" "
  • Sunday July 5,2020

Konst


Graffiti

Graffiti

Vi förklarar vad graffiti är och termens ursprung. Dessutom typerna av graffiti och historien för denna konstnärliga teknik. Generellt utförs graffiti på höga eller mycket synliga väggar. Vad är graffitin? Det kallas `` graffiti '', '' graffiti '' eller '' målade '' ett läge för gatamålning eller visuell konst , vanligtvis olagligt eller paralegal, som vanligtvis utförs på stora områden i stadsområden: väggar, grindar, väggar, etc. Det sträcker sig

tecknad

tecknad

Vi förklarar vad en tecknad film är, dess egenskaper och elementen som komponerar den. Dessutom hur man utarbetar ett och flera exempel. Serien består av en serie teckningar som, läst i ordning, gör en berättelse. Vad är en tecknad film? Den historiska berättelsen är en form av konstnärligt uttryck och ett kommunikationsmedel som består av en serie ritningar, utrustade med text eller inte medföljande , som läses i följd utgör en berättelse eller en serie av dem.De tenderar att

impressionism

impressionism

Vi förklarar för dig vad impressionism är, hur är dess historiska sammanhang och dess egenskaper. Dessutom företrädare och impressionistkonst. Impressionismen försökte måla ljuset precis i det ögonblick de tittade på världen. Vad är impressionism? En av de viktigaste konstnärliga rörelserna under det nittonhundratalet är känd som impressionism, särskilt i genrerna av målning, som strävade efter att reproducera i sina verk den vitala impresi n runt honom , det vill säga, han försökte måla ljuset i exakt det ögonblick de observerade världen. I detta bröt han upp med

konstverk

konstverk

Vi förklarar vad ett konstverk är och vad dessa typer av objekt är avsedda för. Dessutom hur det kan klassificeras och dess egenskaper. Konstverket är en produkt av den så kallade Fine Arts. Vad är ett konstverk? Ett 'konstverk' eller ett konstnärligt verk betyder ett objekt som skapats med konstnärliga tekniker och med ett statiskt eller socialt syfte. Det vil

målning

målning

Vi förklarar vad målningen är och vad är historien för denna konstnärliga form. Dessutom målerieteknikerna och vad är grottmålningen. Färgen använder naturliga och syntetiska pigment blandade med bindemedel. Vad är målningen? När vi talar om måleri eller bildkonst hänvisar vi till en konstnärlig form som strävar efter att representera verkligheten grafiskt , med hjälp av former och färger på en yta, med utgångspunkt från av naturliga och syntetiska pigment blandade med bindemedel (färger). I den meningen drar må

realism

realism

Vi förklarar vad realism är, hur är dess historiska sammanhang och dess egenskaper. Dessutom konst, litteratur och realismens författare. Realismen försöker representera verkligheten på det mest troliga sättet som möjligt. Vad är realism? Realism betyder en estetisk och konstnärlig tendens, i grund och botten litterär, bild- och skulpturell, som strävar efter likhet eller korrelation så exakt som möjligt mellan former av konst och representation, och själva verkligheten som inspirerar dem. Det vill säga

rytm

rytm

Vi förklarar vad rytmen är, elementen som komponerar den och vad är den musikaliska rytmen. Dessutom vad som är melodi och rytm i fysisk träning. Rytm är ett rörelseflöde av visuell eller sund natur. Vad är rytmen? Varje regelbunden och återkommande rörelse kallas en rytm, markerad av en serie motsatta eller olika händelser som inträffar över tiden. Med andra or

sten

sten

Vi förklarar vad rock är, ursprunget och historien för den berömda musikalgenren. Dessutom dess subgenrer och instrumenten den använder. Rock är en sammansmältning mellan countrymusiken och Rhythm and Blues . Vad är Rock? R ock är känd som en uppsättning av olika genrer av populärmusik, efterkommare mer eller mindre av Rock n Roll original född i USA i 1950-talet, som ett resultat av en sammanslagning mellan countrymusiken och Rhythm and Blues . Vanligtvis

Färgteori

Färgteori

Vi förklarar vad färgteori är, historiska exempel och färgegenskaper. Dessutom RGB- och CMYK-färgmodellerna. Reglerna för färgteori gör det möjligt att uppnå önskade effekter. Vad är teorin om färg? Färgteori är känd som en uppsättning grundläggande regler som styr blandningen av färger för att uppnå önskade effekter genom att kombinera färger eller pigment. Det är en princip av