• Tuesday January 26,2021

konst

Vi förklarar vad konst är och vilka konstnärliga discipliner vi känner. Evolutionen av konceptet. Hur konsten klassificeras.

Konst är en av de viktigaste komponenterna i kulturen.
 1. Vad är konst?

Konst är alla former av uttryck för en kreativ karaktär som en människa kan ha . Det handlar om att uttrycka vad en person känner genom ett oändligt antal former och tekniker.

Konst är en mans förmåga att representera sina känslor, känslor och uppfattningar om sina upplevelser och sin kreativitet. Vanligtvis förväxlas termen konst med «hantverkare». Hantverkare är en som lyckas reproducera flera verk och ägnas åt det, istället är konst ett unikt verk.

Genom historien har ordet konst spridits över hela världen i alla dess former. Tidigare, när någon pratade om konst, antydde de bara vissa aspekter av den, till exempel målning och teckning. Idag omfattar detta ord mycket mer än så.

I många länder är konst en av de viktigaste delarna av kulturen, till exempel i Argentina är en typ av dans som tango ett av dess mest traditionella verk .

Inte alla historiker, filosofer och andra tänkare håller med om definitionen av aktuell konst. Många anser vanligtvis inte konst som vissa uttryck som matlagning, det vill säga kulinarisk konst, och de kallar bara konst vad som hänvisar till målning, teckning, sång och dans . Men verkligheten är att genom åren har allt gått framåt, och konsten expanderade inte bara på världens platser, utan också i sin egen mening.

Det kan tjäna dig: Konst.

 1. Vilka är de konstnärliga disciplinerna?

Fotografering baseras på att ta bilder som rör sig eller inte rör sig.

Visuell konst

 • Arkitektur: Arkitektur handlar om konsten att utforma och konkretisera byggnader av hus och byggnader. Det är en process som omfattar utformningen av strukturer för framtida användning, till exempel skolor, institutioner, sjukhus, bland andra. Vissa länder, som Dubai, är kända för sina imponerande arkitektoniska verk. Det är för närvarande det land som har de högsta byggnaderna i världen. För århundraden sedan genomfördes arkitekturen genom andra processer som skiljer sig mycket från de nuvarande, det vill säga med andra material och konstruktionsmetoder.
 • Kroppskonst: Det är en där människokroppen används som stöd. Inom denna konst är smink, kostymer och modifieringar såsom piercingar och tatueringar.
 • Digital konst: Det är ett av de mest använda under de senaste åren, detta är användningen av digitala medier för att till exempel realisera ett videospel,
 • Kinematografi: Det är tekniken där en typ av reproduktion av en rörlig bild visas. Detta framkom under år 1895.
 • Ritning: Det är den mest kända typen av konst och baseras på den grafiska representationen av alla typer av element. Det är en av de grundläggande teknikerna för andra typer av konst.
 • Skulptur: Denna typ av konst bygger på skapandet av handmodellerade verk med olika typer av material som lera, lera, trä, metall, bland andra.
 • Fotografering: Detta är en teknik baserad på att fånga alla typer av bilder som är i rörelse eller inte. Under de senaste åren har dessa tekniker kunnat gå framåt mycket snabbt.
 • Målning: Det är skapandet av bilder med hjälp av färgpigment. Detta görs på ett stort antal olika ytor som trä, papper, metall etc.

Scenekonst

 • Dans: Denna typ av konst har sitt ursprung för århundraden sedan. Det handlar om människokroppens rörelse som skapas genom musik. Varje kultur kan ha en annan typ av dans som svarar på dess traditioner.
 • Teater: Det är en konstgren där en grupp människor, kallade skådespelare, presenterar ett litterärt drama på scenen.

Musik

 • Sång: I en uttrycksmetod som görs med full röst. Liksom i dans finns det även i denna typ av konst sångvarianter.
 • Musik: Den produceras genom användning av alla typer av musikinstrument eller ljud där en rytm kan genereras. Musiken omfattar också sång.

Litterär konst

 • Poesi: Det är en litterär komposition där det finns flera typer av strukturer för dess uttryck.
 • Drama: Det är en skriftlig form som bygger på dialogen mellan två eller flera personer. Genom dialogen presenteras en berättelse där karaktärernas handlingar utvecklas.

Alla dessa typer av konst har gått framåt med tiden och skapat nya stilar där varje person hittar ett bättre sätt att identifiera och utveckla dem över tid.

Utvecklingen av teknik var en del av en av pelarna för skapandet av nya konstformer, till exempel digital konst . Utan tekniken kunde den inte ha skapats, eftersom det är en konst som är född från allt som innebär en aktuell teknisk användning.

Intressanta Artiklar

atmosfär

atmosfär

Vi förklarar vad en atmosfär är och vad som är vikten av jordens atmosfär. Skikt och egenskaper hos atmosfären. Atmosfären spelar en viktig roll i skyddet av planeten och därmed för livet. Vad är atmosfären? Vi kallar bollen mer eller mindre homogen atmosfärboll koncentrerad runt en planet eller himmelstjärna och hålls på plats av tyngdkraften. På vissa plan

Kemisk lösning

Kemisk lösning

Vi förklarar vad en kemisk lösning är och dess huvudsakliga egenskaper. Dessutom, hur det klassificeras och vad är koncentrationen. En kemisk lösning är en homogen blandning av två eller flera ämnen. Vad är en kemisk lösning? En homogen blandning av två eller flera ämnen vars bindning sker i en sådan grad att de modifieras eller hänvisas till kallas en kemisk lösning. De förlorar s

Första världskriget

Första världskriget

Vi förklarar allt om första världskriget. Sidorna och deras deltagande länder, orsakerna och konsekvenserna av kriget. Soldater från den engelska infanterin, i Frankrike. Vad var första världskriget? Världskriget , även känt som det stora kriget i vissa länder, var en internationell väpnad konfrontation som omfattade praktiskt taget alla länder på den europeiska kontinenten och flera nationer i Mellanöstern, Asien, Afrika och även i Amerika på fyra år storskaligt krig, från 1914 till 1918. De ifrågavarande

apoptos

apoptos

Vi förklarar vad apoptos är, vilken funktion den har och vad dess faser är. Dessutom neuronal apoptos och skillnader med nekros. Apoptos är en kontrollerad process av celldöd. Vad är apoptos? Apoptos är mekanismen för cellulär självförstörelse som gör det möjligt för kroppen att kontrollera utvecklingen och tillväxten av celler för att utesluta de med onormala eller farliga defekter. Denna programme

fysiskt

fysiskt

Vi förklarar vad som är fysik och de fyra grundläggande domänerna där den är uppdelad. Dessutom deras intressen och olika grenar av studier. Fysikens rötter går tillbaka till början av civilisationen. Vad är det fysiska? Fysik, från den grekiska fysisen ("naturen"), är den naturvetenskap som behandlar studiet av fyra grundläggande verklighetsbegrepp, där lagarna som styr universum verkar upprätthållas: energi, materia, tid och rum samt interaktion mellan dem. Fysik är en av

biologiska mångfalden

biologiska mångfalden

Vi förklarar vad den biologiska mångfalden är och vilka faktorer som utgör den biologiska mångfalden. Dessutom varför det är nödvändigt att skydda det. Levande varelser beroende av varandra är elementära för deras försörjning. Vad är biologisk mångfald? Biodiversitet hänvisar till mångfalden av levande varelser , mer precist mikroorganismer, växter och djur, som interagerar med varandra. Det uppskattas at