• Tuesday August 9,2022

Destillerat vatten

Vi förklarar för dig vad som är destillerat vatten och hur är sammansättningen av denna vätska. Dessutom dess egenskaper, egenskaper och olika användningsområden.

Destillerat vatten är rent från mikroorganismer och möjliga föroreningar.
  1. Vad är destillerat vatten?

Det destillerade vattnet är en form av nämnda vätska (H2O) som har genomgått destillationsprocedurer för att ta bort alla dess upplösta tillsatser och föra det till ett tillstånd av m xima renhet. Denna process kan ske på flera sätt, men i allmänhet består destillationen av selektiv förångning och kondensation för att separera varje fast eller flytande fas som löses i vatten.

Det destillerade vattnet skulle följaktligen vara en form av behandlat vatten, i den mån det är rent för mikroorganismer och möjliga föroreningar löst i det . Vattnet som vi vanligtvis får från rören har vanligtvis spår av klor, som används för dess behandling och rening, men också fysiska rester av materialet i rören eller restslam som det kan ta med sig från sin källa.

Dricksvatten bör dock inte förväxlas med destillerat vatten. Det senare, som ofta används i laboratorier och i olika tillverkningsindustrier, har också tagits av elektrolyter och mineralsalter som exakt är vad människokroppen behöver för att hålla sig hydratiserad.

Mänsklig konsumtion av destillerat vatten kan vara en källa till diarré och andra former av övergående effekter, eftersom de inte ger den hydrering som dricksvatten gör.

Se även: Vatten.

  1. Sammansättning av destillerat vatten

Destillerat vatten skiljer sig inte molekylärt från vanligt vatten, eftersom det består av två väteatomer och en av syre (H2O) . Det har emellertid tagits bort de mineralsalter som vanligtvis följer med det, såsom florider och andra elektrolyter. I själva verket berikas kommersiellt återdestillerade och kommersiellt återvunna vatten med många av dessa element när de lämnar destilleriet.

  1. Egenskaper och egenskaper hos destillerat vatten

Beroende på dess destillationsgrad reduceras många av de vanliga egenskaperna hos vatten, såsom dess elektriska ledning, när man lämnar destilleriet. Detta beror på eliminering av de metalljoner som har lösts upp i det, och det är därför som destillerat vatten utöver att isolera också fungerar diamagnetiskt (avvisar magnetism).

På samma sätt är kokpunkten för destillerat vatten mycket högre än för vanligt vatten, dess smak- och luktegenskaper är radikalt noll, eftersom vattnet vi dricker i vissa fall har spår av kalcium, klor och andra element i proportioner minimum.

  1. Vad är destillerat vatten för?

Destillerat vatten används för tillverkning av kosmetika och analysreagens.

Även om det finns de som uppmuntrar till konsumtion, baserat på dess renhet, är destillerat vatten faktiskt en produkt för industriellt bruk. Det används i laboratorier, för att framställa blandningar som kräver höga marginaler av föroreningar i vatten eller som kräver dess isolerande och diamagnetiska egenskaper.

Till exempel används destillerat vatten vid tillverkning av batterier, vid tillverkning av kosmetika och analysreagens. Det används också inom glas- och glasindustrin och till och med som utgångspunkt för produktion av ätliga produkter och drycker.

  1. Var får du destillerat vatten?

Destillerat vatten marknadsförs normalt, så det kan erhållas på flaska eller på flaska . Återigen bör det inte förväxlas med mineralvatten på flaska eller renat vatten genom ozonationstekniker, bland annat klorering. I allmänhet säljs destillerat vatten i laboratorier och kemikalier.

Å andra sidan kan vanligt vatten destilleras för att erhålla destillerat vatten . Detta utförs med hjälp av ett destilleri eller för hand, med hjälp av en destillationsbehållare, som är en flaska med en krökt hals och sträcker sig till sidan, så att när vattnet kokar inuti, rinner ångan till den andra sidan och kan samlas upp i en annan behållare vid utfällning genom temperaturförändring.

Det finns också hemlagade recept för att destillera vatten med en stor kruka, som bör fyllas med hälften rinnande vatten. På insidan ska det finnas en ren glasbehållare, och potten ska stängas med locket upp och ned, på vilket isen kommer att placeras. Vid kokning kondenseras vanlig vattenånga på den iskalla metallen och droppar ner i glasbehållaren, som gradvis kommer att fyllas med färskt destillerat vatten.

Intressanta Artiklar

Naturresurser

Naturresurser

Vi förklarar vad naturresurser är och vilka typer av resurser som finns. Vilka är resurserna (exempel) och hur du kan bevara dem. Olja anses vara en icke-förnybar naturresurs. Vad är naturresurser? Med naturresurser avses varor som är av naturligt ursprung , som inte förändras av mänsklig aktivitet, av vilka samhällen utnyttjar deras exploatering för att uppnå deras välbefinnande och utveckling. Naturresurs

protenas

protenas

Vi förklarar vilka proteiner och proteintyper som finns. Vad de är till för, deras strukturella nivåer och proteinmat. Aminosyrorna kopplas samman genom peptidbindningar. Vad är protein? Proteiner är föreningen mellan flera aminosyror placerade i en linjär kedja . De innehåller kol, syre, kväve och väte. Aminosyro

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Vi förklarar vad kvalitetskontroll är och varför det är så viktigt för företag. Dessutom kvalitetskontrollmetoder. Många företag har specialister och maskiner för att utvärdera sina produkter. Vad är kvalitetskontroll? Kvalitetskontroll är en avgörande process för varje produktiv process, eftersom det är genom detta att rätt utförande av de utförda processerna garanteras och det säkerställs att det som produceras överensstämmer med motsvarande Lagstiftning och uppsatta mål. Kvalitetskontroll är m

Evolution of Man

Evolution of Man

Vi förklarar för dig vad människans utveckling är och när denna process började. Dessutom de olika stadierna i mänsklig evolution. Utvecklingen började för 5 till 7 miljoner år sedan på den afrikanska kontinenten. Vad är människans utveckling? Mänsklig utveckling är namnet som ges till den gradvisa och historiska processen för biologisk förändring av de mest primitiva förfäderna ( Australopithecus ) sp . ) från människan t

Utopisk kommunism

Utopisk kommunism

Vi förklarar för dig vad utopisk kommunism är och hur dessa socialistiska strömmar uppstår. Skillnader mellan utopisk och vetenskaplig kommunism. Utopisk kommunism slutade under 1800-talet. Vad är utopisk kommunism? Uppsättningen av socialistiska strömmar som fanns under det artonde århundradet när filosoferna Karl Marx och Frederick Engels kom fram med sina teorier om en vetenskaplig kommunism, det vill säga kallas utopisk kommunism. skyddade

evolution

evolution

Vi förklarar för dig vad evolution är och vilka teorier om artens utveckling enligt Darwin och religion, bland andra. Evolutionsprocessen började i det primitiva havet där det första livet genererades. Vad är Evolution? Evolutionsbegreppet hänvisar till förändring av tillstånd som ger upphov till en ny form av ett visst objekt för studie eller analys. Det är vik