• Thursday July 9,2020

utformning

Vi förklarar för dig vad designen är och vad dess huvudsakliga egenskaper är. Dessutom, vad är den grafiska, industriella och arkitektoniska designen.

Formgivarna gör ingenting mer än att skapa fysiska, grafiska eller andra föremål.
 1. Vad är designen?

Ordet design har ett mycket brett spektrum av definitioner, eftersom det gäller många områden av mänsklig kunskap på ett mer eller mindre differentierat sätt. Men genom design hänvisar vi generellt till en process med mental prefiguration, det vill säga kreativ planering, där lösningen eftersträvas för ett specifikt problem, särskilt inom ramen för teknik, industri, arkitektur, kommunikation och andra relaterade discipliner.

I breda drag är designen inte mer än fantasin hos ett objekt, det vill säga dess uppfattning, med hänsyn till aspekter som form, utseende, funktionalitet, användbarhet och livslängden på det. Formgivarna gör därför inget annat än att skapa fysiska, grafiska eller andra föremål som tjänar ett specifikt syfte som fastställts i förväg. En industridesigner kan till exempel förinställa maskiner för bilar eller effektivare rörformer, medan andra kan ägna sig åt att skapa möbler, leksaker, telefoner etc.

Design som en självständig disciplin spelar en viktig roll i den samtida världen, i sådan utsträckning att den har anslutit sig till praktiskt taget alla områden inom mänsklig strävan, och är bland de studielopp som efterfrågas mest internationellt.

Se även: Teknisk ritning.

 1. Designfunktioner

En designer är en person som har tränat sin kreativitet med fokus på mer pragmatiska aspekter, så att han kan erbjuda lösningar anpassade efter det problem han står inför. Av den anledningen är designen som en disciplin vanligtvis lite allmän, en uppsättning kunskap som är tillämplig på olika arbetsområden, men som använder geometri, aritmetik, Logik, illustration, marknadsföring, sociologi eller datavetenskap för en process som i princip består av följande steg:

 • Observation och analys. Eftersom behovet av design uppstår från människans vardag.
 • Planering och projektion. Föreslå ett sätt att lösa detekterade behovet.
 • Konstruktion och utförande. Att realisera det projicerade och underkasta det till testet för dess drift.
 1. Grafisk design

Webbdesign satsar ofta på audiovisuella och interaktiva.

Detta är kanske en av de mest populära designgrenarna idag, med tanke på den visuella aspekten som dominerar i modern kultur. Det handlar om att skapa och projicera grafiska objekt: illustrationer, kompositioner, logotyper, bilder, typsnitt etc., som används i olika branscher och massmedier, med hänsyn till estetiska, kommunikativa och symboliska aspekter.

Denna designgren har i sin tur segment tillämpade på olika intressanta områden, såsom:

 • Den redaktionella designen Han är specialiserad på det grafiska arbetet med layout och beredning av bokomslag, tidskrifter och andra tryckta publikationer.
 • Reklamdesignen. Han är specialiserad på det kreativa arbetet bakom reklam och marknadsföring av konsumentprodukter och tjänster och skapar därmed annonser, annonser eller kommersiella illustrationer.
 • Företags design. Den är specialiserad på att skapa affärsgrafiska motiv, såsom logotyper, förpackningar och illustrationer som återspeglar företagets eller organisationens företagsidentitet.
 • Webbdesign. Han är specialiserad på aspekter av design som berör Internet och världen 2.0, så han vågar ofta i audiovisuella och interaktiva, till och med med kunskap om datavetenskap och programmering.
 1. Industriell design

Industriell design uppmärksammar föremåls form, användning och livslängd.

Detta är en gren av designen som sysslar med att tänka serie- och / eller industriprodukter, det vill säga konsument- eller kapitalvaror. Genom att uppmärksamma objektens form, användning och livslängd försöker den maximera deras funktionalitet och göra dem bättre, mer tillfredsställande för den konsumtiva allmänheten. I den meningen är industridesignern dedikerad till:

 • Fordonsdesign Eller av bilar eller delar för dem.
 • Aeronautical Design Eller flygplan och fartyg eller delar för dem.
 • Möbeldesign. Eller möbler och hyllor eller delar till dem.
 • Produktdesign Vilket kan vara elektrodomestiskt, keramiskt, glas, plast etc.
 • Leksaksdesign. Eller reservdelar till dem.
 • Design av maskiner och utrustning. Med olika tillverknings- eller produktionsändamål.

På grund av komplexiteten i dessa processer kräver industriell design vanligtvis mycket specialiserad kunskap när det gäller material, maskiner och tjänster, som de vill ha från sin studie under en universitetskarriär.

 1. Arkitektonisk design

Det är en typ av design som fokuserar på att tillgodose människans specifika behov i bostadsområden, antingen i sin estetiska eller tekniska aspekt. Det vill säga det tillhandahåller tekniska och konstruktiva lösningar för utövandet av arkitektur, som fungerar som en underordnad disciplin. Det kan sägas att den arkitektoniska designen behandlar den kreativa aspekten av arkitekturen.

 1. Mode design

Mode är ett av de viktigaste kulturella uttryck för människan.

Skapandet av kläder, kläder, accessoarer, skor, smycken och andra dekorativa eller funktionella föremål för människan är specialiseringsområdet för modedesign. Han tillämpar sin kreativitet på förståelsen och hanteringen av kulturella, estetiska, sociala och konsumenttrender under en viss tid på en viss plats, men tjänar dock skaparens stil och uppfinningsrikedom. Det skiljer sig från snittet och sömmen i det sista: i sin konstnärliga aspekt, bort från bara att skapa ett plagg.

Modedesigner spelar en viktig roll i modebranschen och ställer ofta ut sina mönster i catwalkshower där olika modeller bär sina kläder inför en publik. Mode är i detta avseende ett av de viktigaste kulturella uttryck för de olika mänskliga kulturerna, och de spelar en framträdande roll i bevarande och överföring av moraliska, sociala och livsstilsvärden.

Det kan tjäna dig: Outfit.


Intressanta Artiklar

Endotermiska reaktioner

Endotermiska reaktioner

Vi förklarar vad som är de endotermiska reaktionerna och några exempel på dem. Dessutom, vad är de exoterma reaktionerna. Endotermiska reaktioner är vanliga inom den kemiska isindustrin. Vad är endotermiska reaktioner? Endotermiska reaktioner förstås som vissa typer av kemiska reaktioner (det vill säga processen att omvandla två eller flera ämnen till olika). när de int

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Vi förklarar vad kvalitetsstyrning är och vad är ett kvalitetsstyrningssystem. Principer, total kvalitetsstyrning och ISO 9001-standard. Kvalitetshantering varierar beroende på standarderna för varje affärssektor. Vad är kvalitetsstyrning? Kvalitetshantering är en serie systematiska processer som gör det möjligt för alla organisationer att planera, genomföra och kontrollera de olika aktiviteter som den utför. Detta garan

Marinströmmar

Marinströmmar

Vi förklarar vad marinströmmar är och vilka typer som finns. Dessutom orsakerna till dess bildning och de viktigaste marinströmmarna. Marinströmmar involverar både kalla och varma vattendrag. Vad är havströmmar? Det kallas havströmmar, havsströmmar, en typ av rörelse, en kännetecken för de vatten som utgör hav och hav. De är omfatt

Riskhantering

Riskhantering

Vi förklarar vad riskhantering är, vilka olika typer av risker som finns och varför det är så viktigt. Riskhantering identifierar i förväg möjliga risker i en organisation. Vad är riskhantering? Riskhantering förstås som utvecklingen av en strategi fokuserad på identifiering och hantering av potentiella hot för en organisation eller ett projekt , och sedan fastställa lämpliga strategier för dess lansering. Det anses vara

förintelse

förintelse

Vi förklarar vad Holocaust är, dess historia och vad som var dess orsaker och konsekvenser. Dessutom vem som deltog och hur det slutade. Förintelsen har tolkats som den mest onödiga och farligaste sidan av människans förnuft. Vad var Förintelsen? Förintelse är ett ord som betyder säkring och som i Bibeln är kopplat till blodiga offer till Gud i Gamla testamentet. I samband

Biogeokemiska cykler

Biogeokemiska cykler

Vi förklarar vad som är de biogeokemiska cyklerna eller materiens cykler och vilka typer som finns. Kol-, fosfor- och kvävecykeln. Biogeokemiska cykler är kretsarna för förflyttning av materia. Vad är biogeokemiska cykler? Det är känt som biogeokemiska cykler eller materiecykler till kretsarna för utbyte av kemiska element mellan levande varelser och den omgivande miljön , genom en serie transportprocesser, produktion och nedbrytning n. Namnet ko