• Tuesday May 11,2021

Kvalitetskontroll

Vi förklarar vad kvalitetskontroll är och varför det är så viktigt för företag. Dessutom kvalitetskontrollmetoder.

Många företag har specialister och maskiner för att utvärdera sina produkter.
  1. Vad är kvalitetskontroll?

Kvalitetskontroll är en avgörande process för varje produktiv process, eftersom det är genom detta att rätt utförande av de utförda processerna garanteras och det säkerställs att det som produceras överensstämmer med motsvarande Lagstiftning och uppsatta mål.

Kvalitetskontroll är mycket viktig idag med tanke på marknadens aktuella egenskaper på konkurrensnivå. Företagen med internationell hierarki har specialister och maskiner, tillsammans med ett högt programvarusystem för att kunna utvärdera allt som produceras i deras fabriker .

Begreppet kvalitetskontroll, även om det är vanligare inom produktionsområdet, finns också i företag som är avsedda att tillhandahålla tjänster . Genom undersökningar och andra tekniker försöks bedöma vad som var intryck av mottagarna beträffande de tjänster som tillhandahålls, vilka punkter att förbättra, etc.

Se även: Kontroll i administration.

  1. Vilka är metoderna för kvalitetskontroll?

Kontrollbladet är ett formulär som underlättar datainsamling.

Återvända till den produktiva sfären kommer vi att beskriva några av de viktigaste elementen för att säkerställa en korrekt utveckling av den. Även om det är sant att det finns oändliga tekniker och processer som utvidgar stegen vi kommer att lista, är ett första steg att förstå vad dessa åtgärder består av.

  • Kontrollblad Som det första elementet har vi kontrollarket. I det här arket, vanligtvis i form av ett kalkylblad för att generera större enkelhet i att få data, hittar vi en exakt uppdelning av de olika funktionerna som ska analyseras, där vi måste specificera om vi hittar något fel, och i så fall i vilken sektor. Det är viktigt att detta görs med en fastställd periodicitet, eftersom det är här som fel kommer att märkas i de långsiktiga processerna. Denna typ av metod är manuell, oavsett hur data analyseras senare.
  • Stratifiering. Det är en mycket viktig statistisk metod som klassificerar den information som anses vara relevant och grupperar den i strata. Valet av behandling (personal, distribution och alla andra egenskaper som vi anser vara relevanta för produktionsprocessen) är helt godtyckligt och motsvarar valet av den ansvariga personalen. Denna form av mätning tjänar till att ha informationen tydligt grupperad och för att kunna observera vilka processer som måste granskas och beaktas.

Detta är bara två av de många alternativ som finns tillgängliga för personal för att maximera och korrigera produktiviteten. Andra mycket populära åtgärder inom förvaltningsområdet är orsakseffektdiagrammet eller Pareto-diagrammet (för den italienska ekonomens ära).

Som vi ser är det väsentligt för företag att ha en plan för kvalitetskontroll, eftersom det är här företagets tillväxt kommer att ses eller inte; Ju strängare kvalitetskontroll, desto högre kvalitet på slutprodukten.

Intressanta Artiklar

hårdvara

hårdvara

Vi förklarar vad hårdvara är och vilka fyra generationer hårdvara som finns. Typer av hårdvara, några exempel och vad som är programvara. Hårdvaran är de mekaniska, elektroniska, elektriska och perifera komponenterna på en PC. Vad är hårdvaran? Inom datavetenskap är det känt som `` hårdvara '' (förening av de engelska orden om de hårda , styva och) ware , produkt, merchandise) totalt totalt av elementen material, tangler, som bildar ett datorsystem en dator eller dator Detta hänvisar till dess komponenter av mekanisk, elektronisk, elektrisk och perifer typ utan att beakta programmen och

Vattenföroreningar

Vattenföroreningar

Vi förklarar vad vattenföroreningar är, vilka är deras föroreningar och orsaker. Konsekvenser och lösningar för att undvika det. Föroreningar ändrar vatten vilket gör det ohälsosamt och skadligt för livet. Vad är föroreningar av vatten? Vattenförorening eller vattenföroreningar inträffar när naturliga vattendrag (sjöar, floder, hav etc.) har olika typer

frihet

frihet

Vi förklarar vad frihet och debaucheri är. Vilka typer av frihet och deras gränser. Vad är negativ och positiv frihet. «Det är bara värdigt frihet som vet hur man ska erövra det varje dag.» Goethe (1749-1832) Vad är frihet? Begreppet frihet kommer från det latinska ordet liber , vilket betyder den personen som har en aktiv förplantningsand. Denna defi

Informationssamhället

Informationssamhället

Vi förklarar vad informationssamhället är och dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom är dess vikt, fördelar och nackdelar. Uttrycket "informationssamhälle" har använts sedan 1960-talet. Vad är informationssamhället? Informationssamhället är en term som används för att definiera ett nytt sätt på vilket samhällen organiserar sitt samhälle och sin ekonomi . Detta uttryck h

Kubansk revolution

Kubansk revolution

Vi förklarar för dig vad den kubanska revolutionen var, som var en del av den och dess händelser. Dessutom dess orsaker och konsekvenser. Den vänstra geriljaarmén leddes av Fidel Castro Ruz. Vad var den kubanska revolutionen? Det är känt som den kubanska revolutionen till upproret i vapen från den kubanska revolutionära rörelsen , vänster geriljahär under ledning av Fidel Castro Ruz, mot Fulgencio Batistas diktatoriska styre, som styrde Destinationer i Karibien ö sedan 1952. Upproret bö

gener

gener

Vi förklarar vad gener är, hur de fungerar, hur deras struktur är och hur de klassificeras. Manipulation och genetiska mutationer. En gen är ett DNA-fragment som kodar för en specifik funktionell produkt. Vad är generna? I biologi kallas den minsta enheten för genetisk information som innehåller DNA från ett levande varelse som gener. Alla ge