• Monday January 24,2022

Visuell kommunikation

Vi förklarar vad visuell kommunikation är och vilka element som komponerar den. Dessutom varför det är så viktigt och några exempel.

Visuell kommunikation kan förstås som människor som talar olika språk.
 1. Vad är visuell kommunikation?

Audiovisuell kommunikation avser överföring och mottagning av ett meddelande genom bilder, tecken eller symboler .

Inom denna typ av meddelanden kan skrivna texter, bokstäver eller ord inkluderas, även om icke verbala alltid dominerar. Denna typ av kommunikation har fördelen att bryta igenom språkbarriärer och kan förstås av människor som talar olika språk. Något mycket liknande händer med tiden, eftersom meddelandet kan försvaras.

Denna form av kommunikation är mycket gammal. Faktum är att dess början var vid grottornas tid då målningar gjordes i grottorna och med tiden utvidgades de till de mest varierande fälten liknande målning, tv, bio e Internet. Det är ett mycket användbart verktyg när man sprider en idé eller varumärke y därför Ett av råvarorna för annonsörer när man utformar en reklamkampanj.

Se även: Kommunikationsbarriärer.

 1. Delar av visuell kommunikation

Färgerna är monokroma representationer.

Olika visuella element kan inkluderas i den visuella kommunikationen - alltid tvådimensionell - för meddelandets konformation.

Några av dem är:

 • Poängen . Det är den enklaste enheten inom visuell kommunikation.
 • Linjen . Det kan definieras som "en rörlig punkt".
 • Dimension. Representerar volymen på elementen.
 • Konturen Det är vad linjen definierar.
 • Konsistens. Det representerar det taktila.
 • Färgerna Det är monokroma representationer.

Men dessutom, som alla typer av kommunikation, har följande grundelement:

 • Emittent. Vem skickar meddelandet.
 • Receiver. Vem får det.
 • Meddelande. Innehållet som görs för att kommunicera.
 • Channel. Stödet genom vilket meddelandet skickas.
 • Code. Det innehåller en serie regler och procedurer för att utfärda och ta emot meddelandet.
 1. Betydelsen av visuell kommunikation

Visuell kommunikation är mer än viktig och till och med dominerande i våra tider. Vi utsätts ständigt för det, från när vi tittar på vår mobiltelefon till när vi kör och vi måste respektera trafiksignalerna. Även när vi går på filmer, tittar vi på tv eller stöter på en annons på gatan. I grund och botten konditionerar de vårt liv, styr vårt beteende och tillåter oss att binda med resten av samhället.

Det är därför det är viktigt att veta hur man läser de meddelanden som överförs visuellt och att veta hur man producerar dem. Det är ett viktigt verktyg när det gäller att sprida meddelanden enkelt och effektivt .

Det bör komma ihåg att för att dessa meddelanden ska träda i kraft måste emittenten använda sig av tecken, symboler och alla andra element där det finns en bred enighet om deras betydelse. Annars kommer brus att genereras och meddelandet tolkas fel.

Om du till exempel vill indikera att du i ett visst område inte kan parkera, kommer det mest praktiska att placera ett skylt med en E som korsas där, istället för att hitta en logotyp eller symbol, så att förarna inte hamnar parkering där.

Det kan tjäna dig: språkligt tecken.

 1. Exempel på visuell kommunikation

Den estetiska funktionen söker skönhet med ett rent konstnärligt eller estetiskt mål.

Enligt funktionen som uppfyller meddelandet finns det olika typer av visuell kommunikation. Några exempel är följande:

 • Känsloladdad. Kommunikationen inleds med ett tydligt syfte: att förmedla en känsla. Bland dessa meddelanden kan vi som exempel nämna bilden av en valp, som visas att förmedla ömhet.
 • Fakta. Vad din emittent letar efter är att locka uppmärksamhet. Här kan det exemplifieras med ett tecken som säger atenci n före en brunn eller en analog som indikerar att en vätska är giftig eller giftig i dess behållare, så att ingen tar sig in den.
 • Informativ. Är det meddelanden som syftar till att informera mottagaren. Till exempel, ett tecken som säger salida, hjälper den övergående att hitta dörren eller fotografiet av en demonstration på ett torg som illustrerar en journalistisk not i att få information om samma manifestation.
 • Exhortative. Funktionen för detta meddelande, som också är känt under namnet överklagande, är att övertyga. Ett tydligt exempel på detta är reklam eller propagandameddelanden, vare sig det är en affisch, en broschyr eller en TV-annons. Till exempel en TV-reklam för en läsk som försöker övertyga publiken att köpa den, eller broschyren till en kandidat till president som försöker ge argument till medborgarna så att Rösta det.
 • Estetiskt Meddelandets funktion är att söka skönhet med ett rent konstnärligt eller estetiskt mål. Här kan du till exempel hitta en målning eller en film. Denna funktion kallas också politik.
 1. Auditiv kommunikation

Ljudmeddelanden kräver hörande uppfattning.

Den hörselkommunikation är den som fastställs genom användning av stämbanden . I den används ljud och kännetecknas av att de är verbala. Därför måste både avsändaren och mottagaren använda samma kod, det vill säga, tala samma språk för att kunna gå vidare.

Eftersom dessa meddelanden är höga kräver de hörseluppfattning. Några exempel på hörselkommunikation kan vara: en telefonsamtal, en chatt på ett kafé eller lyssna på radio .


Intressanta Artiklar

respekt

respekt

Vi förklarar vad respekt är, exempel och fraser om detta övervägande. Dessutom är dess synonymer och förhållande till tolerans. Respekt är något som måste ges till varandra. Vad är respekt? När vi hänvisar till respekt gör vi det i en form av övervägande och utvärdering som kan göras gentemot en person , en idé eller en institution, och som vanligtvis kan bestå av en eller flera av följande beteenden: Följ vissa protokoll- eller beteendekoder. Visa tolerans så län

Irona

Irona

Vi förklarar vad järn är och vilka typer av järn som ofta används. Dessutom exempel på denna retoriska figur och vad sarkasm är. Ironi överför information som strider mot meddelandet som sägs eller skrivs. Vad är järnet? Det är känt som en retorisk figur som består av att överföra information helt i strid med meddelandet som sägs eller skrivs och kan användas både för syftet att mottagaren känner igen den ironiska vändningen och därmed genererar en viss känsla för humor eller medverkan, eller att han inte kan upptäcka den och uttrycket utgör ett slags brott. I den meningen åtföljs van

Jordöversättning

Jordöversättning

Vi förklarar vad som är översättningen av jorden och konsekvenserna av denna rörelse. Den hastighet den når och jordens rotation. Översättelsens rörelse når en resa på 930 miljoner kilometer. Vad är översättningen av jorden? Jordens översättning är en av de rörelser som planeten gör och består av att gå runt solen. Det tar 365 dagar o

innovation

innovation

Vi förklarar vad innovation är och vilka saker som krävs för en innovation. Dessutom är dess relation till forskning och utveckling. Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Vad är innovation? Innovation definieras enligt Dictionary of the Royal Spanish Academy på två sätt: Det anses vara innovativt för att förändra allt genom att införa nyheter. Människor innov

medborgare

medborgare

Vi förklarar för dig vad en medborgare är och utvecklingen av denna term i historien. Dessutom vad det betyder att vara en bra medborgare. Människor som tillhör en specifik nation talas ofta om. Vad är en medborgare? Begreppet medborgare hänvisar till de som utövar sitt medborgarskap , ett villkor som kännetecknar den nämnda kategorin aktiviteter och som kan definieras som en serie erkännanden uttryckta i rättigheter och skyldigheter, både individuella och sociala. På vardagso

Olympiska spelen

Olympiska spelen

Vi förklarar för dig vad de olympiska spelen är och vad är deras ursprung och historia. Dessutom listar vi alla olympiska discipliner. OS går tillbaka till den grekiska antiken (runt 800-talet f.Kr.). Vad är de olympiska spelen? Olympiska spelen (olympiska spelen) (eller även de olympiska spelen ) är världens största internationella idrottsevenemang , där idrottare som representerar praktiskt taget alla tävlande tävlar. befintliga