• Friday May 29,2020

Visuell konst

Vi förklarar vad Visual Art är, dess historia och vad denna konstnärliga disciplin är för. Dessutom hur den klassificeras och dess egenskaper.

Visual Arts omfattar tekniker av traditionell plastkonst och andra nya.
 1. Vad är den visuella konsten?

Den visuella konsten hänvisar till en uppsättning tekniker och konstnärliga discipliner som sträcker sig från traditionell plastkonst till de mest innovativa och okonventionella trenderna som drar nytta av den nya tillgängliga tekniken, till exempel digital konst, urban konst och andra som uppstod under det tjugonde århundradet och vad som händer med XXI.

Dessa termer används för att insistera på den gemensamma dimensionen som omfattar så många olika tekniker och resurser, och det är visuellt, förstått som vad som kräver uppmärksamhet från åskådare att förstå genom ögonen detaljerna som utgör verket.

Men denna term kan vara lite godtycklig om vi anser att i fall som videokonst också andra sinnen är inblandade .

Listan över visuell konst är stor och omfattar traditionella och nya tekniker, även med vissa vetenskaper som prestanda, som berövar den visuella uppfattningen. av de konstnärliga evenemangen.

I den meningen har det fungerat som ett studieobjekt för tolkningsdiscipliner som psykologi ( gestalt ), intresserad av hur vi uppfattar verkligheten och organiserar den mentalt.

I den meningen är den visuella konsten noga uppmärksam på dynamiken i dess verk mellan bakgrunden och figuren som representeras, mellan konturen, tendenser till elementens gruppering. och hur humör, statiska eller till och med etiska effekter genereras kring vad som uppfattas.

Det kan tjäna dig: Konstverk.

 1. Visuell konstens historia

Traditionell plastkonst har sin egen historia, eftersom de kommer från de äldsta tiderna av mänskligheten, särskilt målning och skulptur. Men efter den förändring i det teknologiska paradigmet som den industriella revolutionen och de efterföljande teknologiska revolutionerna under det tjugonde århundradet betydde, finns det idag moderna aspekter som fotografi eller film, och ännu nyare som videokonst, net.art (konst på Internet), landkonst eller händelse eller performance . Den visuella konstens historia är en allt djärvare innovation.

 1. Vad är visuell konst för?

Visuell konst kan öppna ögonen när det gäller vissa betydelser som inte beaktas.

Låt oss komma överens om att konst, som Oscar Wilde sa, är värdelös. Det vill säga, den har inte ett praktiskt verktyg, det är inte ekonomiskt utbytbart och fungerar inte heller för att reparera kaminen när den skadas på vintern.

Visuell konst har emellertid ofta dekorativa tillämpningar i hem, byggnader eller helt enkelt i staden, som stadskonst ( gatukonst ) som kan ge tittaren en viss känsla av harmoni eller tvärtom öppna sina ögon när det gäller vissa betydelser som Normalt överväger han inte ens.

 1. Klassificering av visuell konst

Visuell konst är många och det inkluderar åtminstone följande kategorier:

 • Traditionell plastkonst : målning, skulptur, arkitektur, teckning, gravering.
 • 1900-talets visuella konst : fotografi, film, kinetisk konst, abstrakt konst, landskonst (konst med jorden eller marken själv), stadskonst, graffiti, performance.
 • Digital eller nyålderskonst: videokonst (multimediakonst), net.art, digital konst, fanart och anläggningar (sammansättning av skulptur, målning och olika plastelement runt ett givet rum).
 1. Egenskaper hos visuell konst

Visual Arts kan använda tekniker, former eller traditioner och kombinera dem med andra.

Visuell konst, förstått som en global kategori, har följande egenskaper:

 • Transdisciplinaritet. Denna term innebär att den visuella konsten flyttar mellan olika discipliner, istället för att fastna i en eller respektera gränserna between mellan dem. I princip kan du använda vilken teknik, form eller tradition som helst och kombinera den med något annat som är bekvämt.
 • Det tenderar att ansluta sig. Den visuella konsten tenderar att återvinna tidigare och traditionella trender och utforskningar och sätta upp dem med nya skikt av mening genom ingripanden och ironiska vändningar.
 • Det är en global konst. Den hanteras mycket bra i den heterogena och förorenade fantasin om globalisering, där få saker betraktas som pure eller inmovable och Värde blandning och våg.
 • Hantera exponeringsstrategier . Han är inte nöjd med museer och kontrollerade utrymmen, men invaderar urbana, går ut på jakt efter åskådaren och kräver ofta av honom ett visst samarbete eller en viss komplicitet för att bilda verket.

Intressanta Artiklar

Ocano

Ocano

Vi förklarar vad havet är och vad som är skillnaderna mellan havet och havet. Dessutom, vad är det största havet i världen. Haven upptar tre fjärdedelar av planeten Jorden. Vad är havet? När vi talar om 'berätta', menar vi en enorm förlängning av saltvatten som skiljer två andra kontinenter . Det här är

geografi

geografi

Vi förklarar vad geografin är, vad är dess undersökningsobjekt och dess grenars egenskaper. Dessutom dess vetenskaper. Geografi studerar aspekter av vår planet förknippade med naturen och människan. Vad är geografin? Geografi är den samhällsvetenskap som ansvarar för beskrivningen och grafisk representation av planeten Jorden . Han är in

laglighet

laglighet

Vi förklarar vad som är laglighet och hur är lagligheten i regeringar. Dessutom de typer av laglighet som finns. Legalitet är allt som görs inom ramen för den skriftliga lagen. Vad är laglighet? Laglighetsprincipen, eller även känd som lagens överlägsenhet, definieras som lagens prevalens mot annan verksamhet eller handling som innehar offentlig makt . Det vill

calora

calora

Vi förklarar vad en värme är och hur detta energivärde mäts. Dessutom vad de är till för och en lista över måltider med kalorierna. Kalorierna blev mycket populära under andra hälften av 1900-talet. Vad är en värme? När vi hör om kalorier, måste vi förstå med termen en mer eller mindre informell enhet av energi i maten , och det förstås genom att jämföra dem med kapaciteten t med tanke på att användningen av värme som term inte är kompatibel med något formellt enhetssystem, uttrycker det ofta en energikvantitet. Tvetydig, obestämd etik.

remskiva

remskiva

Vi förklarar vad en remskiva är och vilken historia denna maskin har. Dessutom de typer av remskivor som finns och de delar som komponerar den. En remskiva överför kraft och fungerar som en dragmekanism. Vad är en remskiva? Det är känt som en " remskiva" till en enkel maskin konstruerad för att överföra kraft och fungera som en dragmekanism , vilket minskar mängden kraft som krävs för att flytta eller upphöra en vikt i luften Det består av ett hjul som vrider sig på en central axel och är försedd med en kanal i dess periferi genom vilken ett rep passerar. Remskivan kan oc

säkerhet

säkerhet

Vi förklarar vad säkerhet är och vad som är viktigt. Dessutom, vilka typer av säkerheter vet vi och vilken funktion försäkring har. Lås är säkerhetsverktyg som används dagligen. Vad är säkerhet? Begreppet säkerhet kommer från det latinska " securitas ", vilket innebär att du har kunskap och säkerhet om något. Säkerhet avser f