• Friday December 3,2021

entreprenör

Vi förklarar vad en företagare är och vilka typer av företagare som finns. Dessutom, hur är dess profil och dess huvudsakliga egenskaper.

En entreprenör som bestämmer sig för att riskera att öppna livskraftiga projekt.
 1. Vad är en entreprenör?

Han är känd som en entreprenör eller entreprenör som organiserar och genomför något slags organisatoriska initiativ, för vinst, med en viss marginal av ekonomisk risk i det. Det är synonymt med entreprenör .

Denna term kommer från det artonde århundradet, i den tidiga tiden av industrikapitalismen.Den anglo-franska ekonomen Richard, Canton var den första som använde den för att sluta. Han kommer att namnge vem betalar ett visst pris för att sälja en produkt till ett osäkert pris, fatta beslut om att skaffa och använda resurser, och erkänna risken som är förknippad med företagarskap då var det ingen större skillnad mellan att vara en entreprenör eller att vara en entreprenör eller köpman.

Denna skillnad är mycket nyare. Idag kallas det för `företagare’ för `` företagsledare '' som försöker översätta sina personliga passioner (och inte bara lusten efter vinst) in hållbara och lönsamma affärsinitiativ. . especfica.

Exempel på `` entreprenörskap '' är inte knappa: namnen `` kända '' i världen of för företag and och industrier är eller var företagare: Bill Gates och Steve Jobs, , o Elon Musk och Mark Zuckerberg. Hans exempel på engagemang för sin personliga sak, avhandling och affärssyn är för många ett exempel att följa i utvecklingen av möjliga affärsprojekt.

Det kan tjäna dig: Microenterprise.

 1. Typer entreprenörer

Digitala företagare använder Internet för att erbjuda sina tjänster.

Det finns flera typer av företagare:

 • Entreprenörer eller företagare . Det här är namnet på dem som riskerar att skaffa ett ungt och innovativt företag (känd som Startup ) med sina passion och kunskaper.
 • Digitala entreprenörer De är karakteristiska för den digitala eran, eftersom de använder Internet och ny informations- och telekommunikationsteknologi för att erbjuda tjänster av olika slag, med betoning på de innovativa möjligheterna med denna teknik.
 • Sociala entreprenörer De som är upptagna med att skapa föreningar och organisationer som inte nödvändigtvis har en kommersiell karaktär, såsom icke-statliga organisationer och andra politiska eller samhällsorganisationer, är kända.
 1. Profil av en entreprenör

I stort sett är en företagares profil enkel: det är en person som drivs av en inre vision, det vill säga någon som är passionerad och med tillräckligt med kreativitet för att övertyga tredje parter om vad som behövs.

Detta innebär att en entreprenör inte är den som drömmer om att bli rik eller mäktig, men som tycker att affärsverktyg är ett sätt att förvandla en världssyn till verklighet. Gör Elon Musk något annat med sitt SpaceX-företag och tar hopp och gränser mot koloniseringen av planeten Mars?

 1. Egenskaper hos en entreprenör

En ledare måste vara ett exempel att följa och en drivkraft mot förverkligandet.

En entreprenör har vanligtvis följande allmänna egenskaper:

 • Passion. Eftersom företagarna inte bara är affärsmän, måste företagarna ansluta sig till deras djupa, personliga motiv. Det är de som vill verklighet.
 • Vision. En entreprenör måste ha framtida projektionskapacitet för att kunna uppfatta och dra nytta av möjlighetens fönster. Detta är till exempel nyckeln till utvecklingen av en Startup .
 • Förtroende. Osäkerheten i ett företag är vanligtvis mycket närvarande. Därför måste en entreprenör ha förtroende för sig själv och sin vision, eftersom saker ofta inte går som han hade planerat.
 • Ledarskap. Om en entreprenör helt enkelt uppför sig som en chef, kan han inte inspirera sitt team och smitta dem med sin passion. Det måste vara ett exempel att följa och driva mot vägen till förverkligande.
 • Ärlighet . Entreprenörer måste tro nog i sina drömmar, för att förstöra dem genom att våga sig i oärliga metoder, som sedan ger projektet ett dåligt namn eller stänger viktiga dörrar.
 • Innovation. I en så föränderlig och snabb värld måste företagare hålla ett öga öppna för det nya: de förändringar som sker i den affärs-, sociala eller politiska kulturen som intresserar dem, de nya påverkningarna, trender, etc.
 1. Skillnad mellan entreprenör och entreprenör

Entreprenörerna är differentierade från entreprenörerna eller från de enkla handlarna, genom att de senare saknar en innovativ anda, passion och kreativitet och föredrar att överföra. Försäkringsvillkor som leder till ekonomisk vinst.

En entreprenör eller en handlare är respektive producenter eller återförsäljare, vars orsak bara är att försvara verksamheten över tid.

Å andra sidan följer en entreprenör ett genomförbart projekt som vanligtvis överstiger enbart ekonomisk vinst och strävar efter att ändra människors livsstil: det vill säga istället för att göra affärer för vinst görs det verksamheten för själva verksamheten, för vad det i princip betyder.

Mer i: Entreprenör.

Intressanta Artiklar

Ordbehandlare

Ordbehandlare

Vi förklarar vad en ordbehandlare är och lite historia om det här datorverktyget. Dessutom dess fördelar och några exempel. En ordbehandlare har olika teckensnitt, storlekar, färger och textformat. Vad är en ordbehandlare? Textprocessorn är en typ av program eller datorprogram vars huvudfunktion är att skapa eller modifiera textdokument , skrivna på en dator. Det kan

patriarkatet

patriarkatet

Vi förklarar vad patriarki är och några exempel på detta begrepp. Dessutom är dess likheter med matriarkin. Mäns dominans över kvinnor kan ses på alla områden. Vad är patriarki? Patriarki är en grekisk term och betyder, etymologiskt, "förälderregering." För närvarande används detta begrepp för att hänvisa till de samhällen där Män har makt över kvinnor. I samhällen klassifi

Solsystem

Solsystem

Vi förklarar vad solsystemet är och vilka egenskaper det är. Hur det bildas och vad är solsystemets planeter. Det finns åtta huvudplaneter i solsystemet. Vad är solsystemet? Solsystemet är det planetära sammanhanget där vår planet Jorden är belägen : en krets där åtta planeter hela tiden kretsar om en enda stjärna, solen. Naturligtvis

Privaträtt

Privaträtt

Vi förklarar för dig vad privaträtten är och vad dess grenar är. Dessutom skillnaderna mellan offentlig rätt och privaträtt. Privaträtten reglerar privata handlingar bland privata medborgare. Vad är privaträtten? Privaträtten är en gren av positiv lag (den som uttryckligen beaktas i de lagar och juridiska organ som skrivs) som ägnas åt regleringen av de olika aktiviteterna och förhållandena mellan privata medborgare , baserat på en situation med laglig jämlikhet mellan dem. Privaträtt skilj

Straffrätt

Straffrätt

Vi förklarar vad strafflagstiftningen är, dess egenskaper och de delar som komponerar den. Objektiv och subjektiv straffrätt. Straffrätten ansvarar för att straffa dem som bryter mot lagen. Vad är strafflagen? Straffrätt förstås som den gren av lagen som ansvarar för att reglera och tänka på straffkapacitet , det vill säga straff, som staten reserverar för dem som bryter mot reglerna för samexistens eller uppförande, alltid baserat på en proportionalitetsprincip och opartiskhet. Den straffrätts

demokrati

demokrati

Vi förklarar vad demokrati är och vilka typer av demokrati som finns. Dessutom, vad är dess mål och vad är den allmänna viljan. Demokrati är ett sätt att organisera människors röst. Vad är demokrati? Demokrati är en form av social organisation där riktningen och ägandet ligger i kraften i det totala samhället som helhet. Demokrati upp