• Wednesday March 3,2021

Scenekonst

Vi förklarar vad som är Performing Arts och historien för dessa konstnärliga framställningar. De typer som finns och deras element.

De vetenskapliga framställningarna kan eller inte kan involvera allmänheten i deras utveckling.
 1. Vad är scenkonst?

Det är känt som `` Scenic Arts '' för alla de som är avsedda för en vetenskaplig representation, det vill säga för en iscensättning, för en iscensättning. Således alla konstnärliga former av massutställning som film, teater, dans, balett, musik, performance och alla de som kräver ett utrymme escnico.

Dessa scenarier kan inträffa i byggnader som är speciellt designade för detta ändamål, såsom teatrar, utställningslokaler och mångsidiga rum, eller de kan dra nytta av urbana eller arkitektoniska utrymmen. unik av offentlig karaktär, som det händer i gateshower som cirkus eller konstkomedi.

Även icke-konstnärliga former som parader, religiösa processioner, folkfestivaler eller karnevaler har en mycket tydlig skandisk dimension och beaktas ofta av Scenic Arts.

De vetenskapliga framställningarna är å andra sidan flyktiga (de inträffar i realtid) och kan kanske inte involvera allmänheten i deras utveckling, särskilt i fall av gatusteater där det inte finns någon n typ av uppsättning design.

I alla fall tenderar Scenic Arts att anpassa sig till det utrymme som representeras av och kräver vanligtvis inte mycket mer än skådespelarna och allmänheten, eftersom de förstnämnda anställer sina egen kropp på scenen som instrumentet för att producera den önskade estetiska effekten, vilket är uppenbart när det gäller balett eller samtidsdans.

Se även: Konst.

 1. Performing Arts historia

Performing Arts har en viktig historisk bakgrund, allt från kampanjritualerna för vårfirandet, till den grekiska tragedin och Panhellenic Games of Ancient Greece, eller Floral Games i det senare Romerska riket och Christian Sacred Theatre.

Dessa typer av representationer har alltid varit centrala för nationernas kulturliv, eftersom de, särskilt teatern, har en viktig politisk dimension.

Det antas från rockbilder och andra bevis att musik först skulle ha dykt upp, sedan dans och slutligen teater som en komplex form av det senare. Dess senaste aspekter är de som ligger nära biografen, vars filmteknik inte skulle uppfinnas förrän på 1800-talet.

 1. Typer av scenkonst

Dansen består av att flytta kroppen estetiskt till bakgrundsmusikens rytm.

Performing Arts involverar följande manifestationer:

 • Teaterkonst Teatern har under hela mänsklighetens historia varit en av de mest kultiverade scenkonsterna och av större politisk betydelse, med tanke på dess förmåga att samla massor och leverera ett budskap bakom iscenesättningen av en berättelse, verklig eller fiktiv. I sin scenering finns det vanligtvis lån från andra scenkonster (sång, dans) och även från litteratur (manus).
 • Dance. Oavsett om det är klassisk balett, samtidsdans eller till och med folkdans, den består av att iscensätta kroppen som rör sig estetiskt till bakgrundsmusikens rytm. Denna konstnärliga form är en av de mest primitiva av mänskligheten och uppfyllde enastående rituella syften.
 • Musik. En autonom konst samtidigt som en scenisk konst, är en av de mest komplexa och förhöjda estetiska former som finns, eftersom den uppnås med hjälp av ljud gjorda med olika instrument och orkestrerade av en dirigent, som producerar symfonier av olika komplexitet och längd som väcker olika känslor och intryck.
 • Circo. I de så kallade cirkuskonsterna ingår okonventionell iscensättning, som jonglering, clowner, prestidigitatorer, etc. Detta är arvet från den legendariska romerska cirkusen, som har införlivats mycket mindre aggressiva och mer estetiskt överraskande element, men fortfarande har en viss risk och till och med tillhörande magi.
 • Föreställningar. De andra mer eller mindre definierade aspekterna kan betraktas som föreställningar, det vill säga improvisationer eller handlingar som är beredda att ”inträffa” mitt i allmänheten eller på en gata eller offentlig plats, till exempel flashmobs (spontana dansar organiserade i hemlighet).
 1. Vilka är elementen i scenkonst?

Performing Arts kräver inte för många element, vilket kan vara tre:

 • Aktörer. Det verkligen oumbärliga för varje representation är skådespelarna eller dansarna, som använder sin kropp på scenen för att få en estetisk effekt. Det kan sägas att i scenkonsten visas en eller flera konstnärligt utbildade organ.
 • Offentligt . En annan oumbärlig faktor, eftersom en representation inte kan inträffa utan en publik som funderar på det, vare sig det är av något slag.
 • Scenario. Som vi sade tidigare kan en scen vara en teater eller en performancehall, eller det kan vara gatan, en improviserad scen eller ett offentligt torg.
 • Föremål. Ofta har de vetenskapliga konstnärerna stöd av föremål, antingen som en scone-dekoration eller som deltagare i föreställningen, eller helt enkelt som ett tekniskt hjälpmedel för att producera effekten. önskad (som stylter, coturnos, etc.)

Intressanta Artiklar

Newtons lagar

Newtons lagar

Vi förklarar vad Newtons lagar är, hur de förklarar tröghet, dynamik och handlingsreaktionens princip. Newtons lagar tillåter oss att förstå rörelse. Vad är Newtons lagar? Newtons lagar eller Newtons lagar om rörelse är de tre grundläggande principerna som klassisk mekanik bygger på , en av fysikens grenar. De nominera

Darwins teori

Darwins teori

Vi förklarar vad Darwins teori är, hur den förklarar artens ursprung och det naturliga urvalet. Dessutom vem var Charles Darwin. Darwins teori förklarar evolution och biologisk mångfald. Vad är Darwins teori? Darwins teori är den uppsättning av vetenskapliga formuleringar som föreslagits och utvecklats av den brittiskfödda naturalisten Charles Darwin (1809-1882) som förklarar ursprunget till livets mångfald och valet Naturligt om utvecklingsprocessen . Denna upps

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan

Vi förklarar vad miljöpåverkan är, vilka är de möjliga orsakerna till miljöskador och vilka typer av miljöpåverkan. Många företag orsakar oåterkallelig miljöskada. Vad är miljöpåverkan? Miljöpåverkan avser effekterna och konsekvenserna av människans handlingar i miljön . Ekologi är den vetenskap som huvudsakligen ägnas åt att analysera dessa konsekvenser och storleken på de effekter som produceras eller att den kan ge; i sin tur har det länge försökt öka medvetenheten bland regeringar och länder genom räkningar som bidrar till att minska de negativa effekterna som orsakas av miljön. Det finns e

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Vi förklarar vad arbetsrätten är och vad dess ursprung är. Egenskaper för arbetsrätt. Delar av anställningsavtalet. Denna laggren reglerar förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare. Vad är arbetsrätt? Arbetsrätten är den uppsättning rättsliga normer som fastställs i förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare . Det är en serie

Homogen blandning

Homogen blandning

Vi förklarar vad som är de homogena blandningarna och vilken annan typ av blandning som finns. Exempel på homogena blandningar. Kaffe och socker bildar en homogen blandning (den vita färgen syns inte längre). Vad är en homogen blandning? En homogen blandning är en sammansättning av två eller flera ämnen som bildar ett fogmaterial , i vilket de två ursprungliga elementen är likgiltiga, även om de inte är kemiskt kopplade. Sagt lättare

konflikt

konflikt

Vi förklarar vad en konflikt är och vilka typer av konflikter som finns. Dessutom varför de uppstår och vilka sociala konflikter. Resursbrist är en konfliktutlösare. Vad är konflikt? En konflikt är en manifestation av motsatta intressen, i form av en tvist . Det har många synonymer: kamp, ​​diskrepans, oenighet, separering, allt med en negativ bedömning i förväg. Det är värt at