• Wednesday March 3,2021

Konstitutionell lag

Vi förklarar vad konstitutionell lag är och varför det är viktigt. Ursprung, grenar och exempel på konstitutionell rätt.

Denna gren föreslår i allmänhet delning och autonomi av offentliga makter.
 1. Vad är konstitutionell lag?

Författningsrätt eller politisk rätt är en gren av offentlig rätt som ägnas åt att studera de grundläggande föreskrifterna (principer, begrepp och lagar) som bestämmer en nationalstats existens och funktion, normalt etablerad i innehållet i en National Constitution eller Magna Carta.

Konstitutionell lag är också intresserad av vad som hänvisar till de möjliga formerna av stat och även av regeringen, och särskilt i regleringen av offentliga befogenheter, de kopplingar de upprättar med medborgarskap och de grundläggande rättigheterna som individer beviljar den rättsliga ramen för en stat.

Sammanfattningsvis är dess huvudmål att upprätthålla rättsstatsprincipen och människans grundläggande lagar. För detta ändamål föreslår den allmänt delning och självständighet av offentliga makter, som uppfyller funktionerna begränsning och ömsesidig övervakning, liksom nationella suveränitet i nationella stater, som ger sina respektive konstitutionella texter det sista ordet i juridiska frågor, och inte till andra kraftfullare nationers intressen.

Eftersom de lagliga förordningarna som reglerar det offentliga livet finns i ett lands nationella konstitution, strävar konstitutionell lag normalt efter att följa bestämmelserna i detta dokument. För detta har det olika rättsliga organ som ansvarar för tolkningen och tillämpningen av konstitutionella lagar, till exempel vissa rum i Supreme Courts of Justice (kallade konstitutionella kamrar).

Se även: Rule of Law.

 1. Konstitutionell lagars ursprung och historia

Förekomsten av konstitutionell lag som en autonom rättslig disciplin kunde inte existera, vilket är uppenbart, innan moderna konstitutioner dök upp, som vanliga rättsliga avtal för att styra livet i en nationalstat. Därför sammanfaller hans födelse i allmänhet med den i den brittiska konstitutionen på 1700-talet, som studerades i stor utsträckning av Baron de Montesquieu, en av de viktigaste författarna och juristerna i den franska upplysningen.

Det betyder inte att det inte fanns någon historisk bakgrund. I den klassiska antiken fanns de grundläggande lagarna i antika Grekland, studerade av filosofer som Aristoteles och Platon, som skilde dem från de andra lagarna i sina fördrag. Likaså under Romerska imperiet undertecknades Roman Constitutio 824 mellan kung Lothair I av Italien, medpromotör med sin far Luis den fromma sedan 817, och påven Eugene II, som stabiliserade maktkampen mellan imperiet och pavedomen.

 1. Betydelsen av konstitutionell lag

Konstitutionell lag garanterar folks rättigheter.

Konstitutionell lag är oerhört viktigt, eftersom den fastställer en gräns för regeringar, begränsar de befogenheter som tillhandahålls av politisk makt och tvingar den att anpassa sig till de lagliga förordningarna som skrivs i Magna Carta. Ingen övergångsbefogenhet, dock majoritet, skulle behöva strida mot själva konstitutionen och därigenom spelar den konstitutionella lagen en nyckelroll.

Därför garanterar denna laggren folks rättigheter, försvarar sina intressen från regeringsmaktens vilja, upprättar nödvändigheter och kontrollmekanismer som är nödvändiga för att modifiera allt innehåll i Magna Carta.

 1. Filialer av konstitutionell lag

Enligt sina studieförfaranden kan konstitutionell rätt klassificeras i fyra typer eller grenar:

  • Klassisk konstitutionell lag . Den fokuserar på den teoretiska debatten om Magna Carta med hjälp av den positiva metoden.
  • Jämförande konstitutionell lag . Gör en jämförelse av olika möjliga konstitutionella texter och deras tillämpningssätt och belysa skillnader, likheter och kontraster.
  • Allmän konstitutionell lag . Det handlar om ideologin och begreppen juridisk tanke kring konstitutionen, det vill säga den abstrakta frågan.
  • Nationell konstitutionell lag . Det handlar om det historiska perspektivet: de specifika juridiska fallen av konstitutionens historia för en nation av alla nationer.
 1. Exempel på konstitutionell lag

Varje nationell konstitution är ett tydligt exempel på intressena i konstitutionell rätt. Så är debatterna från de högsta domstolarnas konstitutionella kammare, som avgör om en handling, ett beslut eller en åtgärd som vidtas av en offentlig makt antingen respekterar eller kanske bryter mot bestämmelserna i Magna Carta.

I själva verket, när vissa lagar eller lagar som är uttryckliga i konstitutionen inte är tydliga eller lämpar sig för behovet av någon tolkning, är det fallen av konstitutionell lag som ansvarar för det.

Intressanta Artiklar

korruption

korruption

Vi förklarar för dig vad korruption är och vilka typer av korruption på olika områden. Dessutom, vad är korruptionens handlingar. I politik är korruption missbruk av makt för att dra fördel. Vad är korruption? Korruption hänvisar i första hand till något som har skämts bort, som passerar till ett tillstånd av ruttnande eller perversion , vilket förändrar de grundläggande egenskaperna och blir mycket mer skumma och negativa. Termen kommer fr

Patriarchal Society

Patriarchal Society

Vi förklarar vad patriarkalsamhället är, hur det har sitt ursprung och dess förhållande till machismo. Dessutom hur det kan bekämpas. I ett patriarkalt samhälle dominerar män över kvinnor. Vad är ett patriarkalt samhälle? Ett patriarkalt samhälle är en sociokulturell konfiguration som ger män dominans, auktoritet och fördelar framför kvinnor , som förblir i ett förhållande mellan underordnad och beroende. Denna typ av samh

Kemisk förorening

Kemisk förorening

Vi förklarar vad kemisk förorening är, dess ursprung, orsaker och konsekvenser. Typer av föroreningar och former av föroreningar. Kemisk förorening orsakar oförutsägbara och ofta giftiga eller dödliga förändringar. Vad är den kemiska föroreningen? Det förstås genom kemisk förorening, eller även kemisk risk, för kapaciteten hos vissa element och ämnen som generellt är för industriellt bruk, att införas i andra föreningar, organiska vävnader och till och med ekosystem., orsakar oförutsägbara

preconception

preconception

Vi förklarar vad en fördom är och vilka är dess möjliga orsaker. Dessutom några exempel på denna tanke. När det finns fördomar finns diskriminering. Vad är fördomar? En fördom är en negativ tanke som någon släpper ut om en person, sak eller situation utan att ha verklig kunskap om det. Denna inställ

vänskap

vänskap

Vi förklarar vad vänskap är och vilka typer av vänskap som finns. Dessutom är vikten av denna typ av relation och fraser om vänskap. Vänskap liknar kärlek, men saknar romantiska konnotationer. Vad är vänskap? Vänskap kallas ett slags affektivt förhållande mellan två personer , där en viss grad av kamratskap, förtroende och hjärtlighet, mycket liknar kärlek, men saknar konnotationerna rom nticas. I princip manife

Ov parosdjur

Ov parosdjur

Vi förklarar vad ägglediga djur är och hur dessa djur klassificeras. Dessutom typer av ägg och exempel på ägg. Ov parosdjur kännetecknas av att ägg läggs. Vad är ov papa djur? Oviparösa djur är de vars reproduktionsprocess inkluderar avsättning av ägg i en viss miljö, inom vilken avkommet kulminerar deras embryonformningsprocess och mognad, tills senare dyker upp som en tränad individ. Termen ovov pa