• Thursday June 4,2020

konst

Vi förklarar vad konst är och vilka konstnärliga discipliner vi känner. Evolutionen av konceptet. Hur konsten klassificeras.

Konst är en av de viktigaste komponenterna i kulturen.
 1. Vad är konst?

Konst är alla former av uttryck för en kreativ karaktär som en människa kan ha . Det handlar om att uttrycka vad en person känner genom ett oändligt antal former och tekniker.

Konst är en mans förmåga att representera sina känslor, känslor och uppfattningar om sina upplevelser och sin kreativitet. Vanligtvis förväxlas termen konst med «hantverkare». Hantverkare är en som lyckas reproducera flera verk och ägnas åt det, istället är konst ett unikt verk.

Genom historien har ordet konst spridits över hela världen i alla dess former. Tidigare, när någon pratade om konst, antydde de bara vissa aspekter av den, till exempel målning och teckning. Idag omfattar detta ord mycket mer än så.

I många länder är konst en av de viktigaste delarna av kulturen, till exempel i Argentina är en typ av dans som tango ett av dess mest traditionella verk .

Inte alla historiker, filosofer och andra tänkare håller med om definitionen av aktuell konst. Många anser vanligtvis inte konst som vissa uttryck som matlagning, det vill säga kulinarisk konst, och de kallar bara konst vad som hänvisar till målning, teckning, sång och dans . Men verkligheten är att genom åren har allt gått framåt, och konsten expanderade inte bara på världens platser, utan också i sin egen mening.

Det kan tjäna dig: Konst.

 1. Vilka är de konstnärliga disciplinerna?

Fotografering baseras på att ta bilder som rör sig eller inte rör sig.

Visuell konst

 • Arkitektur: Arkitektur handlar om konsten att utforma och konkretisera byggnader av hus och byggnader. Det är en process som omfattar utformningen av strukturer för framtida användning, till exempel skolor, institutioner, sjukhus, bland andra. Vissa länder, som Dubai, är kända för sina imponerande arkitektoniska verk. Det är för närvarande det land som har de högsta byggnaderna i världen. För århundraden sedan genomfördes arkitekturen genom andra processer som skiljer sig mycket från de nuvarande, det vill säga med andra material och konstruktionsmetoder.
 • Kroppskonst: Det är en där människokroppen används som stöd. Inom denna konst är smink, kostymer och modifieringar såsom piercingar och tatueringar.
 • Digital konst: Det är ett av de mest använda under de senaste åren, detta är användningen av digitala medier för att till exempel realisera ett videospel,
 • Kinematografi: Det är tekniken där en typ av reproduktion av en rörlig bild visas. Detta framkom under år 1895.
 • Ritning: Det är den mest kända typen av konst och baseras på den grafiska representationen av alla typer av element. Det är en av de grundläggande teknikerna för andra typer av konst.
 • Skulptur: Denna typ av konst bygger på skapandet av handmodellerade verk med olika typer av material som lera, lera, trä, metall, bland andra.
 • Fotografering: Detta är en teknik baserad på att fånga alla typer av bilder som är i rörelse eller inte. Under de senaste åren har dessa tekniker kunnat gå framåt mycket snabbt.
 • Målning: Det är skapandet av bilder med hjälp av färgpigment. Detta görs på ett stort antal olika ytor som trä, papper, metall etc.

Scenekonst

 • Dans: Denna typ av konst har sitt ursprung för århundraden sedan. Det handlar om människokroppens rörelse som skapas genom musik. Varje kultur kan ha en annan typ av dans som svarar på dess traditioner.
 • Teater: Det är en konstgren där en grupp människor, kallade skådespelare, presenterar ett litterärt drama på scenen.

Musik

 • Sång: I en uttrycksmetod som görs med full röst. Liksom i dans finns det även i denna typ av konst sångvarianter.
 • Musik: Den produceras genom användning av alla typer av musikinstrument eller ljud där en rytm kan genereras. Musiken omfattar också sång.

Litterär konst

 • Poesi: Det är en litterär komposition där det finns flera typer av strukturer för dess uttryck.
 • Drama: Det är en skriftlig form som bygger på dialogen mellan två eller flera personer. Genom dialogen presenteras en berättelse där karaktärernas handlingar utvecklas.

Alla dessa typer av konst har gått framåt med tiden och skapat nya stilar där varje person hittar ett bättre sätt att identifiera och utveckla dem över tid.

Utvecklingen av teknik var en del av en av pelarna för skapandet av nya konstformer, till exempel digital konst . Utan tekniken kunde den inte ha skapats, eftersom det är en konst som är född från allt som innebär en aktuell teknisk användning.

Intressanta Artiklar

Global uppvärmning

Global uppvärmning

Vi förklarar vad den globala uppvärmningen är och vilka orsaker är. Dessutom, vilka konsekvenser och effekter har det; Hur kan vi undvika det. Orkaner, torka, översvämningar och stormar har ökat sin frekvens. Vad är den globala uppvärmningen? Global uppvärmning är ett fenomen som orsakas av den gradvisa temperaturökningen i jordens klimatsystem.Detta betee

Trafikkedjor

Trafikkedjor

Vi förklarar vad trafikkedjorna är, deras egenskaper och vilka typer som finns. Dessutom, vad är trafiknivån och exempel. I en trafikkedja beror varje länk på att de andra ska bestå. Vad är trafikkedjorna? Det är känt som livsmedelskedjan, livsmedelskedjan eller livsmedelskedjan till mekanismen för överföring av organiskt material (näringsämnen) och energi genom s av de olika arter av levande varelser som utgör ett biologiskt samhälle eller ett ekosystem. Det namn kommer

Kardinalpoäng

Kardinalpoäng

Vi förklarar vad kardinalpunkterna är och för vilka dessa fyra riktningar kan användas. Dessutom dess olika betydelser. Namnen på de fyra kardinalpunkterna är av germansk ursprung. Vilka är kardinalpunkterna? De fyra sinnena eller riktningarna som i ett kartesiskt referenssystem tillåter rumslig orientering på en karta eller i något område på jordytan kallas kardinalpunkter. Kardinalpu

regeringen

regeringen

Vi förklarar vad regeringen är och vilka funktioner de måste utföra. Dessutom, vilka är de olika formerna av regeringen. Regeringen består av ledare för statens verkställande gren. Vad är regeringen? Regeringen är den myndighet som leder en politisk enhet och vars uppgift är att administrera och kontrollera staten och dess institutioner , utöva myndighet och reglera samhället. En regering

Förlust av vinst

Förlust av vinst

Vi förklarar vad som är den förlorade vinsten och när denna situation inträffar. Dessutom beräkningsmetoder och exempel på vinstförlust. I många fall erbjuder försäkringsgivare sin försäkrade ersättning för förlorade vinster. Vad är förlustfri vinst? Det är prat om en upphörande vinstlag när en form av egendomsskada inträffar som består i hinder för en legitim ekonomisk vinst eller förlust av en ekonomisk vinst som ett resultat av handlingar eller beslut från tredje part. Förlust av förlust, med

utformning

utformning

Vi förklarar för dig vad designen är och vad dess huvudsakliga egenskaper är. Dessutom, vad är den grafiska, industriella och arkitektoniska designen. Formgivarna gör ingenting mer än att skapa fysiska, grafiska eller andra föremål. Vad är designen? Ordet design har ett mycket brett spektrum av definitioner, eftersom det gäller många områden av mänsklig kunskap på ett mer eller mindre differentierat sätt. Men genom desi