• Monday September 26,2022

Delar av kommunikation

Vi förklarar vad de är och vad är elementen i kommunikationen. Vad är tecknen, avsändaren, meddelandet, mottagaren och mer.

I varje kommunikation finns en avsändare och en mottagare.
  1. Vad är kommunikation?

Kommunikation består i överföring av information genom interaktion mellan två enheter, som kan vara av olika slag, såsom kommunikation mellan människor, mellan institutioner eller mellan organ diplomatiska företrädare för olika nationer, för att ge exempel.

För att kommunikationen ska kunna genomföras måste vissa krav uppfyllas, till exempel måste de olika deltagande agenterna dela samma repertoar av tecken för att ge samma tolkning, eller åtminstone liknande, om information Inte samma meddelande, som garanterar förståelse.

Kommunikation inkluderar olika former av kommunikativ handling; det vill säga vad som kan vara genom tal som näring för att skicka information eller också kan vara genom skriftliga meddelanden eller gester . Dessa olika former, samtidigt som de skiljer sig, har gemensamma funktioner, alla kräver att det finns en avsändare, ett meddelande som ska överföras och en mottagare.

Å andra sidan finns det andra element som också är en del av den kommunikativa processen, är de kontextuella, som konditionerar alla elementen lika och gör det utifrån omständigheten där kommunikationen förbättras. Detta är fysiska element som förvränger det, till exempel avståndet mellan en mottagare och en sändare kan göra att de väljer att använda gesterspråk för att kommunicera, miljöbuller kan också leda till detta. Eller avsändaren av meddelandet kanske inte är närvarande samtidigt och tar sedan emot meddelandet, när en avsändare spelar in ett meddelande genom en videoinspelning eller röstinspelning.

Följ i: Kommunikation.

  1. Vad är då elementen i kommunikationen?

Mottagaren anpassar informationen till dess tolkning med samma språkliga tecken.
  • Emittent. Dess roll är utgångspunkten för kommunikativ handling, en del av eget initiativ önskan att kommunicera viss information. Vad man ska kommunicera och vad som är det bästa sättet i en viss situation är frågor som emittenten i allmänhet beslutar förutom under vissa pressande förhållanden.
  • Receiver. Det är han som får informationen och anpassar den till sin tolkning med samma språkliga tecken; Av detta följer hans egen tolkning av det mottagna meddelandet. Han förstår det på ett sådant sätt att han då är i stånd att förbereda ett svar till avsändaren själv, för vilket han kommer att placeras som avsändare i detta fall av ett originalt meddelande och svar från det föregående, och starta om den kommunikativa handlingen successivt.
  • Kod och kanal De är också grundläggande delar av kommunikationen. Koden hänvisar till systemet som båda agenterna måste dela som garanterar förståelse, det är språkliga tecken, dessa kombineras godtyckligt av vem som är avsändaren av meddelandet och i enlighet med fallet för vad du vill överföra.
    I motsats till detta måste koden också garantera stabiliteten hos vissa element, den kan inte alla vara godtycklig enligt emittentens önskemål, den måste båda vara stabil; Detta är avgörande för övergången till innehåll i meddelandet. När det gäller detta sägs det att de måste vara deltagare i ett bredare språkligt system med koder som förstår att det är det språkliga samförstånd som råder i ett givet samhälle vid ett visst historiskt ögonblick.
  1. Kommunikationsfaktorer

Det är den berömda språkliga analytikern Ferdinand de Saussure som ur sin positivistiska synvinkel utför denna analys på de olika elementen som utgör kommunikationen. Författaren klassificerar de olika faktorerna i:

  • Yttre faktorer: De som utsätts för fysiska, miljömässiga faktorer, såsom överföring av röstvibrationer vid den tid då luften cirkulerar.
  • Interna faktorer. Var är interna mentala och biologiska processer där den materiella underhåll som är personen är involverad som vibrationen av den mänskliga rösten och också utgör den mentala förståelsen av c Jag säger kommunikativt. Men hans synvinkel inkluderar inte det historiska sammanhanget, på vilket de diskursiva meddelandena påverkas av tidens sammanhang.

Intressanta Artiklar

Rationell kunskap

Rationell kunskap

Vi förklarar vad rationell kunskap är, vilka typer av kunskap som den omfattar. Dessutom dess egenskaper och några exempel. Rationell kunskap uppstår från analysen av verklighetens fenomen. Vad är rationell kunskap? Rationell kunskap är allt vi kan få genom användning av mänskligt förnuft , det vill säga genom mental förståelse av fenomenen med verklighet som fångar våra sinnen och deras analys enligt igenkännbara, påvisbara, förståelige metoder. Detta innebär att

spyware

spyware

Vi förklarar vad spionprogram är och hur du skyddar dig mot denna skadlig programvara. Dessutom hur man tar bort det och hur anti-spyware fungerar. Spyware är avsett att samla in information och skicka den till tredje part. Vad är spionprogram? Det är känt inom datavetenskap som ` ` spyware '' eller `` spyware '' för en typ av skadlig programvara (skadlig programvara) som fungerar i ett datorsystem på ett osynligt sätt och samlar in information Tekniskt, personligt eller konfidentiellt och skicka det via Internet till tredje part, utan datoranvändarens godkännande. Den här t

population

population

Vi förklarar vad som är befolkning, vad är de olika betydelserna för detta begrepp och de studier som genomförs i detta avseende. För sociologin är befolkningen en uppsättning människor eller saker som kan analyseras. Vad är befolkningen? Befolkningsbegreppet har sitt ursprung i den latinska termen ” populat o” , och avser en bildad grupp människor som bor på en viss plats eller region . Det är värt at

utbildning

utbildning

Vi förklarar för dig vad som är bildandet och vad är ursprunget till detta begrepp. Dessutom de olika formationer som finns. Militärträning tränar män fysiskt och känslomässigt. Vad är träning? Termen formation kommer från det latinska "formatet" och hänvisar till form något , till utseendet och externa egenskaper hos saker. Det finns fle

ritning

ritning

Vi förklarar vad ritningen är och varför det är ett uttrycksverktyg. Typer av ritningar och element som används. Konstnären utför ett mentalt verk före ritningen. Vad är ritning? Ritning är konst och teknik för ritning . Genom att rita handlingen fångas en bild på ett papper, en duk eller något annat material med olika tekniker. Ritningen är

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation

Vi förklarar vad assertiv kommunikation är och vilka är dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom klassificering, tekniker och exempel. Assertiv kommunikation drar fördel av faktorer som är typiska för den kommunikativa processen. Vad är assertiv kommunikation? Vi kallar assertiv kommunikation till de kommunikationsformer som är utformade eller avsedda att förmedla ett budskap mycket mer effektivt , och dra nytta av faktorer i den kommunikativa processen och andra som, till och med är externa, , följa med den och påverka dess effektivitet. Kom ihåg a