• Friday December 3,2021

Asteroidbälte

Vi förklarar vad asteroidbältet är och vad som är avståndet till solen. Dessutom teorier om hur det har sitt ursprung.

Asteroidbältet består av flera miljoner himmelkroppar.
  1. Vad är asteroidbältet?

Det är känt som asteroidbältet eller huvudbältet till ett område i vårt solsystem som ligger mellan J piter och Mars rbiter, det vill säga separera de inre planeterna från de yttre . Det kännetecknas av att hysa en mängd steniga astronomiska föremål, oregelbundet formade och av olika storlekar, kända som asteroider, och åtföljs av dvärgplaneten Ceres.

Namnet på huvudbältet ges för att skilja det från andra grupper av rymdobjekt i solsystemet, till exempel Kuiper Belt, som ligger bakom Neptuns bana; eller som Oort Cloud, i solsystemets gränser, nästan ett år sedan från solen.

Asteroidbältet består av flera miljoner himmelkroppar, indelade i tre typer: kol (typ-C), silikat (typ-S) och metall (typ-M) . De största föremålen är fem: spadar, Vesta, Higia, Juno och de största av alla: Ceres, klassificerad som en dvärgplanet, med en diameter på 950 km. Dessa objekt utgör mer än hälften av huvudbältets massa, vilket motsvarar bara 4% av månens massa (0, 06% av jordens massa).

Även om de i representationerna visas nära och bildar ett kompakt moln, är sanningen att dessa asteroider är så långt ifrån varandra, att det skulle vara svårt att navigera i det rymdområdet och stöta på några . Å andra sidan, på grund av de vanliga orbitalsvängningarna som de presenterar, på grund av deras eventuella tillvägagångssätt till J piterbanan (och därför på grund av effekterna av deras allvar), lämnar många asteroider set och kastas till yttre rymden, eller till och med mot några av de inre planeterna.

Se även: Astro.

  1. Asteroidbältesavstånd från solen

Objekten som utgör Asteroidbältets bana mellan J piter och Mars, mellan 2, 1 och 3, 4 Astronomiska enheter (AU) av solen, det vill säga mellan 314.155.527 och 508.632.758 kilometer från Astro King.

  1. Asteroide Bälte Ursprung

Asteroidbältet kan vara en del av den protosolära nebulosan.

Den mest accepterade teorin angående ursprunget till asteroidbältet är en del av den protosolära nebulan från vilken hela solsystemet kom. Det vill säga, det kan mycket väl vara resultatet av spridd materia som inte lyckades bilda en större kropp, delvis på grund av störningen av gravitationella vågor från Jupiter, den största planeten i solsystemet. Detta skulle ha fått stenfragmenten att krascha in i varandra eller utvisa dem i rymden och överleva på ett sätt som endast är 1% av den ursprungliga totalmassan.

Äldre hypoteser tyder på att asteroidbältet skulle ha varit någon planet bildad av den primitiva nebulosan, men att det hade förstörts av någon orbital påverkan eller av inre explosioner. Emellertid verkar den här hypotesen osannolik med tanke på bältets låga massa i motsats till de mycket höga energimängderna som skulle behövas för att spränga en planet på det sättet.


Intressanta Artiklar

kvinnomord

kvinnomord

Vi förklarar vad feminicid eller femicid är, dess orsaker och dess relation till machismo. Dessutom är situationen för feminicider i Mexiko. Femicid är mordet på en kvinna för det enkla faktum att vara en kvinna. Vad är en femicid? När vi talar om feminicid eller femicid menar vi mordet på en kvinna helt enkelt för att hon är en kvinna . Det är ett

affärsman

affärsman

Vi förklarar vad en entreprenör är och varifrån detta koncept uppstår. Dessutom, vilka typer av företagare och vad är deras roll. Ordet entreprenör kommer från termen franc s entrepeneur. Vad är en entreprenör? Entreprenören eller entreprenören (från latin prehendere , fångst) är den personen som har den strategiska kontrollen över ett ekonomiskt företag , fattar besluten relaterade till att sätta produktionsmålen, fastställa medel mer adekvat för att uppnå dessa mål och organisera administrationen. Inte varje företagare

ICT

ICT

Vi förklarar vad som är informationsteknologi och kommunikation och vad de är till för. Fördelar, nackdelar och exempel. IKT tillåter omedelbar kommunikation idag oavsett avstånd. Vad är IKT? När vi talar om IKT eller informationsteknologi och kommunikation , hänvisar vi till en mångfald grupp praxis, kunskap och verktyg kopplade till konsumtion och överföring av information och utvecklats från den svindlande teknologiska förändringen som mänskligheten har genomgått under de senaste decennierna, särskilt till följd av utseendet på Internet. Det finns inget tyd

galenskap

galenskap

Vi förklarar vad galenskap är och hur denna patologi utvecklats genom historien. Galenskapen i samhället och dess symptomatologi. Galenskap betraktas som berövande av bedömning eller användning av förnuft. Vad är galenskap? Galenskap består av en patologi eller störning av mentala förmågor . Det defini

Speciell värme

Speciell värme

Vi förklarar vad specifikt värme är och vilka enheter det är. Dessutom de formler som den använder och några exempel. Den specifika värmen varierar beroende på materiens fysiska tillstånd. Vad är specifik värme? I fysiken förstås specifik värme , specifik värmekapacitet eller specifik värmekapacitet som den mängd värme som ett ämne eller ett termodynamiskt system är kan absorbera innan temperaturen ökar i en enhet. Det vill säga, spec

förhistoria

förhistoria

Vi förklarar vad förhistoria är, perioder och stadier där den är uppdelad. Dessutom hur förhistorisk konst var och hur historia är. Förhistorien organiserar primitiva samhällen som fanns före forntida historia. Vad är förhistoria? Traditionellt förstår vi genom förhistorien den tidsperiod som har gått sedan uppkomsten av de första homididerna på jorden, det vill säga människans förfader Homo sapiens , fram till de första komplexa samhällena i det senare och framför allt till uppfinningen av skrift, en händelse som inträffade först i Mellanöstern, omkring 3300 f.Kr. Ur akademisk synvinkel