• Tuesday August 9,2022

Cvica

Vi förklarar vad som är medborgerliga och några kännetecken för detta begrepp. Dessutom är det viktigt i samhället.

Civics hänvisar till mänskligt medvetande kopplat till respektfullt beteende.
  1. Vad är Civic?

Begreppet medborgare är ett uttryck härrörande från en medborgare, förstått som den medlem i samhället som har nått den sociala mognadnivån som är tillräcklig för att agera i enlighet med gällande regler. På detta sätt blir det ett adjektiv som kännetecknar människor som följer en serie riktlinjer, inriktade på en god social samexistens i ett samhälle.

Ordböckerna känner igen det som ett adjektiv och inte som ett substantiv, även om det kan höras på det sättet, som ett abstrakt begrepp som hänvisar till mänskligt medvetande kopplat till respektfullt beteende med grannar, eller med landets institutioner och intressen.

Uttrycket "uppfylla medborgerlig skyldighet", som används gemensamt i Argentina för att hänvisa till röstningen, uttrycker den vikt som tilldelas rösträtt i demokratier.

På samma sätt är medborgervärdet modet att fullgöra dessa uppgifter utan rädsla för politiska repressalier, liksom medborgarkrona är det som tilldelades i det antika Rom till krigshjältarna eller medborgarboken är ett dokument som ackrediterade medborgarnas status i vissa länder i Latinamerika under förra seklet.

Familjen, traditionen och kulturen är grundläggande broar för att förvärva den medborgerliga kulturen, men samtidigt krävs en formalisering av detta införande inom området för Livet i samhället .

Se även: Socialisering.

  1. Varför är utbildning viktig?

Medborgarutbildning försöker etablera etiskt korrekta värderingar och beteenden.

Det är nödvändigt att det finns en medborgarutbildning inom studierna, som åtminstone överför värden som barn måste förvärva för att vara goda medborgare . Detta ämne är ett obligatoriskt ämne i nästan alla länder när det gäller gymnasieutbildning, och ofta även för grundutbildning.

Det finns mycket som har teoretiserats och baserats på medborgarutbildning, med en stor kraft av vad som är inriktat på att främja erkännande och respekt för mänskliga rättigheter, som ett sätt att fastställa etiskt korrekta värderingar och beteenden.

I den meningen insisterar de från de första skolåren på förståelsen för människors värdighet, jämlikhet i mångfald, friheter och ansvar och normernas egenskaper.

När denna kunskap förstärks kommer det att vara tur att tänka på frågan om makt, rättigheter, staternas organisation, demokrati och medborgarskap.

Efter att ha förvärvat all denna kunskap (mer lämpligt kallad ”kompetenser”) kan det rikaste stadiet i byggandet av en medborgarkultur börja, vilket är en som tillåter diskussion och omprövning: tänk på giltigheten av mänskliga rättigheter, staternas roll i den meningen, beteenden hos varje enskild och av grupperna, och de tankeströmmar som är organiserade runt den.

Samhällsutbildning genererade debatter under lång tid, eftersom vissa tänkare (som Pierre Bourdieu) tror att de bara försöker reproducera vissa sociala strukturer som fördjupar ojämlikhet, utan att något förändrar dess rötter. I vissa länder i Europa, där ungdomar ifrågasätter den politiska klassen och manifesterar den genom protester, krävs det också en analys av medborgarutbildning och eventuell omformulering, i enlighet med unga människors behov.

Intressanta Artiklar

Utopisk kommunism

Utopisk kommunism

Vi förklarar för dig vad utopisk kommunism är och hur dessa socialistiska strömmar uppstår. Skillnader mellan utopisk och vetenskaplig kommunism. Utopisk kommunism slutade under 1800-talet. Vad är utopisk kommunism? Uppsättningen av socialistiska strömmar som fanns under det artonde århundradet när filosoferna Karl Marx och Frederick Engels kom fram med sina teorier om en vetenskaplig kommunism, det vill säga kallas utopisk kommunism. skyddade

irritabilitet

irritabilitet

Vi förklarar vad irritabilitet är, vad är cellulär irritabilitet, irritabilitet hos växter och djur. Betydelse och exempel. Levande saker reagerar på ett särskilt sätt beroende på stimulansens natur Vad är irritabilitet? På området biologi förstås irritabilitet som en av de grundläggande egenskaperna hos levande varelser , vilket gör att de kan upptäcka ogynnsamma förändringar i miljön där de finns och reagera på dem och på så sätt undvika att dessa förändringar skadar deras välbefinnande eller äventyrar deras överlevnad. På detta sätt är irritabilit

fattigdom

fattigdom

Vi förklarar vad fattigdom är, dess orsaker, konsekvenser och vilka typer av fattigdom som finns. Dessutom siffror i Mexiko och världen. 1 miljard människor i världen är i extrem fattigdom. Vad är fattigdom? Fattigdom är ett socioekonomiskt tillstånd där resurser är knappa eller de verktyg som krävs för att skaffa dem regelbundet. De som lide

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Vi förklarar vad kvalitetsstyrning är och vad är ett kvalitetsstyrningssystem. Principer, total kvalitetsstyrning och ISO 9001-standard. Kvalitetshantering varierar beroende på standarderna för varje affärssektor. Vad är kvalitetsstyrning? Kvalitetshantering är en serie systematiska processer som gör det möjligt för alla organisationer att planera, genomföra och kontrollera de olika aktiviteter som den utför. Detta garan

preconception

preconception

Vi förklarar vad en fördom är och vilka är dess möjliga orsaker. Dessutom några exempel på denna tanke. När det finns fördomar finns diskriminering. Vad är fördomar? En fördom är en negativ tanke som någon släpper ut om en person, sak eller situation utan att ha verklig kunskap om det. Denna inställ

konstverk

konstverk

Vi förklarar vad upplysningen är, den kulturella och politiska rörelsen under 1700-talet och vilka är dess egenskaper. Utvalda tecken Denna tid kallas också upplysningens ålder. Vad är illustrationen? Upplysningen är en kulturell och politisk rörelse känd för att ge ljusa idéer till det mörka samhället i det förflutna . Idéerna skull