• Friday December 3,2021

Mänsklig utveckling

Vi förklarar vad mänsklig utveckling är och vilka är dess mål. Vad är dessutom FN: s mänskliga utvecklingsindex.

Mänsklig utveckling strävar efter att uppnå ett samhälls framsteg.
  1. Vad är mänsklig utveckling?

Mänsklig utveckling är den process där ett samhälle måste förbättra livsvillkoren för de människor som utgör det. För att uppnå detta måste de öka tillgångarna som kan ge dem både deras grundläggande och kompletterande behov. Dessutom måste de skapa en social miljö som kan respektera de mänskliga rättigheter som alla äger.

Mänsklig utveckling har funktionen att utveckla människans potential, öka deras möjligheter och ge dem en glädje av frihet, som alla människor har rätt att leva. Alla samhällen och deras invånare har ansvaret för att bygga en världscivilisation.

Den ovannämnda definitionen härrör från FN: s utvecklingsprogram (UNDP), som i sin tur ansvarar för förverkligandet av två viktiga indikatorer: det första, det mänskliga utvecklingsindexet, och även det multidimensionella fattigdomsindexet. . Mänskligt utvecklingsindex syftar till att mäta människors livskvalitet i miljön där de är omgivna.

När det mänskliga utvecklingsindexet beräknas analyseras aspekter som livslängd från födelsetidpunkten, utbildningsnivån för den vuxna befolkningen och de materiella möjligheterna de kan nå med referens till BNP-siffrorna (Produkt Brutto inhemska).

Se även: Social Awareness.

  1. Mänskliga utvecklingsmål

Med utbildning kommer individer att kunna välja en bättre utvecklingsprocess.

Mänsklig utveckling var i början baserad huvudsakligen på samhällets ekonomi . För närvarande införlivas emellertid andra aspekter relaterade till social utveckling som anses vara lika eller mer relevanta än den ekonomiska aspekten.

Kultur är en av de viktigaste metoderna som diskuteras idag. UNDP säger att det är viktigt att individer kan utöka sina alternativ och möjligheter i världen. Det är av detta skäl som aspekter relaterade till social utveckling, ekonomisk utveckling och som är lika viktiga och hållbar utveckling måste inkluderas.

Mänsklig utveckling syftar till att uppnå framstegen i ett samhälle både socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Det är att använda människors frihet för att uppnå en ökning av människors möjligheter och situationer.

Även om det grundläggande verktyget för denna idé är utbildning, beaktas det att för att uppnå framgång krävs också ekonomiska och hälsomöjligheter. Det anses att individer med hjälp av utbildning kan välja en bättre utvecklingsprocess för att maximera deras livskvalitet och välbefinnande.

Även om varje individs beslut och utveckling är avgörande för en samhällsförändring, får vi inte glömma vikten av att samhället bidrar till detta. Det vill säga att individer bara tillsammans kan utföra nödvändiga åtgärder för att uppnå och förbättra livsvillkoren för de människor som bor i den.

Om ett samhälle inte kan främja utvecklingen av de nämnda, kommer det att vara praktiskt taget omöjligt att tillfredsställa medborgarnas välfärd.

Intressanta Artiklar

kvinnomord

kvinnomord

Vi förklarar vad feminicid eller femicid är, dess orsaker och dess relation till machismo. Dessutom är situationen för feminicider i Mexiko. Femicid är mordet på en kvinna för det enkla faktum att vara en kvinna. Vad är en femicid? När vi talar om feminicid eller femicid menar vi mordet på en kvinna helt enkelt för att hon är en kvinna . Det är ett

affärsman

affärsman

Vi förklarar vad en entreprenör är och varifrån detta koncept uppstår. Dessutom, vilka typer av företagare och vad är deras roll. Ordet entreprenör kommer från termen franc s entrepeneur. Vad är en entreprenör? Entreprenören eller entreprenören (från latin prehendere , fångst) är den personen som har den strategiska kontrollen över ett ekonomiskt företag , fattar besluten relaterade till att sätta produktionsmålen, fastställa medel mer adekvat för att uppnå dessa mål och organisera administrationen. Inte varje företagare

ICT

ICT

Vi förklarar vad som är informationsteknologi och kommunikation och vad de är till för. Fördelar, nackdelar och exempel. IKT tillåter omedelbar kommunikation idag oavsett avstånd. Vad är IKT? När vi talar om IKT eller informationsteknologi och kommunikation , hänvisar vi till en mångfald grupp praxis, kunskap och verktyg kopplade till konsumtion och överföring av information och utvecklats från den svindlande teknologiska förändringen som mänskligheten har genomgått under de senaste decennierna, särskilt till följd av utseendet på Internet. Det finns inget tyd

galenskap

galenskap

Vi förklarar vad galenskap är och hur denna patologi utvecklats genom historien. Galenskapen i samhället och dess symptomatologi. Galenskap betraktas som berövande av bedömning eller användning av förnuft. Vad är galenskap? Galenskap består av en patologi eller störning av mentala förmågor . Det defini

Speciell värme

Speciell värme

Vi förklarar vad specifikt värme är och vilka enheter det är. Dessutom de formler som den använder och några exempel. Den specifika värmen varierar beroende på materiens fysiska tillstånd. Vad är specifik värme? I fysiken förstås specifik värme , specifik värmekapacitet eller specifik värmekapacitet som den mängd värme som ett ämne eller ett termodynamiskt system är kan absorbera innan temperaturen ökar i en enhet. Det vill säga, spec

förhistoria

förhistoria

Vi förklarar vad förhistoria är, perioder och stadier där den är uppdelad. Dessutom hur förhistorisk konst var och hur historia är. Förhistorien organiserar primitiva samhällen som fanns före forntida historia. Vad är förhistoria? Traditionellt förstår vi genom förhistorien den tidsperiod som har gått sedan uppkomsten av de första homididerna på jorden, det vill säga människans förfader Homo sapiens , fram till de första komplexa samhällena i det senare och framför allt till uppfinningen av skrift, en händelse som inträffade först i Mellanöstern, omkring 3300 f.Kr. Ur akademisk synvinkel