• Wednesday August 5,2020

Visuell förorening

Vi förklarar vad visuell förorening är, dess orsaker och de olika effekterna det ger. Dessutom är dess möjliga lösningar och exempel.

Visuell förorening presenterar element som affischer, kablar, inlägg, annonser etc.
 1. Vad är visuell förorening?

Precis som föroreningar är närvaron i miljön av giftiga eller främmande ämnen i deras fysiska och kemiska cykler, kallar vi närvaron visuell kontaminering av närvaron av visuella element i ett landskap som avbryter dess estetik, bryter mot dess övergripande uppfattning och hindrar uppfattningen av miljön.

Visuell förorening kan förekomma i både landsbygds- och stadsmiljöer, med tanke på närvaron av icke-arkitektoniska element som affischer, antenner, kablar, stolpar, reklam, gitter bland andra möjliga faktorer som genererar en på visuell stimulering av en aggressiv, invasiv och vanligtvis samtidighet.

Dessa typer av störningar genererar en miljöpåverkan som inte är försumbar, eftersom deras påverkan på livskvaliteten i förorenade miljöer är ökänd och betydande.

Vanligtvis är detta element som motsäger landskapets estetiska eller panoramiska trend och introducerar externt visuellt innehåll som påverkar eller skadar miljön .

Liksom andra former av föroreningar kräver det visuella förordningar, lagar och förordningar som håller det under minimigränserna för vad som är acceptabelt. Mycket visuellt förorenade miljöer genererar avslag och tvingar människor att fly snabbt.

Det kan tjäna dig: Jordföroreningar.

 1. Orsaker till visuell förorening

Visuell förorening tenderar att vara en följd av mänsklig aktivitet.

Visuell förorening, liksom andra former av föroreningar, tenderar att vara en följd av mänsklig aktivitet . Reklam, urban expansion, industrialisering och jordbruksliv lämnar ofta visuella spår av dess existens, av vilka många inte är avsedda att störa så lite som möjligt i miljön eller till och med är utformade för att belysa så mycket som möjligt av det.

All denna spänning som de visuella föroreningarna sätter på förbipasserande, tvingar dem att uppmärksamma dem eller distrahera dem från vad som kan vara en vänlig eller fredlig miljö, slutar med att driva människor bort eller, om de inte kan, stressa dem och få dem att lida.

 1. Effekter av visuell förorening

Huvudeffekterna av visuell förorening hos människor pekar på ökad stress, vilket avsevärt försämrar deras levnads-, arbets- eller utvecklingsförhållanden.

Stress kan påverka människors kardiovaskulära hälsa, deras känslomässiga eller psykologiska hälsa och till och med minska deras produktivitetsmarginaler genom att ständigt distrahera dem.

Å andra sidan påverkar visuell förorening negativt turism och fritidsaktiviteter, eftersom det gör fientliga miljöer som måste vara harmoniska eller fredliga, och detta i sin tur får ekonomiska och sociala konsekvenser .

 1. Lösningar för visuell förorening

Några möjliga lösningar för miljöföroreningar är:

 • Minskning och kontroll av mängden reklam eller andra meddelanden som är tillåtna i ett specifikt område, urbana eller på landsbygden.
 • Ofta borttagning av skyltar, affischer och andra föråldrade annonser, särskilt när de har stora dimensioner och ljusa färger.
 • Planering av skyddade områden inom städer, till exempel parker och andra miljöer som möjliggör visuell och hörande vila.
 • Visuellt programmera stadens och arkitektoniska utvecklingen av staden, så att staden kan utöva en kontroller i detta avseende.
 • Skydd och marknadsföring av träd i staden.
 1. Exempel på visuell förorening

Avskaffandet av skrymmande byggnader är ett exempel på visuell förorening.

Några möjliga exempel på visuell förorening är:

 • Den överdrivna närvaron av el- och telefonstolpar och ledningar i naturliga eller turistiska landskap av betydelse.
 • Överfyllda snabbvägar utanför staden med reklam och stora annonser med ljus, rörelse, färger.
 • Placering av meddelanden och meddelanden på lyktstolpar, väggar och träd under valkampanjerna, som efter valet inte dras tillbaka och förblir på plats i månader och till och med år.
 • Avskaffandet av skrymmande eller höga oavslutade byggnader i städerna.
 1. Hörförorening

Precis som det finns visuell förorening, finns det också hörselföroreningar (även kallad ljudförorening eller akustiskt brus ): närvaro av irriterande eller dövhörande ljud i tysta miljöer eller överskott av samtidiga ljud i ett visst område.

Denna form av förorening ger stressande och överväldigande effekter, inte bara på människor, utan också på andra livsformer, och på lång sikt kan det leda till en olycksbådande fysisk skada. punktliga dikos.

Ökad stress, skador på hörseln och till och med huvudvärk och symtom på desorientering eller bedövning kan uppstå i mycket förorenade miljöer.

Mer i: Ljudföroreningar.

Intressanta Artiklar

gonorrhea

gonorrhea

Vi förklarar vad gonorré är, vilka är symptomen på denna sexuellt överförda sjukdom och behandlingarna för att bekämpa den. Sättet att förhindra gonorré är att använda en barriärmetod som konserveringsmedel. Vad är gonorré? Gonoré är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakar infektioner i könsorganen, halsen och ändtarmen . Denna sjukdom är vanl

Arbetskontrakt

Arbetskontrakt

Vi förklarar vad ett arbetsavtal är och vilka typer av kontrakt som finns. Dessutom, vad är anställningsavtalslaget och dess delar. Anställningsavtalet är ett juridiskt avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Vad är ett anställningsavtal? Ett juridiskt dokument där ett avtal formaliseras mellan en arbetsgivare (entreprenör, butiksägare, organisationschef etc.) och en a

vänskap

vänskap

Vi förklarar vad vänskap är och vilka typer av vänskap som finns. Dessutom är vikten av denna typ av relation och fraser om vänskap. Vänskap liknar kärlek, men saknar romantiska konnotationer. Vad är vänskap? Vänskap kallas ett slags affektivt förhållande mellan två personer , där en viss grad av kamratskap, förtroende och hjärtlighet, mycket liknar kärlek, men saknar konnotationerna rom nticas. I princip manife

Kemisk lösning

Kemisk lösning

Vi förklarar vad en kemisk lösning är och dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom, hur det klassificeras och vad är koncentrationen. En kemisk lösning är en homogen blandning av två eller flera ämnen. Vad är en kemisk lösning? En homogen blandning av två eller flera ämnen vars bindning sker i en sådan grad att de modifieras eller hänvisas till kallas en kemisk lösning. De förlorar s

skadliga program

skadliga program

Vi förklarar vad skadlig programvara är och vilka typer av skadlig programvara som finns. Dessutom var det kommer från och hur vi kan skydda oss mot denna programvara. Malware infiltrerar ett datorsystem och utför dolda aktiviteter. Vad är skadlig programvara? Inom datavetenskap förstås skadlig programvara (sammandragning på engelska av skadlig programvara , det vill säga skadligt program) till olika programformer. skadlig

HTML

HTML

Vi förklarar vad HTML är, vad det är för och dess historia. Dessutom hur detta språk fungerar och vad är HTML-taggar. Den första versionen av HTML-koden dök upp 1991. Vad är html? HTML står för HyperText Markup Lenguage, vilket betyder HyperText Markup Language. Detta är namnet på det programmeringsspråk som används vid utarbetandet av webbsidor och som fungerar som referensstandard för kodning och strukturering av dem, genom en kod med samma namn (html). W3C eller Worl