kontakt med världen runt oss (vare sig livet, människorna, naturen) för att få svar på sina frågor.

Filosofi är en vetenskap som bygger på förnuft . Det är därför vi vanligtvis definierar filosofi som den rationella analysen av meningen med mänsklig existens, vare sig den är individuell eller kollektiv, ingår i analysen och förståelsen av att vara.

  1. Vad är filosofins grenar?

Precis som många vetenskaper är filosofi en disciplin som innehåller olika grenar.

Vi kan till exempel hitta en filosofi av att vara, som inkluderar metafysik, ontologi och kosmologi (bland många andra discipliner).

I sin tur kan vi hitta en kunskapsfilosofi som inkluderar logik och epistemologi . Det finns också filosofin för arbetet som är oerhört relaterat till moraliska frågor som etik.

Intressanta Artiklar

Cellteori

Cellteori

Vi förklarar vad cellteorin är, dess postulater och principer. Dessutom historien om dess bakgrund och hur den verifierades. Cellteorin förklarar att alla organismer består av celler. Vad är cellteori? Cellulärteori är en av de viktigaste och centrala postulaten inom området för modern biologi. Den säg

Jordföroreningar

Jordföroreningar

Vi förklarar vad jordföroreningar är och vad dess orsaker och konsekvenser är. Några exempel och möjliga lösningar. Förebyggande och ansvar i mänskliga aktiviteter är rätt sätt. Vad är markföroreningar? När vi talar om jordföroreningar, som i fallet med vatten och atmosfären, hänvisar vi till förlusten av dess naturliga kvalitet på grund av förekomsten av främmande ämnen , som förändrar dess kemiska egenskaper och gör den oförenlig med livet, både naturliga (vilda djur och växter) och människor (jordbruk, trädgårdsskötsel, etc.). Dessa föroreningar kan vara f

Gratis programvara

Gratis programvara

Vi förklarar vad fri programvara är och vilka friheter som denna typ av program tillåter. Dessutom de typer som finns och några exempel. Gratis mjukvara tillåter åtkomst av källkoden till sina användare. Vad är gratis programvara? Det kallas "Gratis programvara" för de datorprogram som ger användarna sina användare, genom uttryckligt beslut av deras programmerare och design. ers, tillg

Lätt industri

Lätt industri

Vi förklarar för dig vad lätt industri är, där det är, dess egenskaper och exempel. Dessutom skillnader med tung industri. Den lätta industrin producerar varor som är klara att konsumeras. Vad är den lätta industrin? Den lätta industrin eller konsumentvaruindustrin täcker de aktiviteter som producerar varor avsedda för slutkonsumenten . Det skiljer

matematik

matematik

Vi förklarar vad som är matematiskt och på vilka områden denna vetenskap kan tillämpas. Dessutom, vad är dess grenar av studier. Matematik bygger främst på logik. Vad är matematik? Det matematiska ordets etymologi hänvisar till det grekiska matematik , som kan översättas som "studie av ett ämne . " Det

Rovdjur och rov

Rovdjur och rov

Vi förklarar vad som är rovdjur och byte, vilka är skillnaderna mellan rovdjur och rovdjur och exempel på rovdjur. Rovdjuret jakter rovet för att livnära sig på det och därmed få energi. Vad är rovdjur och byte? Predation är ett viktigt system i livscykeln . Det är en mekanism för överföring av kol och energi, från de enklaste livsformerna till de mest komplexa, och utövar också ett tryck på den kända arten som ett naturligt urval, som inte är mer än konkurrensen om att överleva och reproducera, och är en av de mest effektiva motorerna för evolution. Nämnda system består se