• Thursday October 29,2020
Periodisk tabell

Periodisk tabell

Vi förklarar vad den periodiska tabellen är och vilken är dess historia. Dessutom hur det är organiserat och vilka olika grupper det innehåller. Elementen representeras med sina respektive kemiska symboler. Vad är det periodiska systemet? Periodisk tabell över elementen eller helt enkelt Periodisk tabell kallas ett grafiskt verktyg som innehåller alla kemiska element kända för mänskligheten , organiserade enligt antalet protoner av deras atomer, även kallad atomnummer, och även med hänsyn till konfigurationen av deras elektroner och de specifika kemiska egenskaperna de presenterar. På detta sät

destillation

Vi förklarar vad destillation är, exempel på denna metod för separering och vilka typer av destillation som kan användas. Destillation använder förångning och kondens för att separera blandningar. Vad är destillation? Destillation kallas en metod för separering av faser , även kallad metoder för separering av blandningar, Vad består i den på varandra följande och kontrollerade användningen av två andra fysiska processer: förångning (eller förångning) och kondensation, us Välj selektivt för att separera ingredienserna från en blandning, vanligtvis av en homogen typ, det vill säga där dess elemen

kontrakt

Vi förklarar vad ett kontrakt är och vilka typer av kontrakt som kan göras. Dessutom är dess delar och deras skillnad med ett avtal. Ett kontrakt är ett förbund med skyldigheter och rättigheter mellan två juridiska eller fysiska personer. Vad är ett kontrakt? Ett juridiskt dokument som uttrycker ett gemensamt avtal mellan två eller andra kvalificerade personer (kända som parterna i avtalet), som är bundna enligt detta dokument till en visst syfte eller sak, vars uppfyllande alltid måste vara bilateralt, annars kommer kontraktet att anses vara trasigt och ogiltigt. Med andra o

Naturliga siffror

Vi förklarar vad naturliga tal är och några av deras egenskaper. Den maximala gemensamma delaren och det minsta gemensamma minimum. Det finns ingen total eller slutlig mängd av naturliga antal, de är oändliga. Vad är naturliga siffror? Naturliga siffror är siffror som i människans historia först tjänade till att berätta föremålen , inte bara för redovisning utan också för att beställa dem. Dessa siffror bö

Populära Inlägg

Intressanta Artiklar

Grekisk mytologi

Grekisk mytologi

Vi förklarar vad som är den grekiska mytologin och gudarna som utgör dessa forntida berättelser. Dessutom dess ursprung och huvudpersoner. Berättelserna om grekisk epidemiologi var ursprungligen muntliga. Vad är grekisk mytologi? När vi talar om grekisk epidemiologi, hänvisar vi till uppsättningarna berättelser, myter och legender som tillhör det antika Grekland (ca 1200 f.Kr.-146 f.

Redaktionen 2020

metaller

metaller

Vi förklarar vad metaller är, hur de klassificeras och vilka fysiska egenskaper de har. Exempel på metaller och vad som är icke-metaller. Metaller är de vanligaste elementen i det periodiska systemet. Vad är metaller? Inom kemiområdet är de delar av det periodiska systemet som kännetecknas som goda elektriska ledare och är kända som metaller värme , har hög täthet och är generellt fast vid rumstemperatur (utom kvicksilver). Många kan ock

Populära Inlägg

isberg

isberg

Vi förklarar vad ett isberg är och faran som denna ismassa representerar. Dessutom hur det bildas och några av dess egenskaper. icebergs innehåller massor av färskt vatten i fast skick. Vad är ett isberg? Det är känt som iceberg (från engelska) o t mpano a en stor massa flytande is i havet , fristående från en glaciär eller en bänk, och presenterar en del ur vattnet medan resten förblir nedsänkt. icebergs komm

komedi

komedi

Vi förklarar vad komedi är och vad var ursprunget till denna underbara dramatiska genre. Dessutom de typer av komedi som finns och exempel. Komedier kännetecknas av att framkalla skratt och ha ett lyckligt slut. Vad är komedi? Det kallas "komedie" en av de äldsta dramatiska genrerna, motsatt i sitt tema mot tragedi, det vill säga kännetecknas av komplott och berättelser som framkallar skratta och ha ett lyckligt slut. Enligt

Individuella sporter

Individuella sporter

Vi förklarar vad individuella sporter är och några exempel på dessa metoder. Dessutom vad kollektiva idrott består av. I individuella sporter försöker idrottaren att uppnå sina personliga mål. Vad är individuella sporter? Enskild idrott är sådana praxis eller idrottsgrenar som inte kräver ackompanjemang , det vill säga de kan göras ensamma. I dem konkurr

Incakultur

Incakultur

Vi förklarar vad Inakulturen var, dess sociala och politiska organisation, dess religion, ekonomi, läge och andra egenskaper. Inka-kulturen dominerade sitt imperium från Cusco, där Machu Picchu fortfarande finns. Vad var Inka-kulturen? Det var känt som Inca-civilisationen, Quechua-civilisationen eller Incakulturen (ibland även skriven inka ), en av de viktigaste pre-columbianska kulturerna. Denn

Nutricin

Nutricin

Vi förklarar vad näring är och vad hälsosamt ätande innebär. Dessutom de typer av näring och de vanligaste sjukdomarna. God kost kan undvika eller lindra många vanliga sjukdomar. Vad är näring? Näring hänvisar till åtgärden att dra nytta av näringsämnen erhållna från mat . Det är en biologisk process genom vilken de näringsämnen som vår kropp behöver för rätt tillväxt och utveckling av vitala funktioner absorberas från mat och vätskor. Näring hänvisar också till

ekonomi

ekonomi

Vi förklarar vad finanserna är och vilka typer av finanser som finns. Dessutom några egenskaper hos denna ekonomiska vetenskap. Det finns de som definierar finans som en konst. Vad är ekonomi? Begreppet finansierar hänvisar till analyser, tekniker och beslut som tas under en viss tid av staten, företag eller individer för användning och förvaltning av pengar och andra tillgångar. Detta är

Koldioxid (CO2)

Koldioxid (CO2)

Vi förklarar vad koldioxid är och varför det är så viktigt. Kolcykel CO2 och klimatförändringar. Användning av CO2. Normala nivåer av CO 2 i atmosfären ökar på grund av industriell aktivitet. Vad är koldioxid? När man talar om koldioxid, koldioxid eller CO2 (från dess kemiska formel: CO 2 ) hänvisas till en färglös och vattenlöslig gas , vars molekyler är sammansatta av en kolatom och två av syre, kopplade av kovalenta dubbelbindningar. CO2 är en oerhört r

annanhet

annanhet

Vi förklarar vad annorlunda är och hur det relaterar till begreppet mångfald. Innebär begreppet annanhet diskriminering? Annetheten är kraften att samexistera bland alla och söka tillväxt av alla. Vad är annanhet? Annethet uppfattar inte den andra som lika , utan som någon annorlunda, som inte är en del av vårt samhälle. Det innebä