• Friday June 5,2020

Scenekonst

Vi förklarar vad som är Performing Arts och historien för dessa konstnärliga framställningar. De typer som finns och deras element.

De vetenskapliga framställningarna kan eller inte kan involvera allmänheten i deras utveckling.
 1. Vad är scenkonst?

Det är känt som `` Scenic Arts '' för alla de som är avsedda för en vetenskaplig representation, det vill säga för en iscensättning, för en iscensättning. Således alla konstnärliga former av massutställning som film, teater, dans, balett, musik, performance och alla de som kräver ett utrymme escnico.

Dessa scenarier kan inträffa i byggnader som är speciellt designade för detta ändamål, såsom teatrar, utställningslokaler och mångsidiga rum, eller de kan dra nytta av urbana eller arkitektoniska utrymmen. unik av offentlig karaktär, som det händer i gateshower som cirkus eller konstkomedi.

Även icke-konstnärliga former som parader, religiösa processioner, folkfestivaler eller karnevaler har en mycket tydlig skandisk dimension och beaktas ofta av Scenic Arts.

De vetenskapliga framställningarna är å andra sidan flyktiga (de inträffar i realtid) och kan kanske inte involvera allmänheten i deras utveckling, särskilt i fall av gatusteater där det inte finns någon n typ av uppsättning design.

I alla fall tenderar Scenic Arts att anpassa sig till det utrymme som representeras av och kräver vanligtvis inte mycket mer än skådespelarna och allmänheten, eftersom de förstnämnda anställer sina egen kropp på scenen som instrumentet för att producera den önskade estetiska effekten, vilket är uppenbart när det gäller balett eller samtidsdans.

Se även: Konst.

 1. Performing Arts historia

Performing Arts har en viktig historisk bakgrund, allt från kampanjritualerna för vårfirandet, till den grekiska tragedin och Panhellenic Games of Ancient Greece, eller Floral Games i det senare Romerska riket och Christian Sacred Theatre.

Dessa typer av representationer har alltid varit centrala för nationernas kulturliv, eftersom de, särskilt teatern, har en viktig politisk dimension.

Det antas från rockbilder och andra bevis att musik först skulle ha dykt upp, sedan dans och slutligen teater som en komplex form av det senare. Dess senaste aspekter är de som ligger nära biografen, vars filmteknik inte skulle uppfinnas förrän på 1800-talet.

 1. Typer av scenkonst

Dansen består av att flytta kroppen estetiskt till bakgrundsmusikens rytm.

Performing Arts involverar följande manifestationer:

 • Teaterkonst Teatern har under hela mänsklighetens historia varit en av de mest kultiverade scenkonsterna och av större politisk betydelse, med tanke på dess förmåga att samla massor och leverera ett budskap bakom iscenesättningen av en berättelse, verklig eller fiktiv. I sin scenering finns det vanligtvis lån från andra scenkonster (sång, dans) och även från litteratur (manus).
 • Dance. Oavsett om det är klassisk balett, samtidsdans eller till och med folkdans, den består av att iscensätta kroppen som rör sig estetiskt till bakgrundsmusikens rytm. Denna konstnärliga form är en av de mest primitiva av mänskligheten och uppfyllde enastående rituella syften.
 • Musik. En autonom konst samtidigt som en scenisk konst, är en av de mest komplexa och förhöjda estetiska former som finns, eftersom den uppnås med hjälp av ljud gjorda med olika instrument och orkestrerade av en dirigent, som producerar symfonier av olika komplexitet och längd som väcker olika känslor och intryck.
 • Circo. I de så kallade cirkuskonsterna ingår okonventionell iscensättning, som jonglering, clowner, prestidigitatorer, etc. Detta är arvet från den legendariska romerska cirkusen, som har införlivats mycket mindre aggressiva och mer estetiskt överraskande element, men fortfarande har en viss risk och till och med tillhörande magi.
 • Föreställningar. De andra mer eller mindre definierade aspekterna kan betraktas som föreställningar, det vill säga improvisationer eller handlingar som är beredda att ”inträffa” mitt i allmänheten eller på en gata eller offentlig plats, till exempel flashmobs (spontana dansar organiserade i hemlighet).
 1. Vilka är elementen i scenkonst?

Performing Arts kräver inte för många element, vilket kan vara tre:

 • Aktörer. Det verkligen oumbärliga för varje representation är skådespelarna eller dansarna, som använder sin kropp på scenen för att få en estetisk effekt. Det kan sägas att i scenkonsten visas en eller flera konstnärligt utbildade organ.
 • Offentligt . En annan oumbärlig faktor, eftersom en representation inte kan inträffa utan en publik som funderar på det, vare sig det är av något slag.
 • Scenario. Som vi sade tidigare kan en scen vara en teater eller en performancehall, eller det kan vara gatan, en improviserad scen eller ett offentligt torg.
 • Föremål. Ofta har de vetenskapliga konstnärerna stöd av föremål, antingen som en scone-dekoration eller som deltagare i föreställningen, eller helt enkelt som ett tekniskt hjälpmedel för att producera effekten. önskad (som stylter, coturnos, etc.)

Intressanta Artiklar

uppriktighet

uppriktighet

Vi förklarar för dig vad uppriktighet är och hur detta värde kan tas som något negativt. Dessutom, hur är uppriktighet hos barn. Att vara ärlig innebär att man är trogen mot vad man är. Vad är uppriktighet? Uppriktighet är ett mycket viktigt värde hos människor, eftersom det är förmågan att inte missa sanningen . Att vara en upp

Folkkonst

Folkkonst

Vi förklarar vad populärkonst är och vilka typer av populärkonst som finns. Dessutom dess vikt, egenskaper och konkreta exempel. Folkkonst spelar en viktig roll i utformningen av nationella identiteter. Vad är folkkonst? Det är inte lätt att definiera populärkonst, eller dess motsatta kategori, elit- eller elitkonsten. Dessa

symbios

symbios

Vi förklarar vad symbios är och vilka typer av symbios som finns. Dessutom exempel och hur symbios utvecklas i psykologin. I symbios, konkurrerar individer eller delar naturens resurser. Vad är symbios? I biologi är symbios det sätt på vilket individer av olika arter förhåller sig till varandra och får åtminstone en av de två fördelarna . Symbios ka

Kemiskt element

Kemiskt element

Vi förklarar vad ett kemiskt element är, dess egenskaper och olika exempel. Dessutom den periodiska tabellen och de kemiska föreningarna. Varje kemiskt element (som guld, silver och koppar) har särskiljande egenskaper. Vad är ett kemiskt element? Ett kemiskt element är var och en av de grundläggande materieformerna . Den p

Administrationskontroll

Administrationskontroll

Vi förklarar vad som är kontrollen i administrationen och vilka faser i kontrollprocessen. Dessutom typerna av administrativ kontroll. Kontroll vid administration utvärderar effektiviteten hos de erhållna resultaten. Vad är kontrollen i administrationen? Inom förvaltningsvetenskapen är det prat om kontroll för att hänvisa till en av de viktigaste administrativa funktionerna , tillsammans med planering, organisation och ledning., Vars s

kultur

kultur

Vi förklarar vad kultur är och vilka typer av kultur som finns. Dessutom elementen i en kultur och några exempel. Tro är ett grundläggande inslag i kulturer. Vad är kultur? När vi talar om kultur hänvisar vi till ett brett, mycket omfattande begrepp, där de olika manifestationerna av människan övervägs , i motsats till deras genetiska eller biologiska aspekter, till Naturen Natur . Men det pr