• Sunday September 25,2022

fidelity

Vi förklarar vad trohet är och hur det utvecklas i mänskliga relationer. Hur en otro fungerar och trofasthet som en romersk gud.

Trofasthet leder till att uppfylla vad som lovats.
  1. Vad är trohet?

Trofasthet är en av de viktigaste dygderna som en människa måste ha, särskilt när det gäller att ha stabila och varaktiga kärleksförhållanden. Att vara trogen mot den person som man valt att dela livet är ett minimum av respekt, förståelse och engagemang.

Trofasthet innebär en verklig koppling till källan och är nära besläktad med lojalitet . Tidigare var detta begrepp relaterat till uppfyllandet av en persons plikt och trohet gentemot en herre eller en kung.

Ordet trohet kommer från latinska fidelitas och hänvisar till begreppet att tjäna en gud. Det hänför sig till en mänsklig andas förmåga att uppfylla de löften vi har gjort. Det är en dygd som människan måste hålla sitt ord.

Att göra ett löfte kräver en stor suveränitet i vår ande, eftersom det innebär att vi fattar ett beslut om vad vi ska göra inom en nära eller avlägsen framtid (på ett sätt av löfte) och förbinda oss till det. Vad som kommer att hända kring detta löfte att uppfylla något vi inte kan förutse, det är därför troskap är så viktigt. Oavsett vad som händer, vare sig det är bra eller dåligt, leder trofastheten till att uppfylla det som utlovats .

En trogen person kan uppfylla sitt löfte, oavsett om han känner sig annorlunda i framtiden, underkastar sig negativa situationer eller tänker annorlunda. Till och med en person kan ångra att han har lovat, men det är trogen som håller det trots allt. Vem lovar, är gratis och gör det samvetsgrant .

Se även: Temperance.

  1. Troskap i mänskliga relationer

En person som är trogen mot den andra kan inte lura eller förråda sina nära och kära . En människa som är trogen, accepterar sina åtaganden och uppfyller dem. Trofasthet är ett moraliskt värde som får människan att hålla sitt ord.

Ibland är detta ord inte uttryckligt utan förstås i sammanhang. I en relation förstås det till exempel att båda måste förbli trogen för åtagandet att ha valt och inte lura, ljuga eller skada. Trofasthet går utöver bara bedrägeri (till exempel med en annan person), det innebär också respekt och förståelse för den andra .

  1. Otroen

En otrogen person är en som bryter det åtagande som etablerats med en person att upprätthålla en kärleksfull relation med en annan. I detta avseende bryts löfte om fackförening och den som är otrogen uppfyller inte sitt engagemangsord mot den andra.

Ur religiös synvinkel betraktas de som inte bekänner religionen eller tron ​​som anses vara sanna, till exempel i relation till kristendomen eller islam, som otro.

  1. Troskap som romersk gud

Troskapen ansågs vara en av de romerska gudarna och det var Numa som först uppförde ett tempel och altare i hans namn. Troskap erbjöds blommor, rökelse och vin, men offren kunde inte offras . Prestarna i dessa tempel täcktes av vita slöjor som symboliserade ljusstaken och lindade händerna och huvudet i en kappa när de leddes i en bil till offringsplatsen.

Troskap känns igen av nyckeln hon hade, den vita klänningen och hunden som var bredvid henne. Vanligtvis representerades hon som en kvinna med en liten fruktkorg i ena handen och veteöron i den andra handen. Förenade händer representerar också trofasthet.

  1. Fidelity inom kommunikation

I varje mänskligt förhållande är kommunikation som kräver att både avsändare och mottagare förstår varandra nödvändig. Flera faktorer kan störa förståelsen av ett meddelande, men främst är det en brist på intresse för den andra som gör svårt att förstå.

Fidelity inom ramen för kommunikation motsvarar situationen där en kommunikatör uppnår vad han vill . En process trohet motsvarar det rätta sättet att koda och avkoda ett framgångsrikt meddelande. Ett meddelandes trohet påverkas av det som kallas brus . Om ljudet minskas ökar trovärdigheten. På samma sätt reduceras det om bruset ökar.

Intressanta Artiklar

Etiska värden

Etiska värden

Vi förklarar vad etiska värden är och några exempel på denna uppsättning värden. Dessutom estetiska och moraliska värden. De etiska värdena håller reglerna i ett samhällsspel tydliga. Vilka är de etiska värdena? När vi talar om 'etiska värden' hänvisar vi till sociala och kulturella begrepp som styr en individs eller en organisations beteende . Det vill säga,

Livskvalitet

Livskvalitet

Vi förklarar för dig vad som är livskvaliteten och vilka sätt att mäta det. Faktorer som påverkar det och indikatorer på livskvalitet. För att mäta livskvaliteten används ofta statistisk information. Vad är livskvaliteten? Betydelsen av livskvalitet är komplex, eftersom det är ett koncept som vi använder för att hänvisa till bland annat ekonomiska, sociala och politiska variabler som direkt påverkar människors liv. Det finns dock i

amfibie

amfibie

Vi förklarar för dig vad amfibier är, vad är deras ursprung och deras huvudsakliga egenskaper. Dessutom hur dessa djur och exempel klassificeras. Amfibier transporterar materie och energi från vatten till land och vice versa. Vad är amfibier? Amfibier är kända som terrestriska ryggradsdjur som ägnar en god del av sina liv åt en vattenmiljö och som går igenom en period av metamorfos under deras utveckling: en serie djupa morfologiska förändringar som skiljer varje av stadierna i dess livscykel, och som generellt innebär en period av vattenlevande liv. Med andra ord

Latinamerikansk boom

Latinamerikansk boom

Vi förklarar vad Latinamerikansk bom i litteraturen var, dess egenskaper och återkommande teman. Dessutom de viktigaste författarna. Författare som Miguel ngel Asturias ändrade paradigmerna i latinamerikansk litteratur. Vad var den latinamerikanska boom ? Begreppet Latin American Boom betyder ett litterärt och redaktionellt fenomen som ägde rum på 1960- och 1970-talet , då litterära verk av en grupp unga latinamerikanska författare spridits i stor utsträckning och uppskattat i Europa och stora delar av världen. Dessa verk

Bindvävnad

Bindvävnad

Vi förklarar vad bindväv är och hur klassificerar det. Dessutom, vilka olika funktioner har dessa vävnader. Bindvävnadscellerna är vanligtvis ganska separerade från varandra. Vad är bindväv? Det är känt under namnet bindväv eller bindväv till en mångfaldig uppsättning organiska vävnader för fyllning, stöd och anslutning av organismen , det vill säga som ansluter, separerar och upprätthåller de olika systemen i organ som utgör kroppen av levande varelser. Bindvävnaden är vanl

Arbetarklass

Arbetarklass

Vi förklarar för dig vad arbetarklassen är och hur uppkomsten av denna sociala klass. Egenskaper för arbetarklassen. Marxismen. Arbetarklassens ursprung är kopplat till kapitalismens ursprung. Vad är arbetarklassen? Från den industriella revolutionen (1760-1840) kallas det arbetarklassen, arbetarklassen eller helt enkelt proletariatet till den sociala klassen som tillhandahåller arbetskraften för produktion, konstruktion och tillverkning , mottagande Jag ändrar en ekonomisk övervägande (lön) utan att bli ägare till de produktionsmedel som de arbetar i. Namnet arbet