• Friday November 27,2020

Kommunikation i organisationer

Vi förklarar vad kommunikation i organisationer är, dess betydelse och klassificering. Funktionerna som den uppfyller och element.

Organisationskommunikationen styrs av personalavdelningen.
 1. Vad är kommunikation i organisationer?

Kommunikationen i organisationerna har att göra med spridningen av meddelanden för att överföra insidan, prestationer och krav till medlemmarna som följer det . Även om det också kommunicerar utanför dörrarna och i detta fall tjänar det till att säkerställa att samhället också vet vad uppdragen, visionerna och målen för en organisation är. n.

I allmänhet är den person som ansvarar för organisationskommunikation personalavdelningen. Det är värt att notera att inte alla meddelanden är avsedda för alla kollaboratörer och inte heller kommunicerar på samma sätt i alla organisationslag. Meddelandena varierar beroende på nivån på pyr Pyramid till vilken man vill kommunicera: det är inte detsamma för dem som tar hierarkiska positioner som för dem som är i basen.

Det kan tjäna dig: Organisationskultur.

 1. Betydelsen av kommunikation i organisationer

Den organisatoriska kommunikationen gör det möjligt att känna till avdelningarna.

Kommunikation i organisationer är transcendental. Omfattningen av företagets mål beror till stor del på hur kommunikationen är.

Genom det är medarbetarna medvetna om de krav och mål som uppnås. Samtidigt tillåter kommunikation anställda att veta hur deras utveckling var inom företaget och hur prestationerna för varje avdelning har varit.

Dörrar utanför, organisationskommunikation är det verktyg som hjälper företag att utveckla den image de vill att samhället ska ha av sig själva.

 1. Kommunikationsformer i organisationer

Kommunikation i organisationer kan delas in i två stora grupper:

Intern kommunikation Det är utarbetandet och spridningen av meddelanden som sprids inom dörrar, det vill säga det är utformat för företagets anställda. Således skapas och upprätthålls kopplingar mellan personal, även om de inte ingår i samma område eller huvudkontor.

Inom denna typ av kommunikation kan du använda sociala nätverk, skyltar, chattar, e-post, rapporter, broschyrer, evenemang, möten, undersökningar, tal, cirkulärer.

I sin tur kan intern kommunikation vara:

 • Fallande. När meddelandet sprids från företagets högsta chefer för att nå baserna.
 • Uppåtgående. När meddelandet sprids av dem som ockuperar basen i organisationspyramiden till de som har högre positioner.

Extern kommunikation Det består av alla meddelanden som skickas och tas emot mellan organisationen och dess miljö. Med miljö kan du förstå både leverantörer och kunder, konkurrens och till och med samhället som helhet.

Generellt sett utanför försöker organisationen övertala mottagaren och skapa en god bild av sig själv. För det kan du vädja till reklam, broschyrer, callcenter, kontor, bland andra strategier.

 1. Funktioner för kommunikation i organisationer

Möten eller möten är ett bra sätt att integrera personal.

Olika funktioner kan identifieras i organisationernas kommunikation. Några av dem är:

 • Motivation. Om organisationen vill att samarbetarna ska prestera bättre och därmed uppnå målen kan kommunikationen inriktas i denna riktning. Till exempel informera dem om att om de når Ett visst mål kommer att få en viss ersättning eller förmån.
 • Information.När du vill uppdatera personalen om något, eller klargöra en viss rykt, kommunikation via mail, affischer eller möten, kan du peka i den riktningen.
 • Interaktion: Genom möten, möten eller sociala nätverk, för att ge några exempel, kan du sträva efter att kollaboratörer ska interagera med varandra. Många gånger är det ett bra sätt att integrera personal såväl som att skapa en viss identitet och brödraskap.
 • Kontroll Många gånger fortsätter vi från personalresurser till att utarbeta en reglering eller ett avtal som bestämmer hur anställda ska bete sig vid vissa tillfällen.
 • Feedback. Många gånger vill företaget inte bara skicka meddelanden från de högsta hierarkierna utan också att dess baser är de som rapporterar sina åsikter om olika frågor., sociala nätverk eller undersökningar kan vara ett bra alternativ för detta.
 1. Delar av kommunikation i organisationer

Liksom i alla typer av kommunikation är elementen som integrerar den följande:

 • Emittent Den medlem som ansvarar för utarbetandet och skickandet av meddelandet. I detta fall kan det till exempel vara personalavdelningen, ledaren för ett område eller kollaboratörer i en sektor.
 • Receiver. Vem tolkar meddelandet och kan vara samma som de skådespelare som nämns ovan. Det är att det i organisationer är mycket vanligt att avsändar- och mottagarroller växlar ständigt.
 • Meddelande. The innehåll som ska spridas.
 • Code. Uppsättningen av regler och symboler som används för att utarbeta meddelandet. Denna kod måste vara känd av avsändaren och mottagaren. Annars kan meddelandet inte tolkas korrekt.
 • Kanal. Det medium genom vilket meddelandet reser eller sprids. Det kan vara en skylt, en broschyr, ett e-postmeddelande eller ett tal, för att ge bara några exempel på det stora utbudet av kanaler mellan som kan användas av en organisation när man sprider ett meddelande.

Det kan tjäna dig: delar av kommunikation.


Intressanta Artiklar

subst

subst

Vi förklarar vad ett substantiv är och hur denna grammatiska kategori kan klassificeras. Dessutom kön och antal substantiv. En boll är ett exempel på ett vanligt substantiv. Vad är ett substantiv? Ett substantiv är en grammatisk kategori eller ordklass som används för att namnge ett objekt eller ett ämne . Tidigare

organisation

organisation

Vi förklarar vad en organisation är och vilka typer av organisationer som finns. Dessutom, hur är dess strukturer, mål, storlekar och mer. Organisationer kan vara med eller utan vinst. Vad är en organisation? En organisation är ett socialt system , bildat för att uppnå samma mål gemensamt. Liksom alla system kan det ha interna delsystem, som har specifika uppgifter tilldelade. Organis

Erbjudandets lag

Erbjudandets lag

Vi förklarar vad erbjudandelagen är och vad leveranskurvan är för. Dessutom lagen om efterfrågan och vilka faktorer som avgör den. Leveranslagen rättfärdigar kvantiteten på en produkt på marknaden. Vad är lagen om leverans? Det är känt som lagen om erbjudandet, en ekonomisk och kommersiell princip som motiverar den tillgängliga kvantiteten på marknaden för en viss produkt (det vill säga dess erbjudande), baserat på dess krav. av konsumenter (

nätverk

nätverk

Vi förklarar vad ett nätverk är och vilka typer av nätverk som finns. Dessutom de olika topologierna och elementen som komponerar den. Nätverken har sändningsprocesser och mottagning av meddelanden. Vad är ett nätverk? Inom datavetenskap förstås det som ett nätverk (vanligtvis ett datornätverk) till sammankopplingen av ett visst antal datorer (eller datorer). nätverk i

undernäring

undernäring

Vi förklarar vad undernäring är och vad är konsekvenserna av undernäring hos barn. Dessutom hur man förhindrar undernäring. Underernäring kan orsakas av dålig absorption av näringsämnen. Vad är undernäring? Undernäring avser en dålig diet, en dålig diet när det gäller kalorier, näringsämnen, proteiner, järn och andra ämnen som är nödvändiga för kroppen. Underernäring kan också

CMIC

CMIC

Vi förklarar vad komiken är och historien för denna form av konstnärligt uttryck. Dessutom de olika typerna av serier och deras särdrag. Serien är en form av konstnärligt uttryck och i sin tur ett kommunikationsmedel. Vad är komiken? Termen ` ` commic '' är ett accepterat lån av det engelska språket ( komisk , det vill säga '' roligt ''), som idag förstås som utan Uppmuntran till historisk historia eller till och med grafisk roman. I vilket fal