• Monday September 26,2022

Effektiv kommunikation

Vi förklarar vad effektiv kommunikation är och vilka delar det är. Dessutom varför det är så viktigt och några exempel.

Det är mycket viktigt att emittenten vet tydligt vad han vill sända.
 1. Vad är effektiv kommunikation?

Effektiv kommunikation är en där avsändaren och mottagaren kodar ett meddelande i motsvarande form . Således överförs meddelandet framgångsrikt: mottagaren förstår innebörden och avsikten med det utfärdade meddelandet.

För att effektivisera kommunikationen är det mycket viktigt att emittenten tydligt vet vad han vill överföra och att han är medveten om egenskaperna hos den person eller de personer till vilka Jag vill skicka det för att formulera meddelandet på bästa möjliga sätt.

I effektiv kommunikation måste avsändaren vara eller åtminstone visas För detta är nyckeln att visa att du förstår, att det är en auktoriserad röst om vad som kommuniceras. Samtidigt måste det överföras på bästa möjliga sätt, med tydliga och exakta begrepp, så att det inte finns några missförstånd eller felaktiga tolkningar.

Å andra sidan bör meddelandet formulerat av emittenten inte bara vara rationellt, inte bara känslomässigt utan kombinera båda dimensioner. På detta sätt kan de som inte berörs av känslomässiga element övertygas av de rationella och vice versa. Men dessutom kan det vara en bra strategi att fånga meddelandemottagarens uppmärksamhet.

Se även: Interpersonell kommunikation.

 1. Delar av effektiv kommunikation

Kanalen är det fysiska mediet genom vilket meddelandet sänds.

Inom effektiv kommunikation - som i alla typer av kommunikation - finns det vissa element som komponerar den. Några av dem är:

 • Emittent. Den eller de personer som producerar och skickar meddelandet.
 • Receiver. Den eller de personer som tar emot och tolkar meddelandet.
 • Code. En uppsättning regler och tecken som avsändaren använder för att producera sitt meddelande och måste också vara känt av mottagaren för att tolka det.
 • Channel. Det fysiska mediet genom vilket meddelandet sänds, som går från avsändaren till mottagaren.
 • Meddelande. Objektet som kommunicerar. Det formuleras och skickas av avsändaren och tas emot och tolkas av mottagaren.
 • Referent. Det elementet, situationen eller händelsen som det hänvisar till eller "hänvisar till" meddelandet.
 • Situation. Det sammanhang där avsändaren överför sitt meddelande och i vilket mottagaren tar emot det. För båda slutar situationen med att påverka eller till och med konditionera hur det formuleras och i vilket budskapet tolkas. Situationen kanske inte kan delas av båda.
 • Buller. Alla typer av störningar som påverkar något av de element som är involverade i kommunikationen och därmed påverkar den. När det finns ett brus - eller flera - är kommunikationen inte effektiv.
 1. Betydelsen av effektiv kommunikation

Ett väl utformat meddelande kan översätta till en högre försäljningsvolym.

Vikten av effektiv kommunikation syns tydligt i affärsmiljön där du kan göra en skillnad när det gäller att främja produktivitet men också för team och personalresurser att fungera korrekt och på ett komplementärt sätt.

Inom det akademiska området är till exempel korrekt överföring av innehållet som beskrivs i en avhandling relevant för allmänheten att förstå vad forskningen bestod av och vilka slutsatser som gällde den.

I politiken är att uppnå ett tydligt och övertygande budskap nyckeln till attröster och nå enighet när man genomför en åtgärd. Ineffektiv kommunikation kan vara olycklig för många medborgare.

På kommersiell nivå gör kommunikation också en skillnad: ett väl utformat meddelande kan översätta till högre försäljningsvolym .

 1. Exempel på effektiv kommunikation

En effektiv kommunikation kan specificeras med olika rutter eller kanaler. Några exempel kan vara:

 • Skriftlig kommunikation. Här kan vi hitta en universitetsavhandling där författaren förklarar om en tidigare utredning och når en slutsats.
 • Muntlig kommunikation Diskussionen om en politiker kan vara ett exempel när han argumenterar varför det bör röstas om i en offentlig handling.
 • Gesticulacin. Genom signaler eller gester kommunicerar avsändaren något, till exempel där föraren av en bil kan parkera och hur man gör det.
 1. Effektiv kommunikation i företag

Effektiv kommunikation är ett viktigt verktyg när man motiverar personal.

Effektiv kommunikation är avgörande i företag. Rätt överföring av ett meddelande beror på dess produktivitet, såväl som personalens korrekta funktion och som helhet, i alla led.

Effektiv kommunikation hjälper till att skapa förtroende mellan mänskliga resurser och vet också tydligt vilka mål och mål att följa för att välja rätt väg för det

Effektiv kommunikation är ett viktigt verktyg för att motivera personal och få dem att känna sig del av teamet.

Effektiv kommunikation hjälper också till att skapa mer horisontella strukturer där alla kan lyssna och höras, vilket är nyckeln, speciellt för nya generationer, som är b Sök efter ständig feedback .

Effektiv kommunikation i alla organisationer kommer emellertid alltid att bero på dess ledare, vilket bör vara den första som implementerar den. Det är också viktigt att du vet vilken som är den bästa kanalen för detta, liksom den lämpligaste tiden.

När man väljer ledare måste kommunikationsfärdigheter beaktas.

 1. Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation är den som överförs på ett tydligt sätt . Detta gäller inte bara innehållet i kommunikationen utan också de medföljande elementen, såsom gester och ljud.

Assertiv kommunikation åtföljs dessutom alltid av empati av den som producerar den. Idén med assertiv kommunikation är alltid att skapa ett uppriktigt och oföränderligt klimat. konflikter mellan parterna.

Följ i: assertiv kommunikation.


Intressanta Artiklar

Rationell kunskap

Rationell kunskap

Vi förklarar vad rationell kunskap är, vilka typer av kunskap som den omfattar. Dessutom dess egenskaper och några exempel. Rationell kunskap uppstår från analysen av verklighetens fenomen. Vad är rationell kunskap? Rationell kunskap är allt vi kan få genom användning av mänskligt förnuft , det vill säga genom mental förståelse av fenomenen med verklighet som fångar våra sinnen och deras analys enligt igenkännbara, påvisbara, förståelige metoder. Detta innebär att

spyware

spyware

Vi förklarar vad spionprogram är och hur du skyddar dig mot denna skadlig programvara. Dessutom hur man tar bort det och hur anti-spyware fungerar. Spyware är avsett att samla in information och skicka den till tredje part. Vad är spionprogram? Det är känt inom datavetenskap som ` ` spyware '' eller `` spyware '' för en typ av skadlig programvara (skadlig programvara) som fungerar i ett datorsystem på ett osynligt sätt och samlar in information Tekniskt, personligt eller konfidentiellt och skicka det via Internet till tredje part, utan datoranvändarens godkännande. Den här t

population

population

Vi förklarar vad som är befolkning, vad är de olika betydelserna för detta begrepp och de studier som genomförs i detta avseende. För sociologin är befolkningen en uppsättning människor eller saker som kan analyseras. Vad är befolkningen? Befolkningsbegreppet har sitt ursprung i den latinska termen ” populat o” , och avser en bildad grupp människor som bor på en viss plats eller region . Det är värt at

utbildning

utbildning

Vi förklarar för dig vad som är bildandet och vad är ursprunget till detta begrepp. Dessutom de olika formationer som finns. Militärträning tränar män fysiskt och känslomässigt. Vad är träning? Termen formation kommer från det latinska "formatet" och hänvisar till form något , till utseendet och externa egenskaper hos saker. Det finns fle

ritning

ritning

Vi förklarar vad ritningen är och varför det är ett uttrycksverktyg. Typer av ritningar och element som används. Konstnären utför ett mentalt verk före ritningen. Vad är ritning? Ritning är konst och teknik för ritning . Genom att rita handlingen fångas en bild på ett papper, en duk eller något annat material med olika tekniker. Ritningen är

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation

Vi förklarar vad assertiv kommunikation är och vilka är dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom klassificering, tekniker och exempel. Assertiv kommunikation drar fördel av faktorer som är typiska för den kommunikativa processen. Vad är assertiv kommunikation? Vi kallar assertiv kommunikation till de kommunikationsformer som är utformade eller avsedda att förmedla ett budskap mycket mer effektivt , och dra nytta av faktorer i den kommunikativa processen och andra som, till och med är externa, , följa med den och påverka dess effektivitet. Kom ihåg a