• Thursday July 9,2020

mångfald

Vi förklarar vad mångfalden är inom olika områden. Typer av mångfald (biologisk, kulturell, sexuell, biologisk mångfald och mer).

Mångfald hänvisar till variationen och skillnaden som vissa saker kan presentera.
  1. Vad är mångfald?

Mångfald avser skillnaden, förekomsten av sorten eller överflödet av saker med olika egenskaper . Termen kommer från det latinska språket, från ordet " diversitas ".

Begreppet mångfald är tillämpligt i många och i de flesta olika fall, till exempel kan det tillämpas på olika levande organismer, på olika sätt att tillämpa tekniker, på mångfalden av individuella val, bland andra. Nedan förklarar vi några former av mångfald.

Se även: Identitet.

  1. Typer av mångfald

Sexuell mångfald är människors fria val om deras sexuella läggning.

Biodiversitet eller biologisk mångfald. Det består av variationen och överflödet av de olika arter som bebor ett område eller region; korrelation mellan de olika arterna, befolkningen i var och en av dem, den infödda floran och dess skillnader, etc.

Ekosystemens mångfald Det är mångfalden av ekosystem som utgör jorden. Det finns interaktion mellan dem, därför förekommer områden där det är svårt att etablera en viss. I större utsträckning råder emellertid en viss typ av klimat, ett visst temperaturspektrum och vissa djur- och växtarter. Respekten för livet för de varelser som bebor området är allas oro, eftersom när effekterna av de metoder som genomförs, till exempel i massproduktion, är skadliga för miljön, har de en skadlig effekt på försörjningen av naturresurser

Kulturell mångfald Detta är komplicerat eftersom det innehåller olika rättigheter som människor har för sin identitet och kulturella värden. Vid vissa tillfällen orsakar socialt inflytande och påtryckningar grupper som upprätthåller kulturer eller kulturella värden som inte påverkar majoritetens. I dessa fall åligger nationalstaten ansvaret för att garantera deras uttryck och rättigheter, förutom att främja acceptans och respekt. Den kulturella mångfalden är exklusiv för förhållandena mellan de olika människorna som bor i samma region och omfattar bland annat kulturell, politisk, ideologisk, religiös mångfald.

Sexuell mångfald Det hänvisar till det fria valet av människor om deras sexuella läggning. Från detta förstår sexuell mångfald att det måste finnas respekt för olika sexuella identiteter. Politiskt är det flaggan som representerar minoritetsgrupper, såsom homosexuella, bisexuella eller transsexuella, som ansvarar för att försvara detta koncept så att deras rättigheter inte kränks och kan få tillgång till samma möjligheter som de flesta heteroseksuella människor. Sexuell mångfald måste uppmuntras medan man ger sexuell information till ungdomar genom statens agerande.

Funktionell mångfald Det handlar om inkludering och respekt för människor som har minskat motorik. Denna term är avsedd att ersätta begrepp minusv lidos eller discapacidad, eftersom det är en term som hänvisar till det faktum att bland medlemmarna i Varje samhälle har olika kapaciteter och därför måste diskriminering eller uteslutning undvikas. Samtidigt inkluderar det en hel uppsättning regleringsnormer som kräver och garanterar att de utförda arbetena och infrastrukturen bidrar till människor med nedsatt kapacitet.

Intressanta Artiklar

Endotermiska reaktioner

Endotermiska reaktioner

Vi förklarar vad som är de endotermiska reaktionerna och några exempel på dem. Dessutom, vad är de exoterma reaktionerna. Endotermiska reaktioner är vanliga inom den kemiska isindustrin. Vad är endotermiska reaktioner? Endotermiska reaktioner förstås som vissa typer av kemiska reaktioner (det vill säga processen att omvandla två eller flera ämnen till olika). när de int

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Vi förklarar vad kvalitetsstyrning är och vad är ett kvalitetsstyrningssystem. Principer, total kvalitetsstyrning och ISO 9001-standard. Kvalitetshantering varierar beroende på standarderna för varje affärssektor. Vad är kvalitetsstyrning? Kvalitetshantering är en serie systematiska processer som gör det möjligt för alla organisationer att planera, genomföra och kontrollera de olika aktiviteter som den utför. Detta garan

Marinströmmar

Marinströmmar

Vi förklarar vad marinströmmar är och vilka typer som finns. Dessutom orsakerna till dess bildning och de viktigaste marinströmmarna. Marinströmmar involverar både kalla och varma vattendrag. Vad är havströmmar? Det kallas havströmmar, havsströmmar, en typ av rörelse, en kännetecken för de vatten som utgör hav och hav. De är omfatt

Riskhantering

Riskhantering

Vi förklarar vad riskhantering är, vilka olika typer av risker som finns och varför det är så viktigt. Riskhantering identifierar i förväg möjliga risker i en organisation. Vad är riskhantering? Riskhantering förstås som utvecklingen av en strategi fokuserad på identifiering och hantering av potentiella hot för en organisation eller ett projekt , och sedan fastställa lämpliga strategier för dess lansering. Det anses vara

förintelse

förintelse

Vi förklarar vad Holocaust är, dess historia och vad som var dess orsaker och konsekvenser. Dessutom vem som deltog och hur det slutade. Förintelsen har tolkats som den mest onödiga och farligaste sidan av människans förnuft. Vad var Förintelsen? Förintelse är ett ord som betyder säkring och som i Bibeln är kopplat till blodiga offer till Gud i Gamla testamentet. I samband

Biogeokemiska cykler

Biogeokemiska cykler

Vi förklarar vad som är de biogeokemiska cyklerna eller materiens cykler och vilka typer som finns. Kol-, fosfor- och kvävecykeln. Biogeokemiska cykler är kretsarna för förflyttning av materia. Vad är biogeokemiska cykler? Det är känt som biogeokemiska cykler eller materiecykler till kretsarna för utbyte av kemiska element mellan levande varelser och den omgivande miljön , genom en serie transportprocesser, produktion och nedbrytning n. Namnet ko