• Wednesday August 5,2020

Kommunikation i organisationer

Vi förklarar vad kommunikation i organisationer är, dess betydelse och klassificering. Funktionerna som den uppfyller och element.

Organisationskommunikationen styrs av personalavdelningen.
 1. Vad är kommunikation i organisationer?

Kommunikationen i organisationerna har att göra med spridningen av meddelanden för att överföra insidan, prestationer och krav till medlemmarna som följer det . Även om det också kommunicerar utanför dörrarna och i detta fall tjänar det till att säkerställa att samhället också vet vad uppdragen, visionerna och målen för en organisation är. n.

I allmänhet är den person som ansvarar för organisationskommunikation personalavdelningen. Det är värt att notera att inte alla meddelanden är avsedda för alla kollaboratörer och inte heller kommunicerar på samma sätt i alla organisationslag. Meddelandena varierar beroende på nivån på pyr Pyramid till vilken man vill kommunicera: det är inte detsamma för dem som tar hierarkiska positioner som för dem som är i basen.

Det kan tjäna dig: Organisationskultur.

 1. Betydelsen av kommunikation i organisationer

Den organisatoriska kommunikationen gör det möjligt att känna till avdelningarna.

Kommunikation i organisationer är transcendental. Omfattningen av företagets mål beror till stor del på hur kommunikationen är.

Genom det är medarbetarna medvetna om de krav och mål som uppnås. Samtidigt tillåter kommunikation anställda att veta hur deras utveckling var inom företaget och hur prestationerna för varje avdelning har varit.

Dörrar utanför, organisationskommunikation är det verktyg som hjälper företag att utveckla den image de vill att samhället ska ha av sig själva.

 1. Kommunikationsformer i organisationer

Kommunikation i organisationer kan delas in i två stora grupper:

Intern kommunikation Det är utarbetandet och spridningen av meddelanden som sprids inom dörrar, det vill säga det är utformat för företagets anställda. Således skapas och upprätthålls kopplingar mellan personal, även om de inte ingår i samma område eller huvudkontor.

Inom denna typ av kommunikation kan du använda sociala nätverk, skyltar, chattar, e-post, rapporter, broschyrer, evenemang, möten, undersökningar, tal, cirkulärer.

I sin tur kan intern kommunikation vara:

 • Fallande. När meddelandet sprids från företagets högsta chefer för att nå baserna.
 • Uppåtgående. När meddelandet sprids av dem som ockuperar basen i organisationspyramiden till de som har högre positioner.

Extern kommunikation Det består av alla meddelanden som skickas och tas emot mellan organisationen och dess miljö. Med miljö kan du förstå både leverantörer och kunder, konkurrens och till och med samhället som helhet.

Generellt sett utanför försöker organisationen övertala mottagaren och skapa en god bild av sig själv. För det kan du vädja till reklam, broschyrer, callcenter, kontor, bland andra strategier.

 1. Funktioner för kommunikation i organisationer

Möten eller möten är ett bra sätt att integrera personal.

Olika funktioner kan identifieras i organisationernas kommunikation. Några av dem är:

 • Motivation. Om organisationen vill att samarbetarna ska prestera bättre och därmed uppnå målen kan kommunikationen inriktas i denna riktning. Till exempel informera dem om att om de når Ett visst mål kommer att få en viss ersättning eller förmån.
 • Information.När du vill uppdatera personalen om något, eller klargöra en viss rykt, kommunikation via mail, affischer eller möten, kan du peka i den riktningen.
 • Interaktion: Genom möten, möten eller sociala nätverk, för att ge några exempel, kan du sträva efter att kollaboratörer ska interagera med varandra. Många gånger är det ett bra sätt att integrera personal såväl som att skapa en viss identitet och brödraskap.
 • Kontroll Många gånger fortsätter vi från personalresurser till att utarbeta en reglering eller ett avtal som bestämmer hur anställda ska bete sig vid vissa tillfällen.
 • Feedback. Många gånger vill företaget inte bara skicka meddelanden från de högsta hierarkierna utan också att dess baser är de som rapporterar sina åsikter om olika frågor., sociala nätverk eller undersökningar kan vara ett bra alternativ för detta.
 1. Delar av kommunikation i organisationer

Liksom i alla typer av kommunikation är elementen som integrerar den följande:

 • Emittent Den medlem som ansvarar för utarbetandet och skickandet av meddelandet. I detta fall kan det till exempel vara personalavdelningen, ledaren för ett område eller kollaboratörer i en sektor.
 • Receiver. Vem tolkar meddelandet och kan vara samma som de skådespelare som nämns ovan. Det är att det i organisationer är mycket vanligt att avsändar- och mottagarroller växlar ständigt.
 • Meddelande. The innehåll som ska spridas.
 • Code. Uppsättningen av regler och symboler som används för att utarbeta meddelandet. Denna kod måste vara känd av avsändaren och mottagaren. Annars kan meddelandet inte tolkas korrekt.
 • Kanal. Det medium genom vilket meddelandet reser eller sprids. Det kan vara en skylt, en broschyr, ett e-postmeddelande eller ett tal, för att ge bara några exempel på det stora utbudet av kanaler mellan som kan användas av en organisation när man sprider ett meddelande.

Det kan tjäna dig: delar av kommunikation.


Intressanta Artiklar

gonorrhea

gonorrhea

Vi förklarar vad gonorré är, vilka är symptomen på denna sexuellt överförda sjukdom och behandlingarna för att bekämpa den. Sättet att förhindra gonorré är att använda en barriärmetod som konserveringsmedel. Vad är gonorré? Gonoré är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakar infektioner i könsorganen, halsen och ändtarmen . Denna sjukdom är vanl

Arbetskontrakt

Arbetskontrakt

Vi förklarar vad ett arbetsavtal är och vilka typer av kontrakt som finns. Dessutom, vad är anställningsavtalslaget och dess delar. Anställningsavtalet är ett juridiskt avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Vad är ett anställningsavtal? Ett juridiskt dokument där ett avtal formaliseras mellan en arbetsgivare (entreprenör, butiksägare, organisationschef etc.) och en a

vänskap

vänskap

Vi förklarar vad vänskap är och vilka typer av vänskap som finns. Dessutom är vikten av denna typ av relation och fraser om vänskap. Vänskap liknar kärlek, men saknar romantiska konnotationer. Vad är vänskap? Vänskap kallas ett slags affektivt förhållande mellan två personer , där en viss grad av kamratskap, förtroende och hjärtlighet, mycket liknar kärlek, men saknar konnotationerna rom nticas. I princip manife

Kemisk lösning

Kemisk lösning

Vi förklarar vad en kemisk lösning är och dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom, hur det klassificeras och vad är koncentrationen. En kemisk lösning är en homogen blandning av två eller flera ämnen. Vad är en kemisk lösning? En homogen blandning av två eller flera ämnen vars bindning sker i en sådan grad att de modifieras eller hänvisas till kallas en kemisk lösning. De förlorar s

skadliga program

skadliga program

Vi förklarar vad skadlig programvara är och vilka typer av skadlig programvara som finns. Dessutom var det kommer från och hur vi kan skydda oss mot denna programvara. Malware infiltrerar ett datorsystem och utför dolda aktiviteter. Vad är skadlig programvara? Inom datavetenskap förstås skadlig programvara (sammandragning på engelska av skadlig programvara , det vill säga skadligt program) till olika programformer. skadlig

HTML

HTML

Vi förklarar vad HTML är, vad det är för och dess historia. Dessutom hur detta språk fungerar och vad är HTML-taggar. Den första versionen av HTML-koden dök upp 1991. Vad är html? HTML står för HyperText Markup Lenguage, vilket betyder HyperText Markup Language. Detta är namnet på det programmeringsspråk som används vid utarbetandet av webbsidor och som fungerar som referensstandard för kodning och strukturering av dem, genom en kod med samma namn (html). W3C eller Worl