• Friday September 30,2022

Konst


Rock art

Rock art

Vi förklarar vad rockkonsten är och dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom är historien för dessa forntida ritningar. Rock art från ungefär 40 000 år sedan. Vad är rockkonst? Det kallas `` rock grotta '' eller ` ` rock målning '' för förhistoriska skisser eller teckningar som har upptäckts i stenar eller grottor , och som återspeglar den imaginära av primitiva mänskligheten. Detta är en a

Abstrakt konst

Abstrakt konst

Vi förklarar vad abstrakt konst är och vad var ursprunget till detta konstnärliga uttryck. Dessutom dess egenskaper och klassificering. Abstrakt konst använder sitt eget oberoende språk med former, färger och linjer. Vad är abstrakt konst? Vi kallar abstrakt konst en stil för uttrycket av plastkonst (målning och skulptur) främst, som istället för att representera konkreta och igenkännbara figurer i den verkliga världen (som figurativ konst gör), föreslår en annan verklighet genom sitt eget och oberoende språk i former, färger och linjer . Med andra ord, ab

Scenekonst

Scenekonst

Vi förklarar vad som är Performing Arts och historien för dessa konstnärliga framställningar. De typer som finns och deras element. De vetenskapliga framställningarna kan eller inte kan involvera allmänheten i deras utveckling. Vad är scenkonst? Det är känt som `` Scenic Arts '' för alla de som är avsedda för en vetenskaplig representation , det vill säga för en iscensättning, för en iscensättning. Således alla kon

Visuell konst

Visuell konst

Vi förklarar vad Visual Art är, dess historia och vad denna konstnärliga disciplin är för. Dessutom hur den klassificeras och dess egenskaper. Visual Arts omfattar tekniker av traditionell plastkonst och andra nya. Vad är den visuella konsten? Den visuella konsten hänvisar till en uppsättning tekniker och konstnärliga discipliner som sträcker sig från traditionell plastkonst till de mest innovativa och okonventionella trenderna som drar nytta av den nya tillgängliga tekniken, till exempel digital konst, urban konst och andra som uppstod under det tjugonde århundradet och vad som händer med XXI.

Folkkonst

Folkkonst

Vi förklarar vad populärkonst är och vilka typer av populärkonst som finns. Dessutom dess vikt, egenskaper och konkreta exempel. Folkkonst spelar en viktig roll i utformningen av nationella identiteter. Vad är folkkonst? Det är inte lätt att definiera populärkonst, eller dess motsatta kategori, elit- eller elitkonsten. Dessa

Gatakonst

Gatakonst

Vi förklarar för dig vad gatukonst är och hur var detta konstnärliga uttryck. Typer av gatukonst och deras egenskaper. Den symboliska frasen som täcks av en anställd i den globaliserade världen. Vad är gatukonst? När vi pratar om gatukonst, stadskonst eller gatukonst , hänvisar vi till informella tekniker för konstnärligt uttryck som förekommer på gatan fritt , ibland till och med olagligt, vanligtvis i stora städer . Det är en typ

Plastkonster

Plastkonster

Vi förklarar vad de är och vilka typer av plastkonst som finns. Dessutom: historia, egenskaper och exempel på plastkonst. Målning är den mest klassiska av alla plastkonster. Vad är plastkonst? När vi talar om plastkonst hänvisar vi till teknikerna för utarbetande av konstverk där material och element som kan formas , modifieras eller omvandlas av konstnären används. Dessa elem

Konst

Konst

Vi förklarar för dig vad konsterna är och hur dessa former av konstnärlig förverkligande klassificeras. Historia och huvudsakliga egenskaper. Målning är en av Fine Arts. Vad är konsten? Konsterna hänvisar till de viktigaste formerna för konstnärlig förverkligande eller estetisk representation som historiskt odlats av mänskligheten och betraktas som rena former av konst som använder tekniker, material och procedurer som skiljer sig från varandra. Var och en av

barock

barock

Vi förklarar vad barock är och de viktigaste ämnena det täcker. Dessutom, hur var målningen och litteraturen under denna period. Barocken kännetecknades av en förändring i sättet att bli gravid. Vad är barocken? Barocken var en period av kulturhistorien i väst , som sträckte sig över hela 17 och 1700-talet och sträckte sig mer eller mindre beroende på den historiska processen särskilt för varje land. Denna period kä

cubism

cubism

Vi förklarar vad kubismen är, rörelsens egenskaper och artister. Dessutom den analytiska, syntetiska kubismen och några verk. Den karakteristiska kubismens stil utforskar ett nytt geometriskt perspektiv av verkligheten. Vad är kubism? Namnet på kubismen är känd som en konstnärlig rörelse från det tjugonde århundradet som bröt in i den europeiska konstscenen 1907, som ställde ett starkt avstånd från traditionell målning och sätter en viktig prejudikat för uppkomsten av den konstnärliga avantgarden. Hans karakteristis

komedi

komedi

Vi förklarar vad komedi är och vad var ursprunget till denna underbara dramatiska genre. Dessutom de typer av komedi som finns och exempel. Komedier kännetecknas av att framkalla skratt och ha ett lyckligt slut. Vad är komedi? Det kallas "komedie" en av de äldsta dramatiska genrerna, motsatt i sitt tema mot tragedi, det vill säga kännetecknas av komplott och berättelser som framkallar skratta och ha ett lyckligt slut. Enligt

collage

collage

Vi förklarar vad collagen är och hur denna konstnärliga teknik har sitt ursprung. Dessutom de typer av collage som finns och exempel på dem. I plastkonst, för ett collage, används ofta fotografier och tidningar, bland andra. Vad är collagen? Det kallas "collage" (från den franska collaren, som översätter pegar ) a en konstnärlig teknik som består i konstruktion av verk plast genom agglomerationen eller kombinationen av bitar eller skär av olika ursprung, vilket ger dem en enhetlig ton. Med andra o

filmskapare

filmskapare

Vi förklarar vad kinematografi är och vad denna konstnärliga teknik innebär. Dessutom filmens historia och egenskaper. Till skillnad från fotografering kan du reproducera rörelsen och till och med ljudet. Vad är film? Kinematografi, även kallad film , är tekniken och konsten att fånga, lagra och sända rörliga bilder , ofta försett med ett hörapparat. Denna proces

Dadasmo

Dadasmo

Vi förklarar för dig vad Dadaism är, vad är det historiska sammanhanget och egenskaperna hos denna rörelse. Författare, representanter och verk. Pappadrörelsen betraktades som en antiarte eller en antistatisk rörelse . Vad är det som ges? Det förstås som givet, rörelse som ges eller helt enkelt ges till en konstnärskulturell rörelse som uppstod i Schweiz i början av det tjugonde århundradet med uttrycklig avsikt att göra uppror mot litterära konventioner och konstnärlig som han betraktade som borgerlig och den positivistiska filosofin som åtföljde dem och deras föreställningsidé. Denna rörelse

utformning

utformning

Vi förklarar för dig vad designen är och vad dess huvudsakliga egenskaper är. Dessutom, vad är den grafiska, industriella och arkitektoniska designen. Formgivarna gör ingenting mer än att skapa fysiska, grafiska eller andra föremål. Vad är designen? Ordet design har ett mycket brett spektrum av definitioner, eftersom det gäller många områden av mänsklig kunskap på ett mer eller mindre differentierat sätt. Men genom desi

Teknisk ritning

Teknisk ritning

Vi förklarar vad den tekniska ritningen är och vilka typer av teknisk ritning som görs. Dessutom, vilka rader du använder. Den tekniska ritningen visar dimensioner, former och egenskaper hos materialföremål. Vad är teknisk ritning? Den tekniska ritningen är en gren av den kända ritningen, såsom systemet som grafiskt representerar ett eller flera objekt för att tillhandahålla användbar information för ett möjligt och följdår. lysering som mö

expressionism

expressionism

Vi förklarar för dig vad expressionism är, dess egenskaper, abstrakt expressionism och tyska. Dessutom hans verk och författare. Ursprunget till expressionism ägde rum i Tyskland. Vad är expressionism? När vi talar om expressionism menar vi en konstnärlig och kulturell rörelse som uppstod i 1900-talets Tyskland och som omfattade ett stort antal skapare inom olika konstnärliga discipliner, som målning, skulptur, litteratur, arkitektur, film, teater, dans, fotografering, etc. Dess grun

futurism

futurism

Vi förklarar vad futurism är, den historiska, sociala kontexten och dess egenskaper. Dikt, målning och futuristisk arkitektur. Futurism erbjöds som en aktuell, hård och aggressiv rörelse. Vad är futurism? Futurism var känd som en av de många konstnärliga trenderna som utgjorde den europeiska avantgarden under det tjugonde århundradet, som framkom i Italien 1909 , då den italienska poeten, dramatiker och redaktör Filippo Tommaso Marinetti publicerade i tidningen Le Figaro av Paris dess futuristiska manifest. Det var en

Fotografa

Fotografa

Vi förklarar för dig vad fotografering är, hur det har sitt ursprung och vad denna konstnärliga teknik är avsedd för. Dessutom dess egenskaper och de typer som finns. Fotografi består av att använda ljus, projicera det och fixa det i form av bilder. Vad är fotografiet? Det kallas en fotografisk teknik och teknik som består av att ta bilder med ljus , projicera det och fixa det i form av en bild. gener på

Digital fotografering

Digital fotografering

Vi förklarar vad digital fotografering är och vad den är till för. Dessutom dess historia, huvudsakliga egenskaper, fördelar och nackdelar. Detta revolutionerande tekniska framsteg förändrade fotografibranschen för alltid. Vad är digital fotografering? Digital fotografering är en process för att ta stillbilder via en mörk kamera , mycket lik den som traditionell fotografering innebär, men istället Om du använder fotokänsliga och kemiska utvecklingsfilmer, fånga upp ljuset med en elektronisk sensor som består av fotokänsliga enheter. De sålunda tagna