• Friday December 3,2021

ritning

Vi förklarar vad ritningen är och varför det är ett uttrycksverktyg. Typer av ritningar och element som används.

Konstnären utför ett mentalt verk före ritningen.
 1. Vad är ritning?

Ritning är konst och teknik för ritning . Genom att rita handlingen fångas en bild på ett papper, en duk eller något annat material med olika tekniker.

Ritningen är en form av grafiskt uttryck i ett horisontellt plan, det vill säga i två dimensioner. Det är också en av de visuella konsterna. Under åren har mänskligheten använt det som en form av universellt uttryck och också en överföring av kultur, språk och andra.

Ritningen fungerar som ett uttrycksverktyg för verkliga tankar eller objekt, när det finns saker som ord inte kan förklara sägs det att det är bättre att rita. Konstnären gör alltid ett mentalt arbete innan han uttrycker sina idéer, där han blandar idéer, känslor, minnen eller andra för att få den slutliga finishen.

Se även: Plastkonst.

 1. Typer av ritningar

Den tekniska ritningen används för arkitektoniska planer eller topografiska ritningar.
 • Artistic. I denna typ av ritning uttrycks konstnärens idéer med olika tekniker, såsom perspektiv och till och med material, eftersom det finns en omfattande mångfald pennor och andra element att rita, till exempel kol.
 • Technical. Denna andra typ används för att framställa olika saker, till exempel arkitektoniska planer eller topografiska ritningar. I den tekniska ritningen är huvudsyften att på bästa möjliga sätt, på exakt sätt, representera dimensionerna och formen på ett visst objekt. Det är den typ av ritningar som proffsen använder i sitt arbete (ingenjörer, arkitekter, geologer etc.). I sin tur har den tekniska ritningen fyra klassificeringar: naturlig, kontinuerlig, industriell och definierad.

Enligt objektets ritning kan den klassificeras som:

 • Conception ritning
 • Definitionsteckning
 • Tillverkningsteckning
 • Industriell ritning

Många konstnärer bekräftar att det inte är viktigt att ha en stor förmåga att bara vara en karikaturtecknare eller målare, men det viktigaste är förmågan att uttrycka.

Det kan tjäna dig: Måla.

 1. Element som används på ritningen

 • Instrument. Den innehåller alla artefakter som ritar linjerna och även de som gör att de kan göras, liksom grafitpennorna och reglerna.
 • Bläck. Det är de pigment och färger som konstnären använder för att ge mer kropp till sitt verk. De kan appliceras med hjälp av torra instrument, till exempel pennor, eller våta, till exempel markörer.
 • Support. Allt element som hjälper till att hålla papperet eller på vilket det ritas, som en duk.

Intressanta Artiklar

Ordbehandlare

Ordbehandlare

Vi förklarar vad en ordbehandlare är och lite historia om det här datorverktyget. Dessutom dess fördelar och några exempel. En ordbehandlare har olika teckensnitt, storlekar, färger och textformat. Vad är en ordbehandlare? Textprocessorn är en typ av program eller datorprogram vars huvudfunktion är att skapa eller modifiera textdokument , skrivna på en dator. Det kan

patriarkatet

patriarkatet

Vi förklarar vad patriarki är och några exempel på detta begrepp. Dessutom är dess likheter med matriarkin. Mäns dominans över kvinnor kan ses på alla områden. Vad är patriarki? Patriarki är en grekisk term och betyder, etymologiskt, "förälderregering." För närvarande används detta begrepp för att hänvisa till de samhällen där Män har makt över kvinnor. I samhällen klassifi

Solsystem

Solsystem

Vi förklarar vad solsystemet är och vilka egenskaper det är. Hur det bildas och vad är solsystemets planeter. Det finns åtta huvudplaneter i solsystemet. Vad är solsystemet? Solsystemet är det planetära sammanhanget där vår planet Jorden är belägen : en krets där åtta planeter hela tiden kretsar om en enda stjärna, solen. Naturligtvis

Privaträtt

Privaträtt

Vi förklarar för dig vad privaträtten är och vad dess grenar är. Dessutom skillnaderna mellan offentlig rätt och privaträtt. Privaträtten reglerar privata handlingar bland privata medborgare. Vad är privaträtten? Privaträtten är en gren av positiv lag (den som uttryckligen beaktas i de lagar och juridiska organ som skrivs) som ägnas åt regleringen av de olika aktiviteterna och förhållandena mellan privata medborgare , baserat på en situation med laglig jämlikhet mellan dem. Privaträtt skilj

Straffrätt

Straffrätt

Vi förklarar vad strafflagstiftningen är, dess egenskaper och de delar som komponerar den. Objektiv och subjektiv straffrätt. Straffrätten ansvarar för att straffa dem som bryter mot lagen. Vad är strafflagen? Straffrätt förstås som den gren av lagen som ansvarar för att reglera och tänka på straffkapacitet , det vill säga straff, som staten reserverar för dem som bryter mot reglerna för samexistens eller uppförande, alltid baserat på en proportionalitetsprincip och opartiskhet. Den straffrätts

demokrati

demokrati

Vi förklarar vad demokrati är och vilka typer av demokrati som finns. Dessutom, vad är dess mål och vad är den allmänna viljan. Demokrati är ett sätt att organisera människors röst. Vad är demokrati? Demokrati är en form av social organisation där riktningen och ägandet ligger i kraften i det totala samhället som helhet. Demokrati upp